Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ 1.sz. függelék önkormányzat testvérvárosai

SZMSZ 2.sz. függelék polgármesterre, állandó bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke

SZMSZ 3. függelék egyéni választókerületek területi beosztása

SZMSZ 4 .sz.függelék a települési képviselők névsora

SZMSZ 5. sz. függelék az érintett nyilatkozata a zárt ülés tartásának kéréséről

SZMSZ 6. számú függelék a hatályos rendeletek jegyzéke

SZMSZ 7. számú függelék az állandó bizottságok tagjainak névsora

SZMSZ 8. sz. függelék a tanácsnokok által felügyelt önkormányzati ügyek és személyek jegyzéke

SZMSZ 9. sz. függelék_tisztségviselők fogadóórái