A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet 2020. június 13-án lépett hatályba.

 A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az Ady Endre sétány 9. sz. alatti (5880 hrsz.-ú) ingatlanon található, építészeti és helytörténeti értéket képviselő barokk pince megóvása, illetve egy védett érték telekalakítás miatti helyrajzi szám módosítása tette szükségessé.

A hosszadalmas műemléki védelem alá helyezés eljárása alatt lévő barokk pince a módosító rendelet megalkotásával addig is helyi védelem alá került.

A településképi rendelet módosítása megtekinthető ide kattintva.

Gödöllő, 2020. június 25.

Dr. Gémesi György sk.