Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása
számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a
kötelezettségének a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett
növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése
kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani”.
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja
szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
ellen.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása)
nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési
kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az
ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni.
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel
való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet)
értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest megye és
Budapest területén; a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a
továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati
tulajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget védekezési
kötelezettségének, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a
vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz
kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell
megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű
védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság
mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi
kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl – vele szemben
elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A
költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok
kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Bírságrendelet) alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt
csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e
fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes
állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás