A rendelet 2020. április 8-ától hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege