Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás a hamu kihelyezésének szabályos módjáról

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a fűtési szezon beindulásával jelentősen megnövekedett a gyűjtőedénybe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége.
Mivel a gyűjtőedénybe illesztett hamu veszélyezteti a hulladékgyűjtést végző munkatársaik egészségét, továbbá a jármű felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit nagy mértékben koptatja, a következőt kérik a tisztelt lakosságtól:

Amennyiben hamut helyeznek a gyűjtőedénybe, úgy azt kihűlt állapotban, zsákban összegyűjtve és összekötve tegyék!
Zsákot csak a hulladékgyűjtő edénybe tegyenek, mert az amellé kitett zsákot a szállítást végző munkatársaik nem vizsgálják meg, azt többlethulladékként kezelik és nem szállítják el pluszban.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. köszöni a lakosság együttműködését.

2019, Testületi ülések

2019. december 12.

Meghívó a képviselő-testület 2019. december 12-én tartandó ülésére

2. Javaslat az Erzsébet Szálloda Kft. és az Accent Hotel Management Szolgáltató Kft. között létrejött, menedzsmentszolgáltatásra vonatkozó együttműködési szerződés meghosszabbítására

3. Javaslat Gödöllő Város Klímastratégiájának elfogadására – előterjesztés

3. Javaslat Gödöllő Város Klímastratégiájának elfogadására – a Klímastratégia

4. Javaslat Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására – előterjesztés

4. Javaslat Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására – az állapotértékelés

6. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat a gödöllői 082/19 és 082/20 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonására

10. Javaslat 4197 helyrajzi számú a Bánki Donát utca 11. sz. ingatlant érintő földhasználati jog átruházására

11. Javaslat a Gödöllő, 556/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére

12. Javaslat a Mogyoród község Szentjakab területén tervezett 30 db lakóegység szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetésére

13. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 8110) kosárlabda csarnok elhelyezésére

14. Javaslat a 2100 Gödöllő, Harmat u. 25. szám alatti, a Gödöllő, Állomás u. 18/6. szám alatti, valamint a Szárítópuszta 5/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

15. Javaslat a Gödöllő, Harmat u. 13. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

16. Javaslat a Gödöllő, Dózsa György út 14. fszt. 1. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2020. évi díjak megállapítására

18. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2020. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

19. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

20. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjainak választására és alapító okiratának módosítására

21. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő alapító okiratának módosítására

22. Javaslat székhelyhasználat engedélyezésére

23. Javaslat pályázat benyújtására „ Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok részleges felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja VI ütem keretében” címmel

Bizottsági előterjesztés -Javaslat gödöllői 4427/2, 4427/5 valamint a 1159/41 és 1159/66 helyrajzi számú közterületek elnevezésének elfogadására

Hírek

Klímastratégia és szemléletformáló programok a környezettudatosság jegyében Gödöllőn

Gödöllő Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító számú „Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása” elnevezésű pályázaton 19,37 millió forint támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A támogatás segítségével A klímastratégia számításba veszi a klímaváltozás Gödöllőn várható hatásait, és a rendelkezésre álló adatok alapján három évtizedre előre jelzi a várható folyamatokat. Ezen felül a szemléletformálás fő célja, hogy különböző gödöllői és környéki rendezvényeken, programokon bemutassa, mennyire függ a lakosság viselkedésétől a klimatikus események jövőbeni, helyi szintű alakulása.

 

A megbízott Euro-Ökoland Hungary Alapítvány többek között oktatási programokat, figyelemfelhívó akciókat, tájékoztató előadásokat fog szervezni és gyakorlatorientált példákat fog bemutatni. Emellett együtt működik a helyi médiumokkal, iskolákkal és az önkormányzattal is a helyi igényeknek megfelelő programok kialakításában.

 

A program keretében ismeretterjesztő kiadvány készül, melyet médiakampány is kiegészít. Számos iskolai verseny és tanulmányi kirándulás kerül megszervezésre. Városi rendezvényeken klímasátor és öko-labirintus kerül felállításra.

 

Hírek

Lezárult az uniós forrásból épített kerékpárút-építés

A település 2017. június 16-án írt alá támogatói szerződést (VEKOP-5.3.2-15-2016-00048) a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Ennek értelmében Gödöllő Város Önkormányzata a kerékpárút megépítéséhez pályázatot követően 248 millió forintos támogatást kapott az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Az építési munkálatok 2019.oktüber 30-án befejeződtek.

A beruházás során a Dózsa György úton két szakaszon (a városközpont és a Körösfői utca, és a Széchenyi utca és a Haraszti utca között) épült kerékpárút. Emellett a Haraszti utcán a LEAR Corporation bejáratáig, valamint a Dózsa György út – Ádám utca között a Thegze Lajos utcán és a Berente István utcán létesült kerékpárút. A fejlesztés eredményeként kerékpáros összeköttetés létesült a városközpont, a Tesco áruház és a Haraszti utcai gazdasági társaságok között. Ezen felül az Ádám utca felőli szakasszal a Blaháról is biztonságosabban lehet kerékpárral eljutni a városközpontba egy a Rákos-patakon létesült új gyalogos és kerékpáros hídon.

A „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I ütem”  elnevezésű projekt hozzájárul a város közlekedésének javításához, lehetőséget teremtve a fenntartható közlekedési mód, a kerékpározás még szélesebb körben történő elterjedéséhez.

Hírek, Kiemelt hírek

Vasárnap indul a vasúti közlekedés

Vasárnap reggel újra megindul a 2018 decemberében “leállt” vasúti közlekedés Gödöllőn. A MÁV-Start Zrt. egyelőre december 8. és 14. közötti 7 napos időszakra adott ki menetrendet. A véglegeset ezt követően teszik közzé.
Arra azonban felhívták a figyelmet, hogy a jegyeket december 7-ig a buszpályaudvar mellett található “mozgó” jegypénztárnál lehet megvenni. A vasútállomással szembeni parkolóba telepített konténervárókban vasárnap kezdődik meg az értékesítés.
Hírek, Kiemelt hírek

Megkezdődött az adventi forgatag

December 1-jén, vasárnap este kigyúltak az adventi fények Gödöllő főterén, amivel kezdetét vette az Adventi Művészeti Napok programsorozata. Az adventi koszorú első gyertyáját dr. Gémesi György polgármester gyújtotta meg, amit Balogh Tamás református lelkész, dr. Sztankó Attila, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa, Albert Gábor evangélikus lelkész és Lőrik Levente baptista lelkipásztor közös imája előzött meg.
Az ünnepi műsorban Rausch Blanka és Babják Gábor a több száz fős tömeggel közösen elénekelte a Fehér karácsony című dalt. Ezután lépett színpadra a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Talamba Ütőegyüttes, amely műsorának végén közösen szerepelt az Erkel Ferenc Általános Iskola csengettyűegyüttesével és kamarakórusával.
Az adventi művészeti napok a mai naptól egészen december 22-ig színes és változatos programokkal várja látogatóit. Gödöllő művészeti csoportjai mellett olyan sztárfellépők szórakoztatják majd az idelátogatókat, mint például Serbán Attila és Polyák Lilla, a Kolompos Együttes, a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, az Apacuka zenekar, Caramel, Gájer Bálin és Szekeres Adrien.
Hirdetmények, Kiemelt hírek

FELHÍVÁS- szakértők jelölésére az önkormányzati képviselő-testület munkáját támogató szakbizottsági munkára

Gödöllő Város Képviselő-testületének munkáját nyolc szakbizottság segíti, melyekben az önkormányzati képviselők mellett a döntések társadalmasítása érdekében szakértők, illetve a helyi társadalom képviselői is részt vesznek külsős tagként.

A Fidesz-KDNP pártszövetség képviselői az egyenlőség elvén alapuló, részükre biztosított szakmai, bizottsági szakértő státuszokra nem jelöltek személyeket, korlátozva ezáltal a szakbizottsági munka társadalmasításának lehetőségét. A pártszövetség általi jelölés elmaradásának eredményeként továbbra is vannak ellátandó szakértői feladatok, mely nehezíti a bizottságok munkáját, hiszen a szakszerű döntés-előkészítés adja a képviselő-testületi döntéshozatal alapját.

Kérem Gödöllő város polgárait, civil szervezeteit és szakmai közösségeit, hogy jelöljenek szakértőket az önkormányzati bizottságokba. A jelölések olyan személyeket tartalmazhatnak, akik gödöllői lakcímmel és választói jogosultsággal rendelkeznek, illetve semmilyen köztartozással nem rendelkeznek!

A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat (20/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet) értelmében a testület mellett az alábbi szakbizottságok működnek:
• Jogi és Ügyrendi
• Pénzügyi és Költségvetési
• Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési
• Városfejlesztési és Fenntarthatósági
• Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok
• Köznevelési és Közösségfejlesztési
• Szociális és Családügyi
• Egészségügyi

Jelöléseiket (maximum egy A/4 oldalas indoklással, a szakmai kompetenciák és a szakbizottság nevének megjelölésével, illetve a jelölt elérhetőségeivel ellátva) – a személyiségi jogokra figyelemmel – zárt borítékban adják le hivatali időben a városháza (Gödöllő, Szabadság tér 6.) polgármesteri titkárságán, vagy küldjék el a szabone.fekete.andrea@godollo.hu titkársági e-mail címre!
A jelölés határideje: december 6. 12:00 óra.
Az önkormányzati törvény értelmében a tagok személyéről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

Dr. Gémesi György
polgármester

Hírek

Favágó sérült meg a Fenyőliget óvodában

Baleset történt a Táncsics Mihály úti Fenyőliget óvodában, ahol az udvari karbantartási munkák közben az egyik favágást végzők személy súlyosan megsérült. Az intézményben nevelés nélküli munkanap volt, így annak területén gyerekek nem tartózkodtak.
A sérült személy, aki a munkát társadalmi munkában végezte, képzett favágó volt, ennek ellenére nem viselt védősisakot. Sérülése súlyos, életveszélyes, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A baleset körülményeit vizsgálják.

Betűk visszaállítása
Kontraszt