Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Hulladék ügyek: Új megállapodások

Egyhangú döntéssel fogadta el a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítást és a hulladékgazdálkodási megállapodásokat.
Új alapokra helyezi az ingatlanok használatát Gödöllő önkormányzata és a Zöld Híd. Az új megállapodásra az elmúlt időszakban történt változások miatt kerül sor. A módosításról a héten döntött a képviselő-testület. Az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ a város tulajdonában lévő ingatlanon valósult meg, a területért az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak 2012-ben kötött megállapodás alapján fizetni kellett volna, ám ez nem történt meg. A tartozás időközben 158.523.013 forintra nőtt, amiből most 76.200.000 forint folyik be a város kasszájába. A fennmaradó követelést pedig az önkormányzat elengedi, többek között a kiemelkedő jelentőségű térségi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
A 2026 végéig hatályos szerződés keretében az önkormányzat és a társulás megállapodnak, az eddigi használat körében felmerült és jövőben felmerülő kötelezettségek teljesítéséről valamint az ingatlanok használati viszonyairól. Eszerint a társulás a 2010-2021 év közötti időszakra bérleti díj jogcímén 60.000.000 Ft + ÁFA összeget fizet az önkormányzat részére; majd ezt követően: 2022-ben 30.000.000 Ft + ÁFA, 2023-ban 35.000.000 + ÁFA, 2024-ben 40.000.000 + ÁFA, 2025- ben 45.000.000 + ÁFA, 2026-ban pedig 50.000.000 + ÁFA illeti meg Gödöllőt.
Elfogaadta a testület a közszolgáltatási szerződés módosítását is. A hulladékgazdákodási törvény szerint a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtéséhez a szolgáltató nem köteles biztosítani az edényt vagy zsákot, ezt a lakóknak kell megtenni. Bár eddig a DTkH biztosította a zsákokat, ezt a terhet a jelenlegi alulfinanszírozott helyzetben nem tudják tovább vállalni. Ezért kezdeményezték az önkormányzatoknak – így Gödöllőnek is – a közszolgáltatási szerződés módosítását. Eszerint a jövőben nem biztosítanak térítésmentesen szelektív hulladékgyűjtő zsákokat. A lakosság ezeket megvásárolhatja, vagy bármely más átlátszó zsákot használhat erre a célra. Újdonság, hogy a DTkH vállalja a szabványosított szelektív (sárga színű) hulladékgyűjtő edények vásárlásának a lehetőségét a lakosság részére, ebben is kihelyezhető lesz a szelektív hulladék. A szerződésmódosítás értelmében a szolgáltatással járó zöld zsákok száma 32-re emelkedik a kertesházas övezetben, a lakótelepeken pedig lakásonként 8 zsákot biztosít a DTkH.
Gémesi György polgármester a testület ülésén beszélt a hulladékszállításban és a hulladékgazdálkodásban egyre jobban elharapódzó problémákról is. Elmondta, sajnos jelenleg a DTKH nem tudja tartani a szállítási rendet, ami nagy baj, a városban mindenhol ott áll a kihelyezett hulladék. Ez nem csak Gödöllőn van így, hanem a térségben más településeken is.
Emlékeztetett, amikor négy évvel ezelőtt Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő politikai nyomásra eltávolíttatta, illetve olyan helyzetet teremtett, hogy lemondott a Társulás elnöki tisztségéről, már akkor elmondta: nem lehet a hulladékgazdálkodási feladatokat kevesebb pénzből ellátni. Már akkor is több, mint egymilliárd forinttal kevesebb forrást kapott a Zöld Híd a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től. Most ugyanez megismétlődik: Juhász István, Kistarcsa polgármestere, a társaság jelenlegi elnöke szinte ugyanazokat a mondatokat tette közzé a napokban Facebook oldalára. A különbség annyi, akkor szándékosan véreztették ki a Zöld Hidat, most pedig nincs pénz. Mára nem csak a Zöld Hidat, hanem a teljes hulladékgazdálkodási rendszert kivéreztették. A lakosság által befizetett díj a teljes költségek kb. 40-45 százalékára elegendő, s ezt sem a szolgáltató szedi be, hanem az állam, és azután ezt visszaosztja.
Mint mondta, az elmúlt években a szolgáltatás színvonala mindenki számára láthatóan csökkent, de az önkormányzatnak nincs ráhatása, nincs eszköz a kezében.
A színvonal romlása nagyban köszönhető annak a tevékenységnek amit a Vécsey László fideszes országgyűlési képvsielő által támogatott Fördős Attila vezetése alatt folytatott a Társulás.
Tönkretettek egy jól működő, szakmailag korrekt szolgáltatást nyújtó céget. Most ismét előfordulhat, hogy a katasztrófavédelemnek kell beavatkoznia – mondta Gémesi György.
A társulás egyébként egyre rosszabb helyzetben van, közgyűlése az elmúlt három alkalommal határozatképtelen volt. Mint arról Bárdy Péter és Bajkó Norbert alpolgármesterek tájékoztatták a képviselő-testületet, azok a polgármesterek, akik négy évvel ezelőtt időt szántak arra, hogy a Vécsey Lászlóval történt politikai egyeztetésre elmenjenek, most távol maradnak a társulási ülésről. Emiatt a társulás már többszörösen is törvénysértő helyzetbe került – s kénytelen a kormányhivatalhoz fordulni a törvényes rend helyreállítása érdekében.
Nem csak az a gond, hogy nem adja oda az NHKV azt forrást, ami megilletné a Zöld Hidat, de ha oda is adná, az is kevés lenne.
Bárdy Péter alpolgármester a testületi ülésen kijelentette: Most, amikor mindenkitől és mindentől megvéd minket kormány, attól nem véd meg, hogy elárasszon bennünket a szemét. Pedig ez egy elég fontos feladat lenne!
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás