Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2020. (II.13.) önkormányzati határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját és a településszerkezeti terv leírását, továbbá megalkotta Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletét, amely 2020. március 14-én lép hatályba.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek – 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv (TSZT), Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) – módosítására az ún. premontrei területre vonatkozó, illetve azzal összefüggésben a város biológiai aktivitásértékét érdemben érintő változtatási igények átvezetése miatt volt szükség.

A módosított településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat megtekinthető alábbiakra kattintva,

Településszerkezeti Terv és TSZT-LEÍRAS

Helyi Építési Szabályzat (GÉSZ) 2020 március 14-től hatályos

Szabályozási Tervlap SZT9_szelvény_2020. március 14-től hatályos

Szabályozási Tervlap_SZT10_szelvény_2020. március 14-től hatályos

Szabályozási Tervlap SZT16_szelvény_2020. március 14-től hatályos

Szabályozási Tervlap SZT17_szelvény_2020. március 14-től hatályos

továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben.

Gödöllő, 2020. február

Dr. Gémesi György