Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Európai Uniós pályázatok

Európai Uniós pályázatok, Hírek

Szárítópuszta szemétmentesítése

Gödöllő Város Önkormányzata KIEFO/12921     /2019-ITM azonosító számmal 2.889.520 Ft támogatást nyert az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében a szárítópusztai illegális hulladéklerakó felszámolására az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével.

A projekt keretében az önkormányzat megbíz egy megfelelő képesítéssel és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozást, hogy a szárítópusztai 0200/1 helyrajzi számú területen összegyűlt illegális hulladékot begyűjtse, elszállítsa és megfelelő környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékfeldolgozó központban elhelyezze.

Európai Uniós pályázatok, Hírek

Klímastratégia elkészítése és helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása

Gödöllő Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító számú pályázaton 19.372.519 Ft támogatást nyert klímastratégia elkészítésére és helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítására a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság közreműködésével.

A klímastratégia számításba veszi a klímaváltozás Gödöllőn várható hatásait, és a rendelkezésre álló adatok alapján 30 évre előre jelzi a várható folyamatokat. Ezen felül a szemléletformálás fő célja, hogy különböző gödöllői és környáki rendezvényeken, programokon bemutassa, mennyire függ a lakosság viselkedésétől a klimatikus események jövőbeni, helyi szintű alakulása. A megbízott szakmai szervezet többek között oktatási programokat, figyelemfelhívó akciókat, tájékoztató előadásokat fog szervezni és gyakorlatorientált példákat fog bemutatni, de együtt működik a helyi médiumokkal, iskolákkal és az önkormányzattal is a helyi igényeknek megfelelő programok kialakításában.

Európai Uniós pályázatok, Hírek

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló utak felújítása

Gödöllő Város Önkormányzata PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító számmal „Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonában álló utak felújítása” címmel a Pénzügyminisztériumtól 33 922 556 forintos pályázati támogatást nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Program 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében.

A támogatás célja Gödöllő város egyik forgalmas kereszteződésének, és egyik útszakaszának felújítása.

A kereszteződés a Blaháné út – Rét utca csomópont, amely közel 4000 lakos munkába járásának biztosításán és közszolgáltatások jobb elérésén túl hozzájárul a környék gazdaságfejlesztéséhez.

A felújításra kerülő útszakasz a Szent-Györgyi Albert utca első szakasza a Szabadság út és a vasúti felüljáró között, melynek felújítása a Szent István Egyetem és a város közúti kapcsolatának elsődleges helyszíneként kiemelt fontosságú.

A projekt teljes időtartama 2019. február 1. és 2020 július 31. között tart. Sikeres közbeszerzést követően a Blaháné-Rét utca csomópont felújítását 2019. nyarára (iskolai szünet idejére) tervezi az önkormányzat, míg a Szent-Györgyi Albert utca felújítása 2020 elejére a vasúti híd felújítását követően fog megtörténni.

 

Európai Uniós pályázatok

A « Nemzetközi vitahét a szolidaritásról » projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 86 állampolgár részvételével, akik közül 13 Zywiec város/település (Lengyelország), 16 Zenta város/település (Szerbia), 17 Csíkszereda város/település (Románia), 12 Dunaszerdahely város/település (Szlovákia), 15 Valdemoro város/település (Spanyolország) és 13 Brandys nad Labem város/település (Csehország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Balatonlelle (Magyarország) volt, 2018/07/08 és 2018/07/14 között

Részletes leírás:

2018/07/08-án a téma a csoportok kialakítása és a csoportdinamika finomítása volt.

2018/07/09-én a téma a kultúraközi kommunikáció és tárgyalás volt.

2018/07/10-én a téma a tárgyalási technikák és tárgyalási kultúra volt.

2018/07/11-én a téma egy megadott téma bemutatása volt.

2018/07/12-én vitaverseny került megrendezésre.

2018/07/13-án a két legjobban vitázó csapat döntője volt.

2018/07/14-én a rendezvény lezárásra került.

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése Észak-déli irányú főhálózat I. ütem

 

A kedvezményezett neve: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:  „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem”
A projekt azonosítószáma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00048

A szerződött támogatás összege: 248 340 934 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2018. április elején kezdődik a Gödöllői kerékpárút hálózat újabb elemének a kivitelezése. A projekt első szakaszában a biztonságos kerékpározás lehetősége teremtődik meg a Dózsa György úton a Belvárostól egészen a Haraszti útig.

A pályázati támogatás igénylője Gödöllő Város Önkormányzata, mely a VEKOP-5.3.2-15. kódszámú konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „„Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem”” elnevezést kapta, VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámmal.

A projekt tartalma Gödöllő Észak-Dél irányú kerékpáros nyomvonalának kiépítése.

A teljes projekt keretében  tervezett nyomvonal: Gödöllőn, a Dózsa György úton a városközpont (Szabadság tér) és a Haraszti út között, továbbá a Haraszti úton egészen a LEAR Corporation bejáratáig tart. A Teghze L. utcán a Tesco mellett átkötés történik az Ádám utcáig, valamint a Rákos patakon egy új kerékpáros híd épül.

A projekt részét képezik még kerékpártámaszok, valamint napenergiával működő köztéri világítótestek. A projekt keretében elkészült az egész településre érvényes Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, valamint szemléletformáló kampány valósul meg.

Átadták a Dózsa György úti új kerékpárút szakaszokat

 

Sajtóközlemény

Európai Uniós pályázatok

KÖFOP-1.21-VEKOP-16-2017-01222 Gödöllő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Gödöllő Város Önkormányzata sikeres pályázat keretében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében 100 % támogatási intenzitás mellett 8 995 713 forint támogatást nyert el.

2017.március.14-én kezdődött projekt megvalósítási határideje 2019. június 30. Gödöllő város önkormányzatának is 2019. január 1-ét követően kötelező használni az önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszert. Az önkormányzatok az ASP központtól szolgáltatásként veszik igénye a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva a feladataik ellátásának informatikai támogatását és az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

A projekt keretében várható eredmény elsősorban az, hogy az önkormányzat szervezete használhassa az ASP rendszert. A projekt keretében bővülnek az online ügyintézési felületek, lehetőségek. Elkészül egy új iratkezelési és egy informatikai biztonsági szabályzat. A projekt keretében az ASP rendszeren belül az önkormányzat az alábbi szakrendszereket tervezi használni: elektronikus űrlap szolgáltatás, gazdálkodási szakrendszer, ingatlanvagyon kataszter, önkormányzati adó szakrendszer, ipar és kereskedelmi szakrendszer, hagyatéki leltár szakrendszer.

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A projekt címe: Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A szerződött támogatás összege: 249 999 924 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

2017-ben jelen pályázat Támogatást Igénylője Gödöllő Város Önkormányzata, mely a KEHOP-5.2.9-16. kódszámú, Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében” elnevezést kapta, KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosítószámmal.

Jelen projekt tárgya Gödöllő Város Önkormányzata területén kettő középület energetikai korszerűsítése. A középületek üzemeltetési költségei az Önkormányzat éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas távhő és gázenergia-költség teszi ki. Ezek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, ami az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, valamint a nyílászáróinak cseréjével érhető el. A projekt keretein belül két épület energetikai korszerűsítése valósul meg, a Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ és a Petőfi Sándor Általános Iskola Épülete.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00033

Európai Uniós pályázatok

“Közös jövő” – ifjúsági tábor

Gödöllő város önkormányzata 2015. július második hetében „Közös jövő” névvel ifjúsági tábort szervezett Balatonlellén. A program során a fiatalok jobban megismerhették egymást. A tábor elnevezése, a Közös jövő, arra utal, hogy közös jövőt csak a fiatalság egymáshoz közelebb hozásával lehet építeni. A program 8 napon keresztül zajlott. A programok között szerepelt a Gödöllői Királyi Kastély meglátogatása, hajókirándulás a Balatonon, néptánc-tanulás a gödöllői Fricska Táncegyüttessel és számos szellemi és sportvetélkedő.

Vegyes csoportokban végrehajtandó feladatokat kaptak. Hosszú távú cél a fiatal generáció szemléletformálása. A program fenntarthatósága, sikeressége – túl azon, hogy a szervező Gödöllő Város Önkormányzatának anyagi lehetőségeitől is függ-,  a mai korban a közösségi oldalak és egyéb online felületek segítségével a fiatalok egymás közötti kapcsolatának fenntartásától is függ. A program a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatott meg. A programhoz a Bethlen Alap 800 000 forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá.

Európai Uniós pályázatok

Duties, Tasks, Generations – New Aspects of Volunteering from the Past to the Future

Project of the Municipality of Gödöllő and its invited twin city partners

Within this project, we’ve worked together in partnership with our twin cities: Dunajska Streda (SK); Brandys nad Labem – Stara Boleslav (CZ); Valdemoro (ES); Wageningen (NL); Laxemburg (AT); Bad Ischl (AT); Miercuera Ciuc (RO); Zywiec (PL) and Forssa (FI).

The project consisted of four main elements: seminar, training program, conference and workshop. During these events the participants presented their past and present situation on volunteering, operation of their volunteer system, best practices. The aim was exchanging of views, learning from each other and building network in different fields. We discussed volunteering issues with different sectors and generations from wider issue point of view and further developed a long-term network between twin cities and civil sectors, promote to the volunteer activity and improve know-how issue through best practices too.

Council Decision on the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011)

“EU documents on volunteering”

  1. Report on volunteering and voluntary activity in Europe (2013)
  2. Communication on EU policies and volunteering
  3. Közlemény az önkéntesség szerepéről az EU szakpolitikákban
  4. Volunteering in the European Union
  5. Council Decision on the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011)

26 – 27 April 2013

“Meeting of Centuries” Seminar

During the seminar the audience was informed on the history of volunteering in these countries. The young generation explained their recent experiences in the field of volunteering. We could make an interactive discussion between the different parties; disadvantaged participants shared their everyday problems with us for better understanding. The participants visited the Historical Exhibition of Volunteering in the Royal Waiting Hall, which included the 80th anniversary of Jamboree in Gödöllő as well.

10-11 May 2013

“Help to Live Healthy” Training program

The program focused on training of trainers on the necessity of educating generations for a much more healthy life and adapting new methods for living healthier. The importance of sport and the nutrition were the major topics. Presentations and best practices helped the audience for better understanding. In many lectures the sustainability played an important role locally and regionally as well. On the Local Food Festival of Gödöllő participants could see healthy food and practice healthy lifestyle.

30 June – 2 July 2013

“Join us to Help Others” Conference

We organised an event of days of volunteering with cross-border exchange of views with intention to learn from each other, where from the different countries we focused especially on young generations. The lectures helped to understand the global situation of volunteering. We worked in mixed groups implementing many tools for better understanding the tasks of volunteering. We involved the young generation in an interactive situation game for instance by establishing a Plenary Session of the Committee of the Regions, where they were the key note speakers and they had to solve the ongoing problems as a young European politician.

4-5 October 2013

“Network for Twin Volunteering” Workshop

We summarized and evaluated the whole project and discussed the network opportunities for the future with partnership of the participating countries, volunteer groups and municipalities. The adaption of the new experiences was shared with local teams in different project sites (e.g. schools, healthcare institution, welfare organisation and municipality). The participant could see best practice participating in the invisible exhibition.

april2627

diakosszefogl

Duties

jun30jul1

jun30jul2

okt45

yearofvolunt

Betűk visszaállítása
Kontraszt