2017. január 20. , 00:21
Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gödöllő Város hivatalos Facebook-oldalaGÖDÖLLŐ VÁROSI NET TV
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar bérleteSzeretem Gödöllőt - Erdélyi Ágoston videoklipje

Ügyleírások

Vezetői engedély cseréje, újabb vezetési jogosultság bejegyzése

Eljárást megindító irat

Kérelem + mellékletek

Eljárást megindító irat benyújtásának módja

Személyesen, szóban

Fontos tudnivaló

Vezetői engedély cseréjét akkor lehet kérelmezni, ha az lejárt vagy megrongálódott, illetve ha a kérelmező új járműkategória vezetésére szerzett jogosultságot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vezetői engedély személyazonosításra a kiállítástól számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas. Ezt a dátumot a vezetői engedély 4 (b) pontja tartalmazza.
A vezetői engedély járművezetésre viszont csak az orvosi vizsgálaton megállapított időpontig jogosít. Az egészségügyi alkalmasság időtartamát a 11. pont tartalmazza.
Tehát, amennyiben az egészségügyi alkalmasság időtartama lejár, a jogosítványt ki kell cseréltetni.

Lejárt érvényességű vezetői engedély esetében: a Magyar Köztársaság területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az ügyfél által együttesen bemutatott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap a vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás kezdeményezését követően az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig.

Ügymenet leírása

A kérelem szóbeli előterjesztését követően az igénylő arcképének és aláírásának digitális felvételére kerül sor, és adategyeztetés történik a bemutatott iratok és a számítógépes nyilvántartás adatai között. Ha az okmány és a nyilvántartás adatai eltérnek egymástól, akkor a kérelmező által bemutatott, vagy az okmányiroda által beszerzett születési, illetve házassági anyakönyvi kivonat alapján az ügyintéző javítja a nyilvántartásban szereplő adatokat. A változást rögzíti a nyilvántartásban. Kinyomtatja két példányban a kérelmet, ennek adattartalmát a kérelmező ellenőrzi, majd aláírja. Az ügyintéző egy példányt átad a kérelmezőnek. Ezt követően kezdeményezi az okmány előállítását.

A vezetői engedély, annak elkészültét követően, személyesen vehető át az okmányirodában a lejárt vezetői engedély leadásával egyidejűleg.

A kérelemhez szükséges okmányok

 • a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedély,
 • az egészségügyi alkalmassági vélemény,
 • az illeték megfizetését tanúsító igazolás,
 • a személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél),
 • a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány,
 • újabb vezetési kategória bejegyzéséhez a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalap, illetve vizsgaigazolás.

Eljárási díjak, illetékek

 • 4.000,-Ft
 • 1.500,-Ft
  • öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint
  • ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb

Az illeték megfizetésének módja

Az illeték az okmányirodán rendelkezésre bocsátott postai csekken fizethető meg.

Letölthető dokumentum, nyomtatvány

-

Vonatkozó jogszabályok

 • 1999. évi LXXXIV. tv. A közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi XCIII. tv. Az illetékekről
 • 35/2000. (XI.30.) BM.rend. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Ügyintézők és elérhetőségük

Lakosságszolgálati- és Okmányiroda
Tel.: (28) 529-187, (28) 529-200
 • Dolányi Erzsébet - Tel.: (28) 529-218
 • Horváth Rita - Tel.: (28) 529-219
Keresés
A Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje

1. A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
2. Az ügyfélfogadás rendje:
Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.30 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig
Csütörtök: 8.00-16.30 óráig
A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8.00-16.30 óráig


Gödöllői Járási Hivatal


Gödöllői Járás általános információk
Hirdetmények
Dokumentum tár
Gödöllői okmányiroda internetes időpont foglalás