Ügytípus neve: Születés anyakönyvezése

Ügyintézés határideje, díja: 3 munkanapon belül, illetékmentes

Illetékesség: A születést az az anyakönyvvezető végzi, akinek működési területén történt

Ügyleírás: A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be a születést követő első munkanapon.

Intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

 

Szükséges okiratok:  
– Jegyzőkönyv születés bejelentéséről.
– Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele)
– személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)
– Szülők 300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata.
– Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy igazolás arról, hogy nyilvántartott élettársi kapcsolatban élnek (Közjegyzőtől) amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben.

Ha a születés intézeten kívül történik:
A születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.
Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatványt és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet” vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított, a születés tényét megállapító igazolást.

Alkalmazott jogszabályok:   
– 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
– 1952.évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról
– 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
– 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
– 1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
– 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására
– 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről