Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

 • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
 • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Egészségügy, Kiemelt hírek, Koronavírus

Egyeztetések a koronavírus elleni oltás kapcsán

dr. Gémesi György polgármester és dr. Dunai György a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója a mai napon egyeztetett a gödöllői háziorvosokkal a koronavírus elleni oltással kapcsolatban. A megbeszélésén mind a 11 körzet háziorvosai résztvettek.
A megbeszélésen Gémesi György polgármester ígéretet tett arra, hogy minden háziorvos mellé egy-egy olyan munkatársat delegál az önkormányzat, aki segít az oltásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésében.
Fontos, hogy akik már regisztráltak védőoltásra, azokat a következő időszakban a háziorvos keresni fogja az oltással kapcsolatban, tőle fognak megkapni minden szükséges információt. Az érintetteket arra kérik, hogy segítsék az oltás minél zavartalanabb lebonyolítását azzal, hogy követik a háziorvosoktól kapott utasításokat.
2021, Testületi ülések

2021. február 11.

Előterjesztések:

1. Javaslat Gödöllő város 2021. évi költségvetésére

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

3. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

3. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

4. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2021. üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

1. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2021. üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

5. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

5. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

7. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

7. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

8. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja jóváhagyására

9. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének kinevezésére

10. Javaslat a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására

11. Javaslat Gödöllő Város bölcsődei férőhelyek bővítése című pályázat önrészének biztosítására

12. Javaslat az iskolai körzethatárok véleményezésére

13. Javaslat a Képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervére

14. Javaslat a gödöllői 083/47 helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánút elnevezésének elfogadására

 

 

Hírek

Lomtalanítási tájékoztató

2020 november elsejétől hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat Gödöllőn a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el.

A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente két alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást.

 

A lomtalanítási igények leadására első alkalommal 2021. március 22.- április 23. között van lehetőség, ebben az esetben a lomtalanításra a tervek szerint  2021. április 12 – május 22. között kerül sor.
A második lehetőséget augusztus 23 – szeptember 24. között igényleadással, szeptember 13. és október 29. között biztosítják.

 

 

Az igénybejelentés feltételei:

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

 

Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó “lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le, melynek ütemezését mellékletünk tartalmazza. Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

 

Az igénybejelentés történhet:

 • honlapunkon ( www.zoldhid.hu ) megtalálható űrlap kitöltésével
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)
 • a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérik megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)

 

Lomtalanítás folyamata:

 1. Lomtalanítási igény benyújtása
 2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját
 3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről
 4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján)
 5. Az ügyfél aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését

 

 

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését követően, az erőforráshoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, majd visszajeleznek a megadott elérhetőségek valamelyikén. A visszaigazolt napon munkatársaik az ügyfél  által megjelölt címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

 

 

Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

 

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban
 • egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben
 • szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
 • műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok
 • KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max..4 db)

 

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

 

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

 • vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
 • zöldhulladék
 • szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
 • veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor)
 • hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
 • inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap)
 • nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
 • elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján)

 

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja. Amennyiben közös költségbe van építve a díjfizetés, úgy a társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon. Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja a társaságot  név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

A társasházi igénybejelentéseket 2 részre lehet kategorizálni.

– Közös költségbe épített hulladékszállítási díjfizetés

– Egyéni, lakásonként történő díjfizetés

Mindkét esetben igénybejelentő kitöltésével lehet jelentkezni a lomtalanításra!

Fontos, hogy elsődlegesen fel kell mérni az igényeket, mert az fogja meghatározni a lomtalanítás menetét.

Kizárólag olyan személy illetve társasház igényelhet lomtalanítást, akinek nincs díjhátraléka.

Ezért fontos, hogy felhasználói azonosító szerepeljen minden igénybejelentésnél, hiszen csak ez alapján ellenőrizhető a díjfizetés.

Közös költségbe építve:

A társasház közös képviselője tudja bejelenteni az igényt. Díjfizetés hátralék esetén kizárólag csak a közös képviselő intézkedhet.

Az igényeket fel kell mérni (nagyságrendileg mennyi lakást mennyi m3-ben érint)

A felmérés eredményét jelezni kell a közszolgáltató felé, aki meghatározza a szükséges kapacitást.

Gyakorlatban azt jelenti, hogy pár lakás esetén (max.10 lakás) tömörítős gyűjtőautó megy ki a címre egy előre leegyeztetett időpontban.

Amennyiben több háztartást érint, úgy nagyméretű konténer kerül kihelyezésre szintén egy előre megadott időpontban.

Egyéni, lakásonkénti díjfizetés:

A közös képviselő segítségét abban kérik, hogy a társasházban élők számára csak információt adjon át a lomtalanítás lehetőségéről.

A lakóknak fontos átadni, hogy pontosan, a lépcsőház egyértelmű megjelölésével adják be egyénileg a jelentkezést!

Díjhátralék esetén értesítést küldenek az érintett személynek, aki bejelenti az igényt.

 

Társasházi lomtalanítási igényt a közös képviselő nyújthat be a társaság felé.

 

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

 

Hirdetmények, Kiemelt hírek

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyesületek számára

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.

1.  Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján).

2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata

3. A pályázat jellege: nyílt

4. A pályázók köre:

Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladatok ellátására.

 1. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapon minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi), vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni. Ha a civil szervezet nem bejegyzett, akkor is rendelkezésre áll lehetőség egy bejegyzett szervezeten keresztül pályázni.
 2. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása

Támogatási keret összege: 2.500 E Ft.

 1. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
 2. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.

A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2021. január 01. – 2021. december 31-ig.

 1. A támogatás folyósítása, elszámolása:

Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.

A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2022. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

 1. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet):
  március 16. (kedd) 12 óra

A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül word formátumban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: simon.edina@godollo.hu címre. A pályázati adatlap 2021. február 16-tól beszerezhető és letölthető az alábbi linkről:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2021/02/palyazati-adatlap.doc

 1. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően – akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül.
 2. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai:

Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek.

 1. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mailen keresztül 2021. április 30-ig.
 2. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:

Kérjük keresse Simon Edinát, e-mailen a  simon.edina@godollo.hu e-mail címen, telefonon a 06 70 886 8747 –es telefonszámon.

Koronavírus

Oltási kisokos – COVID-19 elleni védőoltás

Annak érdekében, hogy a védőoltásra felkészülten érkezzen, az oltóponton való bejelentkezés után az alábbi információk áttekintése és az alábbi teendők elvégzése javasolt.

A legfontosabb információk

A vakcina

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen.

A védőoltással kapcsolatban további információkat olvashat a www.nnk.gov.hu , a www.vakcinainfo.gov.hu  és a www.koronavirus.gov.huhonlapokon.

Az oltóanyagokra vonatkozó részletes információt (alkalmazási előírat, betegtájékoztató) az alábbi honlapon érhetők el: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis.

A védőoltásoknem okozhatnak Önnek COVID-19-betegséget.

Az oltások időpontja

 

A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra van szükség, a vakcinát 21 illetve 28 napos különbséggel szükséges beadni.  A 2. dózis néhány napos (1-4 nap) türelmi időn belüli beadása érvényesnek tekinthető.
Ha az első adag beadása óta több mint 21/28nap telt el, a második oltást a lehető leghamarabb kell beadni (de nem kell megismételni az adagokat).
Az oltottak védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni.
Mint minden vakcinánál, a COVID-19 megbetegedés ellenvégzett vakcináció esetében is előfordulhat, hogy az nem véd meg minden beoltott személyt.

Ellenjavallatok

 

 • Akut lázas betegség
 • Várandósság
 • A beadandóvakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció
 • Az anamnézisben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel (pl.penicillin) vagy védőoltással kapcsolatos anafilaxiás reakció
 • A 18 év alatti életkor

  Várandósság

  Várandósság alatt az oltás nem ajánlott. Fontos, hogy a fogamzásképes nők a második oltás után legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet.

  Szoptatás

  Nem ismert, hogy a vakcina kiválasztódik-e a humán anyatejbe. Akik a kockázati csoportba tartoznak és a magyarországi oltási stratégia szerint oltásuk indokolt, amennyiben kérik a védőoltást,a szoptatás ideje alatt is megkaphatják.

  Túlérzékenység és anafilaxia

  Azon személyek, akiknek kórtörténetében bármely oltóanyaggal, gyógyszerrel azonnali anafilaxiás reakció szerepel, nem kaphatják meg a védőoltást. A vakcina második adagját nem szabad beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót mutattak az első oltás alkalmazása során. Az oltás után 30 percen át az oltóponton kell maradni, az esetleges súlyos, allergiás reakció azonnali észlelése miatt.

  COVID 19 betegség a kórtörténetben

  Azon személyek is olthatók a vakcinával, akik kórtörténetében 3 hónapon túli igazolt COVID-19 fertőzés szerepel. Az oltás előtt nem szükséges sem antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat, sem pedig szerológiai vizsgálat akut vagy korábbi fertőzés kimutatására.

  Krónikus, alapbetegséggel rendelkezők oltása

  Az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek adható, akiknél nem áll fenn az oltásra vonatkozó kontraindikáció.

  Immunhiányos személyek oltása

  A HIV-fertőzés vagy más okból immunhiányos állapotban lévő, vagy immunszuppresszív kezelés alatt álló személyek fokozottan veszélyeztetettek lehetnek a súlyos COVID-19 megbetegedés kialakulásában. Jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok a vakcinákbiztonságosságának és hatékonyságának megállapításához ezekben a csoportokban. Ezen betegek kaphatnak COVID-19 vakcinát, ha más ellenjavallat nincs, ugyanakkor fennáll a csökkent immunválasz lehetősége az oltás után.

  Mellékhatások

  A védőoltás beadása után oltási reakciók fordulhatnak elő. Ezek közül a leggyakoribbak: fájdalom a beadás helyén, fejfájás, hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom, láz, injekció beadási helyén jelentkező duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók (hónalji nyirokcsomó duzzanata, érzékenysége), rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén. Ezek általában enyhék vagy közepesen súlyosak és a vakcina beadása után pár napon belül elmúlnak

  Szorongással kapcsolatos reakciók

  A vakcina beadásával összefüggésben szorongással kapcsolatos reakciók, köztük ájulás, hiperventilláció vagy stresszel kapcsolatos reakciók fordulhatnak elő a tűszúrásra adott pszichogén válaszként. Fontos óvintézkedéseket alkalmazni az ájulás miatti sérülések elkerülése érdekében.

  Thrombocytopenia és koagulációs zavar

  Mint minden intramuscularis injekciónál, a vakcina beadása során körültekintéssel kell eljárni a véralvadás-gátló terápiát kapó vagy thrombocytopeniás, illetve véralvadási zavarban (például hemofíliában) szenvedő egyéneknél, mivel náluk vérzés vagy véraláfutás fordulhat elő az intramuscularis alkalmazást követően.

  Felcserélhetőség, más vakcinákkal együtt történő beadás

  Jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok a COVID-19 elleni oltóanyagok felcserélhetőségre vonatkozóan. Az oltási sorozatot, ugyanazon vakcinával kell befejezni. A COVID-19 vakcinák más fertőzés/betegség elleni oltóanyaggal történő egyidejű alkalmazására nem állnak rendelkezésre adatok. Emiatt más vakcinával egyidejűleg nem adható be, legalább 2 hetes időközzel adható be bármely más védőoltás. Ha bármelyik COVID-19 ellenivakcinát véletlenül beadják egy másik oltást követő 4 héten belül, akkor az oltásokat nem kell megismételni egyik vakcina esetében sem. Az ajánlások változhatnak, amint további információk válnak elérhetővé, vagy további oltóanyagokat engedélyeznek.

Gyakorlati teendők a védőoltás előtt

 • Az ügyintézés gyorsítása érdekében kinyomtatva, kitöltve hozza magával a beleegyező nyilatkozatot
  (  https://koronavirus.gov.hu/letoltheto-tajekoztatok  )!
 • Gondolja végig, hogy:
  – van-e krónikus betegsége,
  – a közelmúltban volt-e súlyos betegsége (különösen az elmúlt 3 hónapban),
  – volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbetegedése?
 • Érdemes összeírni, hogy milyen gyógyszereket szed. Amennyiben a közelmúltban immunrendszert gyengítő kezelésben részesült, az erre vonatkozó dokumentációt javasolt magával vinni
 • Vigye magával a személyazonosító iratait, TAJ-kártyáját!
 • A védőoltás előtt – a szokásos napi ritmusának megfelelően – igyon és egyen! Amennyiben vérvételkor, védőoltáskor vagy injekció beadása kapcsán előfordult már ájulás, akkor vigyen magával egy palack vizet és esetleg szőlőcukrot!
 • Lehetőleg olyan öltözékben érkezzen, amiben könnyen szabaddá tudja tenni a felkarját! Praktikus megoldás lehet a rövidujjas póló, rétegesen öltözve.
 • Felmerülhet kérdésként, hogy a védőoltás után este otthon szabad-e alkoholt fogyasztani. Tudjuk, hogy az alkoholizmus tönkreteszi a szervezetet és így a védőoltásra adott immun választ is. Azonban a mérsékelt alkoholfogyasztás esetén ilyen káros hatást nem igazoltak.

  Forrás: szöveg/fotó koronavirus.gov.hu

Betűk visszaállítása
Kontraszt