Ha a vezeték-, illetve szolgalmi jog alapítása az önkormányzat javára történik, a megállapodás megkötését a polgármesteri hivatal kezdeményezi. Amennyiben az önkormányzat a kötelezett, a vezeték-, illetve a szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás megkötését a jogosult kezdeményezi. Az eljárás a vezeték-, illetve a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével zárul. Két millió forintos értéket meghaladó értékű szolgalmi, illetve vezetékjog alapításához a képviselő-testület előzetes hozzájárulása is szükséges.