Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Májusi képviselő-testületi döntések

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, ami tartalmazza a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti szolgálatának beszámolóját és intézkedési tervét.
A gyermekléti szolgálat az általa készített anyagot a nevelési és oktatási intézmények, a védőnői hálózat, a gyermek- és a háziorvosok, valamint a pedagógiai szakszolgálat, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Főosztálya, a Pártfogó felügyelői Osztály, az óvodai- és iskolai szociális segítők, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Rendőrség adataira alapozva készítette el.
Részletesen bemutatja a városunkban végzett gyermekekkel kapcsolatos feladatellátást, s többek között tartalmazza azokat az ellátási formákat is, amelyekkel, a rászorulók támogathatók.
A beszámolóból kiderül, a jelzőrendszer tagjai milyen problémákkal találkoztak leggyakrabban az elmúlt évben.
Az anyaghoz tartozó éves jelzőrendszeri intézkedési terv részletesen kitér a prevenció fontosságára, hangsúlyozva a jelzőrendszer munkatársai közötti minél gyakoribb egyeztetés szükségességét.

A Képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Szakmai Programját valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendelkezések 2022. augusztus 1-től lépnek hatályba.
A testület a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház Tagbölcsőde telephelyének bővítéssel járó újjáépítéséig, a Mézeskalács Ház által nyújtott bölcsődei szolgáltatás szünetelését rendelte el 2022.augusztus 1-től 2023. augusztus 31. napjáig.
A feladatellátás azonban folyamatos lesz, az intézménybe járó gyerekeket ez idő alatt – ideiglenesen – a Mesék Háza Óvoda épületében helyezik el.
Gémesi György polgármester felhívta a figyelmet arra, hatalmas méretű a hamarosan kezdődő bölcsőde fejlesztés, aminek eredményeként a jelenlegi, már 70 éves egykori polgári ház helyére egy korszerű, a XXI. század igényeinek megfelelő bölcsőde épül.

 

A képviselő-testület egyhangú döntéssel hatályon kívül helyezte a Gyepmesteri Telep működéséről szóló 27/2018.(X.19.) önkormányzati rendeletet és új, a gyepmesteri, ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést fogadott el.
A döntésre azért volt szükség, mert július 1-jétől  a gyepmesteri telepnek meg kell felelnie az új vonatkozó kormányrendeletnek.

A 785/2021.(XII.27.) Korm. rendelet kimondja, hogy a kóbor állat tulajdonosa köteles megtéríteni az ebrendészeti telepnek az állat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos következő költségeket:

  1. a) a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségét,
  2. b) a transzponder behelyezésének költségét,
  3. c) a védőoltás, valamint a külső és belső parazita elleni kezelés költségét és
  4. d) az oltási könyv kiadásának költségét.

Mindezek mellett a jogszabály az önkormányzat számára lehetőséget ad arra, hogy örökbefogadás esetén az örökbefogadó javára kedvezőbb feltételeket állapítson meg.
Ennek alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyepmesteri telepről történő örökbefogadás esetén, a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségét az örökbefogadónak nem kell megfizetnie.

 

A BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot választotta meg a képviselő-testület a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójává. A megbízás 2022. június 01-től 2025. május 31-ig terjedő határozott időre szól.

 

A GIM-ház lesz a Körösfői – Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány székhelye. A képviselő-testület az alapítvány kérésére engedélyezte, hogy a Körösfői utcában lévő, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra jegyeztethessék be székhelyüket.
A döntésre azért volt szükség, mert a korábban székhelyként szolgáló ingatlan az alapítvány néhai elnökének tulajdonában állt, amit az örökösök értékesítettek. A döntést a GIM-házat használó Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kuratóriuma is támogatta.

 

 

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás