Ügytípus neve: Születési név megváltoztatása

Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft értékű illetékbélyeg (első kérelem esetén) minden további kérelem illetéke 50.000.- Ft.

Illetékesség: Országos szinten, bármely anyakönyvvezetőnél.
Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Ügyleírás: Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása

Szükséges okiratok:
Nagykorú kérelmező esetén:
– Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
– Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
– Születési, házassági anyakönyvi kivonat, kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata.
– (Nagykorú gyermek személyi adatainak változását befolyásoló névváltoztatási kérelem esetén a gyermek kérelme – alapilletékkel ellátva- a változás hatályának kiterjesztésére vonatkozóan)

Kiskorú kérelmező esetén:

– 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
– A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Alkalmazott jogszabályok:
– 2010. évi V. tv  az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
– 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.