A Salvator Nővérek 1917-ben alapítottak noviciátust Máriabesnyőn, három kis parasztházban, majd zárdájuk 1933-ban épült fel a templommal szemközti dombon. Az Isteni Üdvözítő (salvator) nővérek (Sorores Divini Salvatoris, SDS) hivatása a tanító-nevelő, szociális munka. A rend női ágát 1888. december 8-án Rómában alapította P. Jordan Ferenc, a Salvator Atyák és Testvérek Társulatának alapítója, Wüllenweber Terézia bárónő, Apostolokról Nevezett Boldog Mária Anya társalapító segítségével. Magyarországra 1899-ben érkezett Rómából az első két, német anyanyelvű, szalvator-nővér. 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása után állami tulajdonba került rendházukban, 1955-töl 1988-ig a Török Ignác Gimnázium működött, 1975-töl óvónőket is képeztek itt.

Klauzúrájukban 2007-ig laktak a dombtetőn álló épületben, mely ma már a Váci Püspökség tulajdonában lévő lelkigyakorlatos ház és konferenciaközpont, egyszersmind három csillagos zarándokszállás, Mater Salvatoris néven.