Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Hírek, Kiemelt hírek, Kötelezően közzéteendő dokumentumok, Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

 • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
 • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Kiemelt hírek

Gödöllő Vállalkozója Díj: Helyszín változás!

Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt érintetteket, hogy a 2020. szeptember 24-én sorra kerülő Gödöllő Vállalkozója Díj átadásának helyszíne megváltozott.
Tekintettel a COVID – 19 miatti járványhelyzetre, a díj átadására az eredeti meghívóban szereplő Királyi Váró helyett a Művészetek Háza konferenciatermében kerül sor.
A rendezvényen csak azok a meghívottak vehetnek részt, akik korábban már regisztráltak, maszk viselése kötelező!
Megértésüket köszönjük!

2020, Testületi ülések

2020. szeptember 24.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

3. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

4. Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására az uszoda beruházás kapcsán az Ady Endre sétány és az Isaszegi út csomópont kiépítésének érdekében

5. Beszámoló Gödöllő Város 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

5. napirendhez 1. melléklet a VÜSZI Kft. beszámolója

5. napirendhez 2. melléklet Kalória Kft. beszámolója

5. napirendhez 3. melléklet Távhő Kft. beszámolója

5. napirendhez 4. melléklet a Művészetek Háza Kft. beszámolója

5. napirendhez 5. melléklet Piac Kft. beszámolója

5. napirendhez 6. melléklet Erzsébet Szálloda Kft. beszámolója

6. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020 (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

8. Javaslat a Gödöllő Dózsa György úti köztemető Temető Szabályzatának elfogadására

9. Javaslat a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadására

10. Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott döntésekről

11. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

12. Javaslat a gödöllői 0136/17 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlan belterületbe vonására

13. Javaslat a gödöllői 0124/1 és 0124/2 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonására

14. Javaslat a Berente utcában lévő 8102/3, 8126/1, 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

15. Javaslat az Arany János utca – Gomba utca között fekvő 2865/2 és 2865/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére és államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

17. Javaslat államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

18. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és dr. Tácsik Mihály közötti, gödöllői. 4157/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földterület-bérleti szerződés meghosszabbítására

20. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

21. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 2/18. önkormányzati lakás szerződésének meghosszabbítására

22. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 3/13. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

23. Javaslat a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

24. Javaslat Szent Jakab Park II. projekt beruházójának a szennyvíz befogadói kérelmének elbírálására

25. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére

26. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) Csa26. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) Csanak és egyéb területek módosításának elfogadására

GÉSZ rendelettervezet

26. napirendhez 1. melléklet

26. napirendhez 2. melléklet

26. napirendhez 2/b mellékelt

26. napirendhez 3. mellékletek:

Godollo_SZT_1_szelv

Godollo_SZT_2_szelv

Godollo_SZT_3_szelv

Godollo_SZT_4_szelv

Godollo_SZT_5_szelv

Godollo_SZT_6_szelv

Godollo_SZT_7_szelv

Godollo_SZT_8_szelv

Godollo_SZT_9_szelv

Godollo_SZT_10_szelv

Godollo_SZT_11_szelv

Godollo_SZT_12_szelv

Godollo_SZT_13_szelv

Godollo_SZT_14_szelv

Godollo_SZT_15_szelv

Godollo_SZT_16_szelv

Godollo_SZT_17_szelv

Godollo_SZT_18_szelv

27. Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

28. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által bérbe adott bérlemény bérlője székhelyhasználati kérelmének elbírálására

29. A Gödöllői Városi Múzeum, valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos intézkedések

30. Intézményvezetői megbízatásokról szóló döntések módosítása

31. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítására

32. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

33. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére

34. Javaslat a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom által indított „babazászló” kezdeményezéshez történő csatlakozásra

35. Javaslat a Martinovics Ignác utca, Lovarda és a Honvéd utca közötti szakaszon a forgalom lassítására/csillapítására

 

 

 

 

 

 

Egészségügy, Hírek, Kiemelt hírek

HÁZI GYERMEKORVOSOK TÁJÉKOZTATÓJA

 

 COVID betegkezelési útmutató javaslat 20_09 18.    

 

HÁZI GYERMEKORVOSOK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZTELT SZÜLŐK!

A COVID-19 járvány miatt a házi gyermekorvosi rendelőkben az ellátás rendje a korábban megszokotthoz képest változott, hiszen az egyéni szempontok mellett a járványügyi szempontokra is figyelemmel kell lenni. Ezzel tudjuk csökkenteni a betegség terjedését a gyermekközösségekben, és így védhetjük meg a magas kockázatú krónikus betegeket és az időseket a súlyos fertőzéstől. Figyelembe véve az érvényes hatósági szabályozásokat és a helyi viszonyokat, az ellátás rendje visszavonásig a következőképpen alakul.

 • A gyermek megbetegedése esetén a gyermeket tartsa otthon, vagy a közösségben kezdődő tünetek esetén az intézmény értesítését követően vigye haza.
 • Munkanapokon értesítse a tünetekről a házi gyermekorvosát vagy asszisztensét a gyermek állapotáról, azon a csatornán, ahogyan a gyermekorvosával kommunikálni szokott (ez általában telefon, de lehet e-mail, messenger üzenet, stb.) Jelentkezzen a tünetek kezdetét követő első munkanapon. Előzetes megbeszélés nélkül ne menjen személyesen a rendelőbe.
 • Az orvosa vagy asszisztense a tünetek és a környezet COVID helyzete alapján tájékoztatja a tennivalókról. Nem minden betegségnek kell bemenni a rendelőbe vizsgálatra. Ha az orvos ezt indokoltnak látja, időpontra fogja behívni. Fontos cél, hogy a váró ne legyen zsúfolt, lehessen tartani a 1,5 m-es védőtávolságot más családoktól.
 • Hétvégén, ünnepnapon ügyeleti ellátást akkor vegyen igénybe, ha a gyermek állapot azt feltétlenül szükségessé teszi. Telefonáljon az ügyeletnek a 70/370-3104 számon, és járjon el a javaslatuk szerint.
 • A betegellátás helyszínét és módját az orvos határozza meg. Amikor azt az orvos biztonságosnak ítéli, telemedicinás ellátást ajánl fel. Telefonon lehet vele konzultálni, megbeszélés alapján a beteg testrészről fényképet küldeni, elektronikusan átküldeni a kórházi, szakorvosi vizsgálatok eredményeit, zárójelentéseit, a szakorvos javaslatait. Ha az orvos azt indokoltnak tartja, időpontra vizsgálatra hívja a beteget a rendelőbe.
 • A szülők nagyban segíthetik a közös munkát azzal, ha őszintén és pontosan mutatják be a panaszokat és a beteg állapotát, betartják a kapott utasításokat mind az elkülönítésre, mind a kezelésre vonatkozóan, jelzik a váratlan állapotrosszabbodást. A háznál történő betegellátás speciális védőfelszerelést igényel, az csak nagyon indokolt esetben valósítható meg az alapellátásban.
 • A csecsemőtanácsadás, státuszvizsgálatok, védőoltások beadása az orvossal vagy asszisztenssel egyeztetett időpontban és helyszínen történnek.
 • Jelenleg a 14 év fölöttieknek elektronikusan is tudunk receptet írni, a 14 éven aluliak számára papír formátumú vény kiadása is szükséges. Ezért be kell jönni a rendelőbe. Beutaló, tápénz kérésüket telefonon jelezzék, az asszisztens vagy orvos tájékoztatja a szülőket az ezzel kapcsolatos tennivalójukról.
 • A közösségbe járó gyermekek első beszoktatásakor nem kell orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, a szülő nyilatkozik róla. A betegségek után azonban szükséges igazolni, hogy közösségbe mehetnek. Az igazolásokhoz nem minden esetben szükséges orvosi vizsgálat. Az igazolás általában elektronikusan is eljuttatható a szülőnek, ha azt az intézmény elfogadja. A gödöllői bölcsődékbe, óvodákba közvetlenül a praxisból is el tudjuk küldeni az igazolást. Ezt az eljuttatási módot részesítsük előnyben.
 • A nem fertőző, folyamatos légúti tüneteket mutató gyermekek számára az intézmény kérhet egyszeri igazolást arról, hogy a gyermek mehet közösségbe (pl. allergia, fokozott nyálkahártya irritábilitás okozta gyakori orrfolyás). Ilyenkor a szülőnek szükséges fokozottan figyelni a tünetek változására, állapotrosszabbodás, tünetváltás esetén konzultáljon az orvossal.

Szeretettel állunk a betegink rendelkezésére, forduljanak kérdéseikkel bizalommal hozzánk. Kérjük, legyenek együttműködőek és támogatóak a fentiek betartásában.

                                                                                Tisztelettel:

 

Gödöllő, 2020. szeptember 18.                              a gödöllői házi gyermekorvosok

 

Kiemelt hírek

Városmarketing Gyémánt Díjat kapott az “Arbofeszt” a “Szeretjük Gödöllőt” és a “200 fa évente”program

Átadták a Városmarketing Gyémánt Díjakat. A rendezvényen Gödöllő Város Önkormányzatának három projektje érdemelte ki a Magyar Marketing Szövetség rangos elismerését.
Városmareting Gyémánt Díjat kapott “márka és identitásépítés, értékesítéstámogató marketingstratégia és program ” kategóriában a “Szeretjük Gödöllőt!” program, amelynek keretében gödöllőiek vallottak arról, miért jó itt élni és miért szeretik a várost.
“Városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai” kategóriában a “200 fa évente” program érdemelte ki az elismerést. Az ötéves program során összesen 1000 fa kerül elültetésre a város közterületein.

“Rendezvény, esemény” kategóriába az Arbofesztet ismerte el Városmarketing Gyémánt Díjjal ismerte el a szakmai zsűri. Az Arbofeszt, ami a helyi fiatalok ötlete és munkája eredményeként jött létre, segíti és erősíti a korosztályok közötti kapcsolatokat, valamint közelebb hozta a résztvevőket a természethez és felhívta a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

A díjakat L. Péterfi Csaba, Gödöllő Város Önkormányzatának kommunikációs igazgatója vette át, az Arbofesztet a szervezők részéről Kovásznai-Szász Gergely képviselte.

Hírek, Kiemelt hírek

Átadták a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat

A járványügyi helyzet és az érvényben lévő jogszabályok miatt idén nem rendezték meg a Gödöllő Egészségügyéért Díj átadó ünnepségét. A kitüntetetteket – Dr. Tőke Istvánt, Dr. Kostyál Annát, Dr. Pédery Zsuzsannát zárt körben köszöntötte szeptember 17-én Gémesi György polgármester a Várkapitányi Lakban.

Dr. Kostyál Anna pszichiátriai gondozóvezető főorvos
Hosszú évek óta Gödöllőn a pszichiátriai szakrendelő főorvosa. Munkáját nagy odaadással és felelősségtudattal végzi. Teherbírása, alapossága példamutató a kollégái számára. Szorgalmas, jó szakember, aki a szabadidejét is szívesen feláldozza. Munkaidején túl is sok időt fordít az ellátottakra, betegekre. Mély érzésű, nagyfokú empátiával rendelkező ember, aki nagy szeretettel és türelemmel végzett orvosi munkájával elnyerte a lakosok bizalmát, szeretetét, kollégái megbecsülését. Emberséges, meghallgatja a beteg problémáit és segítőkész.

Dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermekorvos
34 éve végez lelkiismeretes, precíz, áldozatkész gyermekorvosi munkát a városban. Először a szakrendelői keretek között végzett gyógyító tevékenységet, jelenleg házi gyermekorvosként dolgozik. Dr. Pédery Zsuzsanna a gödöllői házi gyermekorvos közösség egyik szervező, meghatározó személye, iskola- és óvodaorvosi feladatai mellett higgadtságával, lelkiismeretes hozzáállásával, jó szakmai felkészültségével mind a betegek, mind a szülők és kollégák elismerését kivívta magának. Pédery doktornő a több évtizedes lelkiismeretes, kompromisszumokat kereső, de a betegek érdekeit mindig szem előtt tartó hozzáállásával kiérdemelte azt, hogy személyét, a gyógyító munkához való hozzáállását példaértékűként tekintsük.

Dr. Tőke István háziorvos
28 éve munkatársa, házi- és üzemorvosa a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának. Személye összeforrt az otthonnal. Türelme, empátiakészsége, szakmai tapasztalata, emberismerete révén példaként állhat minden szakember előtt. Embersége és hűsége tartja őt nem csak a hivatásában, de a Gödöllőhöz szervesen kapcsolódó Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának.
Évek óta a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény helyettes háziorvosa. Kiváló szakember, felelősségteljes, megbízható, rugalmas és szociálisan érzékeny ember-szakember. Munkabírása, türelme az egészségügyben és szociális területeken dolgozók iránt és a lakosság iránt is példaértékű. Munkáját szakmai alázattal végzi a mindennapokban.
Amikor a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ jelenlegi helyére költözött, a Hajléktalanok átmeneti szállásának férőhelyszáma 28 főre, az Éjjeli menedékhely 6 főre bővült. A jogszabályok szerint, az intézménynek orvost kell biztosítania. Egyedül Tőke István doktor úr vállalta el a feladatot. Nem csak az intézményben látogatja a lakókat, hanem a rendelőjében is fenntartások nélkül fogadja a rászorulókat.

Egészségügy, Kiemelt hírek

Segítség a szociális feladatellátáshoz

Egy 1500 köbcentis, dízel Opel Combo segíti ezentúl a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona munkáját. A korábban tesztautóként használt gépjárművet tavasszal vásárolta az önkormányzat és a Covid-19 első hulláma alatt a feladatellátást segítette.  A gépkocsi ma az ESZI-hez került, ahol az élelmiszer kiszállításban fogják használni. Az intézmény közel 90 fő részére végez étel kiszállítást, s az eddig használt, több mint 10 éves járrművek már nagyon leromlottak.
Az gépkocsit Gémesi György polgármester és Bajkó Norbert alpolgármester adták át Czeglédi Ingid intézményvezetőnek.

Egészségügy, Kiemelt hírek

Köszönet a Forrás dologzóinak

Gémesi György polgármester, valamint Bajkó Norbert és Bárdy Péter alpolgármesterek köszöntötték a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ azon munkatársait, akik a COVID-19 világjárvány elleni védekezés idején kiemelkedő munkát végeztek.
Gémesi György oklevelet és virágot adott át Bata Juditnak, Földi Krisztinának, Kvacsány Jenei Ágnesnek és Ujj Ágnesnek.
Az ünnepélyes átadásra eredetileg a Gödöllő Egészségügyéért Díjjal együtt került volna sor, de a jelenlegi járványügyi szabályok az ünnepség megtartását nem teszik lehetővé.
Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek

Figyelem, megváltozik a forgalmi rend az Állomás utcában!

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. tájékoztatása szerint folytatódik az Állomás utca és az Ady Endre sétány szintbeni csomópont átépítése.
Az Állomás utca terv szerinti bal sávjának kialakítása miatt várhatóan 2020.09.18-10.07 között az átépítéssel érintett szakasz egyirányúsításra kerül: csak Valkó felől, a felüljáróról a város felé lesz járható.
Az Állomás utcából Valkó felé a forgalmat elterelik:
A gépjárművel közlekedők az Ady E.sétány – Isaszegi út – Fürdő utca érintésével juthatnak vissza az Állomás utcára és hajthatnak rá a felüljáróra. A busz forgalmat is ebbe az irányba terelik.
A munkálatok alatt a P+ R parkoló zavartalanul üzemel.
A kivitelező a kellemetlenségért a lakosság és a gépjárművel közlekedők szíves türelmét és megértését kéri!
Kiemelt hírek

Visszakerült Szűz Mária -szobra a máriabesnyői vasútállomásra

Ismét Szűz Mária-szobra fogadja a vonattal érkezőket a máriabesnyői vasútállomáson. Az eredeti szobrot, ami Bory Jenő szobrászművész alkotása és a máriabesnyői kegyszobor felnagyított mása, 1936-ban avatták fel, a II. világháború után azonban eltávolították. Szűz Mária-szobrának visszaállítása régi vágya volt a városrészben élőknek. Mivel az eredeti alkotás már otthonra talált a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika mellett, a helyi lakosság és az Értékvédő Közhasznú Egyesület kezdeményezte egy másolat elhelyezését, amihez megkapta Gödöllő Városi Önkormányzatának támogatását.
A szobor ünnepélyes leleplezésére szeptember 8-án, Mária – Kisboldogasszony napján került sor. A rendezvényen Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténész, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnökhelyettese ismertette a szobor történetét.
A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága Mária iránti tisztelete jeléül 1936-ban állíttatta Szűz Mária-szobrát, aminek az alapja egyben ivókút volt. A vasúttársaság így kívánta kifejezni Mária iránti tiszteletét és áldást kérni a vasutakra és a vasutasokra. A szobor felállításán a korabeli adatok szerint mintegy ezerötszáz vasutas vett részt. Ezt követően a vasutasok minden évben zarándoklatot tartottak a kegyhelyen, ahol többek között megkoszorúzták az állomáson lévő szobrot is.
Az átadáson Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta azoknak a munkáját, akik kezdeményezték és végigvitték a szobor újraállítását, valamint megköszönte a MÁV partnerségét. Külön kiemelte Szűcs Józsefnének, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnökének, a terület korábbi önkormányzati képviselőjének és Koós Albertnek a tevékenységét. Gémesi György úgy fogalmazott: Szűz Mária szobra, ami most visszakerült az állomásra, összekapcsol bennünket a múlttal, gyökereinkkel.
A szobrot Gémesi György, Szűcs Józsefné, Koós Albert, a szobor felállításának kezdeményezője, és Klement Péter, a körzet jelenlegi önkormányzati képviselője leplezték le. Bory Jenő szobrának másolatát Varga Attila Európai kőfaragó mester és Gill Viktor Compagnons kőfaragó mester készítették.
Az ünnepség keretében dr. Gémesi György polgármester Koós Albertet, a máriabesnyői vasúti megállóban 1936-ban emelt Szűz Mária-szobor visszaállításának kezdeményezéséért Polgármesteri Ezüstérem elismerésben részesítette.
A szobrot dr. Sztankó Attila, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa szentelte fel. Az ünnepségen Kája Sándor, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika kántora működött közre.

Betűk visszaállítása
Kontraszt