Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

A képviselő-testület novemberi ülésének döntései

2024. január 1. napjától a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság piac üzemeltetési tevékenységét a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az erre vonatkozó határozatokat.
A cég a feladatellátás biztosítása érdekében folyamatosan tovább foglalkoztatja a Piac Kft. valamennyi munkavállalóját. Az átszervezés következtében Fekete Zoltán a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének munkaviszonya 2023. december 31-ével közös megegyezéssel megszűnik, a Piac Kft. ügyvezetőjének a testület Hatolkai Mátét nevezte ki, munkabérét havi bruttó 100 000.- forintban határozta meg. A testület döntött a Piac üzleteinek jövő évi bérleti díjairól is.

Nem növekednek jövőre sem az önkormányzati bérlakások és helyiségek bérleti díjai, bár Török Sándor (Fidesz-KDNP) a képviselő-testület ülésén arra tett módosító javaslatot, hogy a költségelvű bérlakások esetében az érvényes jegybanki alapkamat mértékével megegyezően emeljék meg a bérleti díjakat. Az emelést a szociális bérlakásokra nem kívánta kiterjeszteni. A javaslat mellett érvelt Kolozs Csaba is (Fidesz – KDNP), aki arra hivatkozott, hogy ezek a lakások a város vagyonát képezik.
A testület azonban 5 igen, 7 nem és 1 tartózkodással elutasította Török Sándor (Fidesz-KDNP) lakbéremelésre vonatkozó javaslatát.
Bárdy Péter alpolgármester úgy fogalmazott: Vagyongazdálkodási szempontok alapján igaza van a Török Sándornak, de vannak más szempontok is , ilyen infláció – főleg az élelmiszerek árának emelkedése – és ilyen rezsidíjak mellett nem ért egyet a bérleti díj emelésével.
Bajkó Norbert alpolgármester úgy fogalmazott: Gödöllő családbarát város és ez egyértelmű irányt mutat ebben a kérdésben.
Gémesi György polgármester is úgy foglalt állást, az üzleti szempontok mellett vannak más szempontok is: ilyen esetben az emberi oldalát is meg kell vizsgálni a döntésnek. Akkor lát majd az emelésre lehetőséget, ha az infláció és az energiaárak növekedése nem fog ekkora terhet róni a családokra.

 

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítását.A módosítás többek között tartalmazza a központi költségvetésből beérkezett állami támogatásokat a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez, valamint kulturális téren az egyes szervezeteket megillető támogatásokat.
Emellett elfogadásra kerültek a különböző átcsoportosítások, mint többek között a közvilágítással, kulturális és sport támogatásokkal, vagy a megemelkedett közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadások biztosítása. De támogatja a város az adventi programok megvalósítását is.
Bárdy Péter alpolgármester kiemelte, további támogatást kap a Tormay Károly Egészségügyi Központ, igyekszik a város támogatni az iskolákat, az iskolai rendezvényeket és gyorssegélyt kap a nehéz helyzetbe került Gödöllői Szimfonikus Zenekar is.
Dr. Gémesi. György felhívta a figyelmet arra, az egészségügyre finanszírozási problémáira, és arra, hogy a kultúrára a központi költségvetésből érkező források, pályázatok száma drasztikusan lecsökkent.

 

A Képviselő-testület elfogadta Gödöllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véglegesített anyagát. A képviselő-testület még szeptemberi ülésén elfogadta az anyaghoz beérkezett észrevételeket, és hozzáárult azoknak a dokumentumba történő átvezetéséhez.
A partnerségi egyeztetés során mintegy 150 partnert (önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, helyi vállalkozások, egyházak, civil szervezetek, gödöllői érintettségű szakági szervek: pl. MÁV-HÉV, Magyar Közút, Pilisi Parkerdő, stb.), és az államigazgatás érintett szereplőit kérték fel véleményezésre. Emellett széleskörű lakossági egyeztetés is lezajlott. A témában lakossági fórumot tartottak, de online véleményezésre is volt lehetőség.
Az anyagot Vécsey László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) is megkapta véleményezésre, s bár írásbeli észrevétellel a véleményezési időszak alatt nem élt, 2023. október 5-i rendkívüli testületi ülésen tartott beszámolójában megemlítette, hogy az elkészült anyagot örömmel fogadta, annak tartalmával fő elemeiben egyetért, és felajánlotta együttműködését a stratégia elemeinek megvalósításában, egyes projektek (pl. az egyetemi jégcsarnok helyett városi strand kialakítása) közös továbbgondolásában. A véglegesített dokumentumban az általa elmondottak is helyet kaptak.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egy erős identitású, családbarát ökovárost mutat – emelte ki Bárdy Péter alpolgármester, dr. Gémesi György pedig az élhetőség és a biztonság megteremtésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett rá, ahhoz, hogy az ITS mentén tudjon a város haladni, megfelelő jogi környezetre és forrásokra is szükség van.

 

A Képviselő-testületet elfogadta Gödöllő város 2022. évre vonatkozó környezeti állapot értékelését. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdésének e) pontja kötelező jelleggel előírja a települési önkormányzatok számára, hogy a környezet állapotát illetékességi területükön elemezzék, értékeljék. 2023-ban a 2022. évi környezeti állapot értékelését kell elvégeznie az Önkormányzatnak. A szakértői értékelést a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. végezte el. A szakértői anyag részletesen foglalkozik többek között Gödöllő vizeinek állapotával, a levegő minőségével és a hulladékgazdálkodás helyzetével. Mindezek mellett kitér a zöldterületek és az élővilág állapotára, valamint a kapcsolódó fejlesztésekre is.

 

A képviselő-testület elfogadta annak a telekalakítási szerződésnek a megkötését, aminek eredményeként lehetőség nyílik a Máriabesnyői Kapucinus Temető területének bővítésére.
Gödöllő Város Önkormányzata  bruttó 9 millió forintért adja el a Kapucinus Rendházak Irodájának a Máriabesnyői Kapucinus Temető mellett lévő t Gödöllő 6943 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 643 m2 területét, és a Gödöllő 6944 helyrajzi számú, 257 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.
A területek a helyi építési szabályzat szerinti küllönleges beépítésre nem szánt terület, temetők területe (Kb-Tem-01) övezeti besorolásúak.

 

A Képviselő-testület jóváhagyta a  Gödöllő Város Önkormányzata és a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány közötti együttműködési megállapodást. Ebben az alapítvány vállalja, hogy segíti a Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzését,  a súlyos betegségben szenvedőket, különösen a gyerekeket a gyermekorvosok ajánlása alapján és lehetőségeihez mérten a helyi orvostársadalom nyugalmazottjait is. Az önkormányzat tanácsadással, az alapítvány jótékony célú rendezvényeinek támogatásával és a nyilvánosság biztosításával segíti annak működését.

 

Dr. Gémesi György polgármester az ülésen tájékoztatta a képviselőket városháza építésével kapcsolatban. Mint elmondta, közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzési bizottságban Török Sándor (Fidesz-KDNP) is benne volt – háromfelé bontották a beruházást: építészeti, gépészeti, illetve gyengeáramos részekre, melyeket három különböző vállalkozó nyert el. A munkaterületet augusztus 21-én adták át, az építészeti részt elnyerő vállalkozó ugyanis az utolsó pillanatig kihúzta a szerződés aláírását, a rendelkezésre álló 60 napos időszak utolsó előtti napján írta alá a szerződést. Hogy ezt a puszta időhúzáson kívül miért tette, nem lehetett tudni. A szerződés aláírása után a gépészeti és gyengeáramos munkák rendben elkezdődtek, ezzel a két kivitelezővel nincs is semmi gond. Azonban az építészetért felelős cég kisebb munkák elvégzését leszámítva két hónapon keresztül, október második feléig lényegében nem kezdte meg a munkát. Ekkor olyan mértékű többletforrás-igénnyel lépett fel a várossal szemben, ami elfogadhatatlan volt. A polgármester úgy fogalmazott, eddig is nagyon figyelt arra, hogy a lehető legszűkebb költségvetésből valósuljon meg a projekt, és most is ezt tartja szem előtt.
Mivel a vállalkozó többletforrást nem kapott, a beruházást nem volt hajlandó folytatni. Annak érdekében, hogy mihamarabb találjanak egy olyan kivitelezőt, amely képes a hátra lévő munkákat elvégezni, a jogviszonyt november első felében lezárták, és hamarosan újra kiírják a közbeszerzést. Bármilyen esetlegesen elhúzódó vita ellentétes lett volna a város érdekével. Az elvégzett munkát kifizették, de a vállalkozó természetesen egy forinttal sem kapott többet, mint amiért megdolgozott. A cél, ahogy eddig is, hogy minél hamarabb és a lehető legtakarékosabb módon készüljön el a városháza – jelentette ki Gémesi György polgármester, aki a következő testületi ülésre ígért részletes tájékoztatást.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás