Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 23-i hatállyal, a 72/2018. (III.22.) önkormányzati határozatával módosította Gödöllő Város Településszerkezeti Tervét és annak leírását, valamint a 4/2018. (III.22.) önk. rendeletével Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012 (XI. 15.) önkormányzati rendeletét, kiemelt fejlesztések megvalósítását elősegítve, az alábbi területeket érintően:

1. Versenyuszoda építése az Ady Endre sétányon:
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi döntéseivel összhangban továbbra is támogatja az 5880 hrsz.-ú ingatlanon kiemelt kormányzati beruházásban készülő uszoda megvalósítását. A projekt megvalósítása érdekében, a projektgazda Nemzeti Sportközpontok kérésére, a Képviselő-testület módosította Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendeletét, törölte az ingatlant érintő szabályozási vonalat. Továbbá ezzel összefüggésben korrigálta Gödöllő Város Településszerkezeti Tervét.
2. 647/2 hrsz-ú önkormányzati terület sportcélú fejlesztése:
Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában álló Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz-ú területen a Képviselő-testület támogatta a Gödöllői Röplabda Klub azon törekvését, hogy a telken új sportcsarnokot építsen, ezt elősegítendő módosította Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendeletét, az övezet építési paramétereit sportépítmény elhelyezésére vonatkozóan módosította.

A módosított településrendezési eszközök megtekinthetők a www.godollo.hu honlapon, továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Gödöllő, Petőfi tér 4-6., szerdánként 8-16.30-ig a Főépítészi Iroda ügyfélfogadásán).

Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata
Gödöllő Város Településszerkezeti Terve
SZT8 tervlap

Tisztelettel:

Dr. Gémesi György
polgármester