Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2020. (IX.24.) sz. önkormányzati határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját és a településszerkezeti terv leírását, továbbá megalkotta Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét, amely 2020. október 25-én lép hatályba.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek – 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv (TSZT), Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) – módosítására a csanaki városrészre vonatkozó, illetve az egyéb területeket érintő lakossági, és önkormányzati módosítási kérelmek átvezetése miatt volt szükség.

A módosított településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat megtekinthető a www.godollo.hu honlapon:

Alátámasztó_munkarész Változtatási igények

http://www.godollo.hu/godollo-varos-telepulesszerkezeti-terve/

http://www.godollo.hu/30-2018-xii-14-onkormanyzati-rendelet-godollo-varos-helyi-epitesi-szabalyzatarol-hatalyos-2020-oktober-25-tol/

továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben szerdánként 8.00-16.30 között.

Gödöllő, 2020. október 7.

Dr. Gémesi György s.k.