Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület döntött a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1.2/7., a Deák Ferenc tér 3.2/11. sz alatti önkormányzati tulajdonú lakások költség elvű lakbér fizetés melletti, valamint a Kazinczy krt. 9. 1/4., a Munkácsy M. u. 3/b. 2/9. sz alatti önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű lakbér fizetés melletti pályázat útján történő bérbeadásáról. A pályázat kiírására 30 nap áll rendelkezésre.
A lakáspályázatok mellett a testület döntött több önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról is.
Az előterjesztéseket egyhangú döntéssel fogadták el.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta, hogy az önkormányzat hitel felvételével biztosítsa a Mézeskalács Ház bölcsőde helyén épülő új bölcsőde pályázati önrészét. A pályázat teljes költsége 990.203.741 Ft, amelynek a támogatási összeg része 495.101.870 Ft, önerő része 495.101.871 Ft. A központi jogszabályi előírások (iparűzési adóból nyújtott kormányzati kedvezmény, gépjárműadó elvonása, díjemelések tilalma, járványhelyzet miatti többletköltségek) jelentős bevételkiesést okoztak a város költségvetésében 2022-ben is, ezért van szükség a hitelfelvételre.
Az önkormányzat a Raiffeisen Banktól, az OTP Bantól és a K&H Banktól kért és kapott indikatív ajánlatot.
A testület úgy döntött, hogy a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban elnyert, VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számú pályázat önerő részének biztosítása céljából, a Kormány előzetes hozzájárulását követően (Az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak.) a Raiffeisen Bank Zrt-től 495.101.871 Ft fejlesztési célú, 10 éves futamidejű hitel felvételét hagyja jóvá.
A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki, s ezzel egyidejűleg országos népszavazásra is sor kerül. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §. (1) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A képviselő-testület döntése alapján Pest megye 06. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai:
Dr. Szőke Pál bizottsági tag, Dr. Kovács László bizottsági tag, Varga András bizottsági tag, Gubáné Csánki Ágnes bizottsági póttag és Vass András bizottsági póttag .
Az ülésen megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait is.
Az OEVB tagjait 1 tartózkodással, a szavazatszámláló bizottság tagjait egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.
A Városháza épületének komplex – funkcionális, energetikai, esztétikai – megújítása és bővítése projekt részeként az épület keleti részén, a Főtér és a Piac közötti fedett nyitott árkád részleges beépítésével egy új vendéglátóegység kialakítását tervezi az önkormányzat. A bérbeadásra pályázatot fognak kiírni.
Gödöllő Város Önkormányzata elcseréli a kizárólagos tulajdonában lévő, Állomás téri 835 m2 nagyságú, közlekedés céljára nem szükséges területét, bruttó 18.370.000 Ft összegű vételáron, a Gödöllő Coop Zrt. tulajdonában lévő Gödöllő belterületi, 1173 m2 területű Gödöllő, Blaháné utca 138. alatt elhelyezkedő, ingatlannal, bruttó 15.173.000 Ft összegű vételáron. A két ingatlan között bruttó 3.197.000 Ft értékkülönbözet Gödöllő Város Önkormányzatát illeti. A képviselő-testület a döntést egyhangúlag támogatta.
Azonos szinten, bruttó 800.000.- forintban állapította meg a képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft., a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft., a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., valamint az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. ügyvezetőjének munkabérét.
Az önkormányzati társaságok vezetőinek fizetését 2018. januárjában rendezték utoljára, azóta nem emelkedett az összeg. A jelenlegi emelés az azóta eltelt időszakban lezajlott munkavállalói béremelkedés mértékéhez közelítő 33 százalékos emelkedésnek megfelelő.
A javaslatot a képviselő-testület egy kivételével egyhangúlag támogatta, Gödöllői Távhő Kft. esetében 14 igen, egy nem szavazattal született meg a döntés.
Módosította a képviselő-testület Bárdy Péter és Bajkó Norbert alpolgármesterek illetményét is. A főállású alpolgármester illetményét – a Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján – a képviselő-testület a polgármester illetményének 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. Mivel a parlament döntése eredményeként 2022. január 1. napjától módosult a polgármesterek illetménye – amit a törvény a 30.0000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében bruttó 1.105.000 forintban határoz meg – szükségessé vált a korrekció.
A törvényi előírás figyelembevételével 2022. január 1. napjától Bárdy Péter és Bajkó Norbert alpolgármesterek illetményét bruttó 994.500 Ft/hó , valamint ennek megfelelően a havi költségtérítés mértékét 149.175 Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület.
A döntést mindkét esetben 8 igen, hat nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el.
Elfogadta a képviselő-testület 2022.I. félévére vonatkozó munkatervét. Eszerint a testületi ülésekre az alábbi időpontokban kerül sor:
március 17., április 21., május 19., június 16.
Döntöttek arról is, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban a rendes szabadság kiadására 2022. július 18-tól 2022. július 31. közötti, valamint 2022. december 27-től 2022. december 30. között rendelnek el igazgatási szünetet.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás