A település központjában álló, 1823-ban készült, klasszicista stílusú szobor a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt (? – 304) ábrázolja. A római hadsereg tisztjeként katonáit az égő erődből kimentette, majd keresztény hitét megvallva halt mártírhalált: kővel a nyakában az Enns folyóba vetették. Sírja felett (Lorch, Ausztria) ma az Ágoston-rendi szerzetesek kolostora áll. Tisztelete Magyarországon a XVIII. században terjedt el, attributuma az égő ház, melyre legendája két magyarázatot is ad: gyermekkorában, imájára kialudtak egy égő ház lángjai, illetve egy szénégetőt mentett meg a tűzhaláltól, amikor az hozzá fohászkodva vizet kért. (A szénégető máglyája lángra lobbant, próbálta eloltani, azonban ő is a tűzbe esett, ekkor vizet kért a víz által halt Flóriántól, így menekült meg a tűztől.)