Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Tag: képviselő-testület

Hírek

Elbúcsúzott a képviselő-testülettől a város címzetes főjegyzője

Megismételhetetlenként kerül be a gödöllői önkormányzat történelmébe a május 17-i képviselő-testületi ülés, mivel közel három évtizedes szolgálatot lezárva utolsó alkalommal foglalt helyet a június elsejével nyugállományba vonuló dr. Nánási Éva címzetes főjegyző dr. Gémesi György polgármester jobbján.
A hivatal szakmai munkáját vezető köztisztviselő két virágcsokrot is kapott az ülés nyilvános szakaszának végén, miután megköszönte a támogatást, amit a polgármestertől, a képviselőktől és a hivatali dolgozóktól élvezett pályafutása során. Azt kívánta a testületnek, hogy a ciklus hátralévő idejében békében, egymással kooperálva és lehetőleg egyetértve tudják végezni feladatukat, s megvalósítani kitűzött céljaikat.
A polgármester elmondta, több mint 400 ülésen, több ezer előterjesztés tárgyalásán számíthatott dr. Nánási Éva munkájára, amivel biztonságot adott számára és biztosította a döntések meghozatalához szükséges szakmai hozzáértést.
– Az első ülés előtti napon még operáltam, majd az első pár hétben válságos pillanatokat is megéltünk, majd átlépve a holtponton, szerintem a város javára tudtunk dolgozni – hangsúlyozta dr. Gémesi György. Hozzátette: a címzetes főjegyző segítségére a jövőben is számít.

Hírek

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület május 17-i ülésén úgy döntött, hogy a belvárosban egyre növekvő parkolási igények, továbbá a vasútfejlesztés során a vasútállomás melletti P+R parkoló férőhely szám csökkenése és a vonatközlekedés hamarosan bekövetkező átmeneti szünetelése miatt bővíti a Művészetek Háza melletti parkoló területét és férőhely számát.
A parkoló területe jelenleg 2730 négyzetméter, amit 5530 négyzetméterre növelnek, így a jövőben ott 195 személygépkocsi parkolására nyílik mód. A személygépkocsi parkolók közül továbbra is négyet tartanak fenn mozgáskorlátozottak számára. A Művészetek Háza mellett sorompóval elzárt területen 15 férőhelyes szolgálati parkoló létesül.
A beruházás várható költsége nettó 79 millió forint, amit a VÜSZI Kft. szabad eredménytartalékából finanszíroznak. Eredményes közbeszerzés esetében a beruházás 2018. szeptember elsejére megvalósítható.
*
A képviselő-testület elfogadta a gazdasági társaságai és közalapítványai múlt évi működéséről készített beszámolókat.
*
Új rendeletet alkotott a képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról, aminek a hatálya a Gödöllő közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi körzetekre, fogorvosi körzetekre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, a területi, illetve iskola védőnői ellátáshoz kapcsolódó körzetekre, az iskola-egészségügyi ellátásra, valamint az ellátásban közreműködő személyekre, szolgáltatókra terjed ki.
A rendelet szerint 11 háziorvosi, 7 házi gyermekorvosi, 6 fogorvosi, 3 gyermek fogorvosi és 10 védőnői körzetet alakítanak ki, amelyeket utcajegyzék alapján állapítottak meg.
A képviselő-testület az alapellátáshoz kapcsolódó iskolavédőnői ellátást a Tormay Károly Egészségügyi Központ alkalmazásában álló iskolavédőnőkkel, valamint egyéni vállalkozó védőnőkkel kötött feladat ellátási szerződés útján biztosítja.
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében egy körzetet hoztak lére, amelynek feladat ellátási helye a Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú rendelőintézete.
*
Együttműködési megállapodást köt az önkormányzat, az ELMŰ Hálózati Kft. és a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a közvilágítási hálózat fejlesztése és üzemeltetése hatékonyságának elősegítése érdekében.
*
A képviselő-testület a kiemelt támogatásban részesített sportegyesületek és szakosztályok támogatására elkülönített 13 millió forint felosztását a következők szerint hagyta jóvá: GEAC Atlétikai szakosztály és GEAC Vívó szakosztály 5-5 millió forint, GSK Asztalitenisz szakosztály 3 millió forint.
A nem kiemelt versenysport illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatásáráról a következő döntés született.
Nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok: Gödöllői Taekwon-do SE 950 ezer, Grassalkovich SE 1 millió, VUELTA SE 500 ezer, Jumpers Tánc és Sport KE 500 ezer, Gödöllői Ördögök Rögby SE 250 ezer, Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály 250 ezer, BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 250 ezer, Gödöllői Judo Klub 150 ezer, Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE 250 ezer, Gödöllői Sakkbarátok Köre 150 ezer, Gödöllői Kirchhofer SE 500 ezer, Sainó Karate-Do Közhasznú SE 300 ezer, Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szakosztály 150 ezer, TIG-Diák Sport Egyesület 300 ezer forint.
Szabadidősport egyesületek/szakosztályok: Gödöllői Wado Sport Egyesület 200 ezer, Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület 500 ezer, Pelikán Horgász SE 100 ezer, Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület 370 ezer, Aikido Testgyakorló Egyesület 80 ezer forint.
*
A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
*
A képviselő-testület támogatta, hogy a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde telephelyeként működő Mézeskalács Ház bölcsődében játszócsoportot alakítsanak ki, továbbá jóváhagyta az intézmény szakmai programját és szervezeti és működési szabályzatát.
*
Elfogadta a testület a Berente utcai telekalakításra vonatkozó előterjesztéseket és településrendezési szerződés megkötését támogatta rögesi ingatlanok beépíthetőségének biztosítása érdekében.
*
Megújította a képviselő-testület a Táncsics Mihály úti sporttelepen (hrsz.: 643/1) műfüves labdarúgó pálya megvalósítására irányuló projekt keretében kiadott tulajdonosi nyilatkozatát, jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulását.

Hírek

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület április 19-i ülésén egyhangúlag elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság és a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi munkájáról készített beszámolókat.

Ugyancsak egyhangúlag szavazott bizalmat a testület dr. Dunai György főorvosnak, akit július 1-jétől öt évre kineveznek a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatójának.
*
Elfogadta a képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadását és költségvetési maradványa elszámolását, majd módosította a város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletet.
*
A képviselő-testület számos további rendeletet módosított.
A személytaxival végzett szolgáltatással kapcsolatos rendeletet és a várakozási területek rendjéről szóló helyi jogszabályokat a Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítése kapcsán írták át.
A Köztársaság úti felüljáró és csatlakozó rámpáinak építése miatt ideiglenes útátjárót kell építeni, az állomás meglévő P+R parkolóján át. Emiatt a Királyi váróval szemben elhelyezkedő, jelenleg díjfizető zónaként üzemelő várakozási terület megszűnik, és a helyén kialakításra kerül a P+R funkció.
A várakozási terület szélén négy férőhelyes taxiállomás helyezkedik el. A P+R funkció kialakítása miatt ez az állomás átmeneti jelleggel megszűnik, helyette a Királyi váró előtti területet vehetik majd igénybe a taxisok.
*
A közterületek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló rendelet módosítására azért került sor, mert miután a belvárosban több utcát is bevontak a díjfizető várakozási területek közé, a gépkocsival történő ingyenes parkolás lehetősége a Patak térre és Szt. János utcára helyeződött át.
A legnagyobb forgalommal érintett rész a Szt. János utca HÉV sínek felé eső területe. Ott működik a Mesék Háza Óvoda és közel van a buszpályaudvar. A zsákutcában az utóbbi időben ellehetetlenült a parkolás az ott élők számára. Az egész nap ott parkoló idegen autók okozta zsúfoltság, valamint az úttest szűk keresztmetszete miatt szinte napi rendszerességgel fordulnak elő koccanások, gépkocsi meghúzások.
A probléma megvitatására február 20-án tartott lakossági fórumon egyöntetű elhatározás született: az utca végét „mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel” kiegészítő-táblával látják el.
A rendeletmódosítás előírja, hogy a táblával védett területre mely lakóingatlanok lakói és bérlői igényelhetnek behajtási engedélyt és milyen módon juthatnak hozzá az engedélyekhez.
*
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet módosításával a Deák Ferenc téri, költségelven bérbe adható lakások esetében a képviselő-testület lehetőséget ad a lakások 15 éves időtartamnál hosszabb távú bérbeadására piaci lakbér (2000 Ft/m2/hó) fizetése mellett. A szóban forgó bérleti szerződés időtartama öt évvel hosszabbítható meg.
*
Változott az önkormányzat közbeszerzési szabályzata. Néhány rendelkezést a szabályzat alkalmazásának tapasztalatai alapján volt indokolt pontosítani, adott esetben részletesebben kifejteni, és a közbeszerzési jogszabályok változásainak átvezetése is igényelte a módosítást. Aktuális feladattá tette a szabályzat kiegészítését az is, hogy április 15-étől elindult az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer. A szabályzat tartalmi felülvizsgálata mellett formai felülvizsgálatra is sor került.
A testület tájékoztatást kapott a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról is.
*
A Jázmin utca és a Nagyváthy utca burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása komoly beruházási igényként jelent meg az önkormányzat és az érintett telephellyel rendelkező vállalkozások részéről. Az egyeztetések során kialakult közös álláspontnak megfelelően 6 vállalkozás kíván a beruházás költségeihez összesen nettó 5 millió forinttal hozzájárulni. Az önkormányzatra jutó fedezetet az idei költségvetés bruttó 24, 7 millió forint mértékben tartalmazza. A két forrás együttesen biztosítja a beruházás fedezetét.
A beruházás megvalósítása érdekében megállapodásokat köt az önkormányzat a beruházáshoz anyagiakkal hozzájáruló Alcu Team 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, az El-Co Tech Elektromos – Kommunikációs Technológiák Kft-vel, az Mg. Falker – GBBR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel, a Plastexpress Kft-vel, a Friendship Kereskedelmi és Szolgáltató 2000 Kft-vel és a Sieberz Kft-vel.
*
Elosztották a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására az idei költségvetésben meghatározott keretet.

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesületen keresztül – Haraszt Egyesület 40

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 70

Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete 670

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület 60

Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete GÖTLE 60

Gödöllői Békés Otthon Egyesület 60

Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület 80

Royal Rangers Gödöllő 90

Gödöllői Városvédő Egyesületen keresztül Blaháért Társaság 100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületen keresztül – Gödöllői csoport 200

Gödöllői Városvédő Egyesületen keresztül Alvégi Civil Társaság 40

Gödöllői Állatotthon Egyesület 70

Teleki Pál Egyesület Gödöllő 150

Pelikán Makett Klub Egyesület 50

Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért 140

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségén keresztül – Gödöllői Kertbarát Kör 100

Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület 60

Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete 80

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületén keresztül – Gödöllői területi csoportja 50

Gödöllői Városvédő Egyesület 40

Gödöllői Cserkészetért Egyesület 60

Magyar Postagalamb Sport A40 Egyesület 50

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesületen keresztül Tündérkert Egyesület 30

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület 150

Eötvös Loránd Fizikai Társulaton keresztül Pest megyei csoportja 20

GATE Zöld Klub Egyesület 40

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 110

Megújult Nemzedékért Alapítvány 150

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületen keresztül – Virágos Máriabesnyőért Egyesület 40

Agrár Technikatörténeti Egyesület, Gödöllő 50

Diverzitás Közhasznú Alapítvány 30

Életért Alapítvány 60

Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 300

Duflex Fotográfiai Stúdió 140

Életmód Csontritkulásos Klub 100

Gödöllői Ökumenikus Csoport 50

Máriabesnyői Kalász Csoport 40

1OOxSzép Utcabál Baráti Kör 30

Gödöllői Klíma Klub 40

Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete 30

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 150

Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete 90

Gödöllői Méhész Egyesület 30 ezer forint

*
Polgármesteri beszámolót fogadott el a testület a város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, továbbá a 2017. évi ellenőrzési tapasztalatokról.
*
A testület elfogadta a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét.
*
Közművelődési együttműködési megállapodás megkötését támogatta képviselő-testület a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel.
*
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ valamint a Gödöllői Városi Múzeum intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
*
Soron kívül választottak a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő bírósági ülnököket.

Hírek

Meghívó a képviselő-testület december 14-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete december 14-én 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: KIRÁLYI VÁRÓ Gödöllő, Állomás tér 1.

NAPIREND:

1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Szociális Bizottság

3. Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat Gödöllő Város Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

5. Javaslat Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének áttekintésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Szociális Bizottság, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

7. Javaslat a helyiségbérleti és a földterületi-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a Gödöllő Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett röplabda csarnok létesítésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan bérletére kötött szerződéshez kapcsolódó, az értéknövelő beruházások elszámolására vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

10.Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

11. Javaslat a Gödöllő Önkormányzata által lefolytatandó, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások megindításához szükséges fedezet biztosításra
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetése során fizetendő közmű fejlesztési hozzájárulás ütemezett fizetési megállapodásáról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

13. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója intézményvezetői kinevezésének visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

15. Javaslat a Gödöllői Cserkészetért Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

16. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

17. Javaslat a Gödöllő Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás használatba adására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

18. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

19. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

20. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” pályázat elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

21. Javaslat a „Gödöllő Kultúrájáért” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Betűk visszaállítása
Kontraszt