TÁJÉKOZTATÁS

Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosításáról

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2018. (XII.13.) határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját, védelmek és korlátozások tervlapját, valamint a településszerkezeti terv leírását, továbbá megalkotta Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét, mely 2019. január 12-én lép hatályba.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek – 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv (TSZT), Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ) és 2001. évi 16. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet (SZIE GÉSZ) – felülvizsgálatára, módosítására elsősorban a magasabb rendű jogszabályok változásai miatt volt szükség.

A felülvizsgálat koncepcionális szempontjai:
– TSZT:
– a területfelhasználási egységek hatályos jogszabályok szerinti korrekciója (technikai jellegű módosítás),
– esetlegesen felmerülő kisebb önkormányzati, illetve a partnerségi egyeztetés során felmerült módosítási igények átvezetése.
– GÉSZ
– aktualizálás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően,
– esetlegesen felmerülő kisebb önkormányzati, illetve a partnerségi egyeztetés során felmerült módosítási igények átvezetése,
– az Egyetem területére vonatkozó szabályzat (SZIE GÉSZ) aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és a GÉSZ-szel egységes szerkezetbe foglalása (az Egyetem aktuális fejlesztési szándékainak figyelembe vételével).

A módosított településszerkezeti terv és a GÉSZ (helyi építési szabályzat) megtekinthető a www.godollo.hu honlapon, továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben.

Dr. Gémesi György