Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft értékű illetékbélyeg (első kérelem esetén) minden további kérelem illetéke 50.000.- Ft.

Illetékesség: Országos

Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Ügyleírás: Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása

Szükséges okiratok:

Nagykorú kérelmező esetén:

– Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.

– Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

– Születési, házassági anyakönyvi kivonat, kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata.

– (Nagykorú gyermek személyi adatainak változását befolyásoló névváltoztatási kérelem esetén a gyermek kérelme – alapilletékkel ellátva- a változás hatályának kiterjesztésére vonatkozóan)

Kiskorú kérelmező esetén:

– 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

– A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 49. §. , 50.§. , 52.§.

– Az illetékről szóló 1990. évi. XCIII. tv.  X. melléklet 2. pontja.

– Az eljárási költségekről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28) Kormányrendelet 5. §. – 11.§.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók: