Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

A képviselő – testület júniusi ülésének döntései

A képviselő-testület tudomásul vette azt a beszámolót, amelyben dr. Gémesi György polgármester a kárpátaljai testvérvárosunknak Beregszásznak nyújtott támogatásokról.

A háború kitörését követően Gémesi György polgármester haladéktalanul felvette a kapcsolatot kárpátaljai testvérvárosunk polgármesterével, Babják Zoltánnal, hogy a gödöllői támogatás a hazájukban, otthonukban élő bajbajutott családoknak nyújtson azonnali segítséget.

  1. február 28-án rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében döntött Beregszász testvérvárosunk támogatásáról a kialakult rendkívüli háborús veszélyhelyzet miatt. A 35/2022.(II.28.) sz. önkormányzati határozatban Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete elutasította az orosz agressziót, kiállt Ukrajna függetlensége és szuverenitása mellett.

Mindezek mellett felhatalmazta dr. Gémesi György polgármestert, hogy kárpátaljai települések polgármestereivel, különös tekintettel a testvérváros Beregszász polgármesterével

tárgyalásokat folytasson egy esetleges segítségnyújtás módjáról, mellyel Gödöllő város enyhíteni tud a kárpátaljai magyarok helyzetén.

A segítségnyújtás fedezeteként Gödöllő Város Önkormányzata 10.000.000 Ft-ot különített el az „Ukrajnai krízishelyzet kiadásaira”. Az adománygyűjtő számlára ehhez 2.266.700 Ft befizetés érkezett. 2022-ben ebből 7.049.295 Ft-ot lett kifizetve.

Az önkormányzat a lakosság részére rendkívüli tartós élelmiszer és tisztitószer gyűjtést hirdetett meg, az adományok gyűjtőpontja a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot volt. A felajánlott adományokat a Királyi Váróban dolgozó

munkatársak is fogadták és eljuttatták a gyűjtőpontra. Napokon belül több száz kilogram tartós élelmiszer, tisztítószer gyűlt össze.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 24 órás nyitvatartási időben fogadta a lakosság részéről felajánlott adományokat, amiket az önkormányzat a beregszászi igényeknek megfelelően kiegészített.

A felajánlásokon kívül voltak olyan személyek, akik az adományok Beregszászra történő szállítása érdekében ajánlották fel személyes közreműködésüket és gépjárművüket. (2022.

március 9-i szállításban közreműködtek.) A Kalória Nonprofit Kft. pedig a gépjárművét ajánlotta fel az adományok Beregszászra történő szállítása érdekében, továbbá tartós élelmiszerrel támogatta a karitatív tevékenységet.

Testvérvárosunk kérésének eleget téve egy Opel Combo gépkocsit vásároltunk a beregszászi vízművek számára.

Az adományok kijuttatásában Bankó József, Dolányi Péter, Varga Levente, dr. Gémesi György polgármester, Bárdy Péter alpolgármester, Bajkó Norbert alpolgármester és Molnár

Gergely képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) vettek részt, 3.000.000 Ft pénzadomány pedig a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül jutott el Beregszászra.

***

A képviselő-testület elfogadta azt a határozatot. amellyel csatlakozott az országgyűlés 5/2023. (III.31.) számú határozatához, az úgynevezett békepárti nyilatkozathoz.

Gémesi György kifejtette, a testület jóval korábban már kifejezte kiállását Ukrajna mellett, de mivel Vécsey László országgyűlési képviselőnek (Fidesz-KDNP) kérése volt, hogy csatlakozzon a testület az Országgyűlés nyilatkozatához, akceptálhatónak tartotta ezt a kérést.

Az ülésen Vécsey László országgyűlési képviselő is részt vett, aki megköszönte a békepárti nyilatkozathoz való csatlakozást.

 

***

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolóját. Az ülésen Ürmösi Károly tűzoltó alezredes a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Sziget Róbert tűzoltó őrnagy adtak tájékoztatást.

A dokumentum egyaránt tartalmazza a teljes működési területre és az egyes településekre vonatkozó adatokat.

Ezek szerint 2022-ben a működési területen 1243 eseményhez történt riasztás, melyek közül 880 esetben kellett beavatkozniuk. Ez a szám jóval magasabb, mint az egy évvel korábbi adat. Minimálisan emelkedett a téves jelzések száma is, a múlt évben 258 riasztás fordult elő.Ugyanakkor a kiérkezés előtt felszámolt esetek és a szándékos megtévesztő hívások, valamint az utólagos jelzések száma kismértékben csökkent. Tűzesethez 666 alkalommal riasztották a gödöllői tűzoltókat, ebből 416 esetben voltszükség beavatkozásra. A magas tűzesetszám összefügg a száraz és elhúzódó csapadékmentes időszakkal.

A tűzoltók munkájának része a műszaki mentés is. 2022-ben 577 alkalommal kaptak ilyen riasztást.

Gödöllőn 168 esetben végeztek műszaki mentést és 124 alkalommal vonultak ki tűzesethez.
***

Intézményvezetők kinevezéséről döntöttek a képviselő-testület ülésén. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. igazgatói posztjára pályázatot írtak ki. Az értékeléseket követően újabb öt évre Liskáné Fóthy Zsuzsanna kapott megbízást a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezetésére. A Gödöllői Városi Múzeum igazgatójának Kerényiné Bakonyi Esztert nevezeték ki, aki az elmúlt öt esztendőben is vezette az intézményt. Nem lesz változás a Művészetek Háza élén sem, a testület újabb öt évre Kovács Balázsnak szavazott bizalmat.

Az ülésen mind a három intézményvezető korábbi munkájáról elismerően nyilatkoztak a képviselők és dr. Gémesi György polgármester is méltatta mind a pályázatokat, mind az eddig végzett munkájukat.

***

A képviselő-testület módosította a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát.Eszerint a „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” (parkoló üzemeltetése) és a „saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” a gazdasági tevékenységek közül átkerült a közhasznúsági tevékenységek közé.Emellett technikai jellegű módosítást hajtottak végre a cég és az önkormányzat között megkötött közhasznú szerződésben.

Beolvad a VÜSZI Kft-be a Gödöllői Piac Kft. Erről született döntés a képviselő-testület ülésén. A beolvadás célja, hogy az eddig végzett feladatok gazdaságosabban, hatékonyabban legyenek ellátva. A beolvadásra a 2023-as év zárásának követően kerül sor.
***

Energiahatékonysági beruházásokat valósíthatna meg az önkormányzat abból az 500 000 000.- forintos hitelből, aminek a felvétele már a költségvetésben is szerepel. Ez egyrészt napelemek, hőszivattyúk korszerűbb kazánok üzembehelyezését szolgálja majd, másrészt a közvilágításkorszerűsítését, további LED izzók telepítésével. A testület a hitelfelvételhezszükséges kormányzati hozzájárulás megkérése előtt jóváhagyta a város költségvetési rendeletének szükséges módosításait. Erről nyolc igen, két nem ls 4 tartózkodás mellett született döntés.

Ehhez kapcsolódóan a jogszabályi kötelezettségek alapján módosították az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredőfizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezt 8 igen és hat tartózkodás mellett fogadták el.

A Fidesz-KDNP hat képviselője nem támogatta a javaslatot, hanem a tervezett korszerűsítések saját forrásból, az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapból történő megoldását szorgalmazták. Abban azonban 154 milló forint áll rendelkezésre, szemben az 500 milliós igénnyel.

Hogy a fejlesztések milyen mértékű megtakarítást tesznek lehetővé, azt jól példázza, hogy a Kalória Nonprofit Kft. legutóbb az Erkel Ferenc Általános Iskola konyhájában végrehajtott 26 millió forintos fejlesztésének eredményeként a brutális energiaárak miatt havi 5 millió forintra nőtt fűtési költség a korszerűsítést követően havi 200-300 ezer forintra csökkent.

Bárdy Péter alpolgármester az ülésen úgy fogalmazott: A jelenlegi energiaárak mellett még a kamattal együtt és megéri és megtérül egy ilyen fejlesztési hitel felvétele Ezt a hitelkeretet egyébként nem kötelező lehívni, sőt, ha a lehetőségeink olyanok lesznek, akár hamarabb is visszafizethető.

***

A képviselő-testület térítésmentesen adta használatba a Palotakert 4 alatt található helyiségcsoportját a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft-nek az ügyeleti feladatok ellátásához. A helyiségcsoportot eddig is térítésmentesen használták erre a célra, most a korábbi szerződést hosszabbították meg 2024 február végéig.

A testület emellett több önkormányzati bérlakás és ingatlan bérletének meghosszabbításáról is döntött. Valamennyi döntést egyhangú támogatással hozta meg a testület.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás