Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

2019, Testületi ülések

2019. augusztus 22.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli ülésére

1. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

2. Javaslat a Galagonya utcai 1920/8, 1920/9, 1920/11, 1921/3 és 1921/4 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

3. Javaslat a Berente utcai 8102, 8126, 8128, 8129 és 8130 helyrajzi számú ingatlanok véső telekstruktúrájának kialakítására

4. Javaslat a Gomba utcai 2865 és 2866 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

5. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati munkaköri bérlakás szerződésének meghosszabbítására

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására

Hírek

Ismét Gödöllőn az Europ’Raid túra résztvevői

Az Europ’Raid az első kontinens-méretű kulturális és jótékonysági európai túra, amely 23 nap alatt 10 000 kilométert tesz meg 20 országon keresztül. A harminc éves Peugeot 205-ösök fedélzetén a főként nyugat-európai résztvevők összegyűltek és elindultak Kelet-Európa felé, megállnak 23 európai partnervárosban, és elosztottak iskolai, sport- és orvostechnikai eszközöket hátrányos helyzetű bosznia-hercegovinai, albániai, észak-macedóniai és bulgáriai iskolákban.
A július 27-től augusztus 17-ig tartó hatodik alkalmon 260 autóban 800, 18 és 30 év közötti fiatal vesz részt Franciaországból, Belgiumból, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból és Lengyelországból.
A csapatokat augusztus 12-én  Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében Pelyhe József alpolgármester köszöntötte,  A résztvevők este érkeztek meg a gödöllői repülőtérre, ahol egy meleg vacsora után Rausch Blanka és Monori Dominik koncertje színesítette programjukat. Másnap reggel Szlovákia fel indultak tovább.

Kiemelt hírek

Igaz a hír: McDonald’s étterem épül Gödöllőn

A városban már hosszú ideje várták ezt az hírt. Nem titok, sokan már jó pár évvel ezelőtt szerették volna, ha a McDonald’s is megérkezik Gödöllőre. Időről-időre felröppent a pletyka, a találgatás, de azok nem bizonyultak valósnak – eddig.

A Dózsa György úton, az egyik saroktelken már meg is kezdődött az egyik legmodernebb magyarországi McDonald’s étterem építése. A megszokott kínálat mellett fontos hangsúlyt fektetnek arra, hogy a legkiválóbb hazai alapanyagokból készüljenek a termékek, legyen szó húsról, zöldségről vagy akár a ketchupról.

Hogy meddig kell várni az első mekis hamburger kiadására Gödöllőn? Nos, mint azt megtudtuk, azon lesznek, hogy ez minél hamarabb, 2020 elején elérhető legyen.

Uncategorized @hu

2016. március 16.

Meghívó a képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

1. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról

3. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

4. napirend melléklete – Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény  SZMSZ

4. napirend melléklete – Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai programja

4. napirend melléklete – Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ SZMSZ

4. napirend melléklete- Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szakmai programja

5. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum Kubinyi Ágoston Programra való jelentkezésére és önkormányzati II. ütem, önrész biztosítására

6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás 2016-2017. évi díjkalkulációjának elfogadására

7. Javaslat a közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 2016-2017. évi közszolgáltatási szerződés elfogadására

8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

 

 

 

 

 

 

2016, Testületi ülések

2016. február 11.

Meghívó a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

2. Javaslat a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

4. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére ügyvezető előterjesztése

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

8. Javaslat a G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

8. Javaslat a G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

9. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

10. Javaslat Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére

11. Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére – melléklet táblák

12. Javaslat a helyi adókról szóló 31/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására

14. Javaslat központi ügyeleti ellátás feltételeinek javítása érdekében helyiséghasználat biztosítására a szolgáltató részére

15. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek (TSZT, GÉSZ) egyes településfejlesztési célok megvalósításához szükséges átfogó módosításának megindítására

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötésére

17. Javaslat pályázat benyújtására „A gödöllői Várkapitányi Lak részleges helyreállítása – II. ütem” címmel

18. Javaslat a szociális ellátást biztosító intézmények alapító okiratának módosítására

19. Javaslat az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület egyesületi ruháin „Gödöllő” város címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására

20. Javaslat a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére

21. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

22. Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervre

23. A kötelező betelepítési kvóta elutasítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. december 14.

Meghívó a képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására

4. Javaslat Gödöllő Város Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elfogadására

5. Javaslat Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének áttekintésére

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására

7. Javaslat a helyiségbérleti és a földterületi-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására

8. Javaslat a Gödöllő Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett röplabda csarnok létesítésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadására

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan bérletére kötött szerződéshez kapcsolódó, az értéknövelő beruházások elszámolására vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

11. Javaslat a Gödöllő Önkormányzata által lefolytatandó, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások megindításához szükséges fedezet biztosításra

12. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetése során fizetendő közmű fejlesztési hozzájárulás ütemezett fizetési megállapodásáról

13. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója intézményvezetői kinevezésének visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírására

15. Javaslat a Gödöllői Cserkészetért Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

17. Javaslat a Gödöllő Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás használatba adására

18. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. november 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

2. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések megkötésére

5. Javaslat a városi piac bérleményeiben alkalmazott díjak 2018. évi meghatározására

6. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására

7. Javaslat az Alsóparkban elhelyezkedő 3 db mélyfúrású kút informatikai fejlesztésére

8. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. ingatlan bérletbe-üzemeltetésbe adására szóló pályázat kiírására

9. Javaslat a gödöllői 297/4 hrsz.-ú, a Szabadság tér 6. szám alatti társasházi ingatlanban egyes közös tulajdonú ingatlanrészek tulajdoni illetőségeinek megvételére és az új városháza beruházás előkészítése érdekében tulajdonosi döntések meghozatalára

9. napirend melléklete

10. Javaslat az Ady Endre sétány 22. szám alatti, 5834/1/A/5 helyrajzi számú garázs, társasházi külön tulajdonú ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.:8110) asztalitenisz csarnok elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására

12. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

13. Javaslat Gödöllő Sportkoncepciójának megvitatására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának megvitatására

15. Javaslat a Gödöllő- Incső Lakoközösség Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat a Frédérich ChopinAlapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének vezetői megbízásával kapcsolatos véleményezésre

17. Javaslat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére műemlék épület felújítására szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

18. Javaslat előirányzat átcsoportosítására és az intézmények bérmegtakarításának kiegészítésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt