Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hirdetmények

Hirdetmények, Hírek, Ingatlanok, Ingatlanok

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2865/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 1. szám alatti, és a 2865/2 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 3. szám alatti telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.
A pályázat a 2865/3 és 2865/2 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra külön-külön és együtt nyújtható be.
Az ingatlanok irányára:

1./ Helyrajzi szám: 2865/3, terület: 627 m2, ingatlan- nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület, az ingatlan minimum irányára mindösszesen :13.800.000 Ft
2./Helyrajzi szám: 2865/2, terület: 626 m2, ingatlan- nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület, az ingatlan minimum irányára mindösszesen: 15.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 16. napján 12.00 óráig.
A pályázati tájékoztató a mellékletből tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: grznar.edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Melléklet: http:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/10/Gomba-utcai-telkek-palyazati-kiírás_korr-Főépítész_MJ_OK-2.pdf

Hirdetmények, Hírek

Felhívás halottak napi koszorúzásra

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. október 30-án, 17 órakor halottak napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a
két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással
és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 28-án 15.00 óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén (hétköznapokon 9-15
óra között), a 06-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!

Hirdetmények, Hírek

Felhívás koszorúzásra

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából 2020. október 23-án, pénteken 15 órakor megemlékezést és koszorúzást tartunk a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarán. (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait!
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2020. október 21-én 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a +36-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között!
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében a koszorúkat az ünnep napján 14.00 és 15.00 óra között a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni!

Hirdetmények, Ingatlanok

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8126/1, és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 8102/3, 8126/1, helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra külön-külön és együtt, a 8126/1 és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt nyújtható be.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlanegyüttes megvételére tesznek ajánlatot.

Az ingatlanok irányára:

1./ 8102/3 hrsz.; terület: 800 m2; ingatlan-nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület; az ingatlan minimum irányára mindösszesen: 18.800.000 Ft;

2./ 8126/1 hrsz.; 1231 m2; beépítetlen terület; 29.000.000 Ft;
3./ 8126/3
hrsz.; 140 m2; beépítetlen terület (8126/1 hrsz.-ú ingatlan közút-kapcsolatát szolgálja); 2.000.000 Ft;

Összesen:  2171 m2 , 49.800.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 9. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a mellékletből  tölthető le.

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: grznar.edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

melléklet: http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/10/palyazat_Berente.pdf

Hirdetmények, Kiemelt hírek

Tájékoztatás ivóvíz-szolgáltatás korlátozásáról

A DMRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy közműhálózati hibajavítási munkák miatt 2020.október 8. 8-15 óráig nyomáscsökkenés és ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható az alábbi utcákban:

– A Nagyvárad utcában az Arany J. és Kölcsey F. u. közötti, a Brassó utcában az Arany J. és Eperjes u. közötti, valamint a Babati úton az Arany J. és a Mohács utca közötti szakaszon.

– Csanak, Hegedűs Gyula, Eperjes, Észak, Kisfaludy, Csokonai, Dembinszky, Komáromi, Iskola, Hős, Sajó, Tisza, Mohács u.

– Panoráma, Lomb, Erdőszél, Mályva, Kankalin és Kökény u.

A DMRV Zrt. kéri az érintett lakókat, hogy gondoskodjanak a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről!
Felhívják a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő, valamint a mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klór szag érezhető. Ezen jelenség az egészségre ártalmatlan.
A DMRV Zrt. a kellemetlenségért az érintettek szíves türelmét és megértését kéri!
Hirdetmények, Kiemelt hírek

Tájékoztatás a Képviselő-testület ülésének nyilvánosságáról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én tarja soron következő ülését.
A járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Képviselő-testület a Gödöllői Művészetek Házában ülésezik.
Kérem megértésüket, de a képviselő-testület ülésén az érdeklődő lakosság számára nem tudunk helyet biztosítani.
A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságát telekommunikációs eszközökön keresztül biztosítjuk, így mód nyílik az ülés élőközvetítésen való követésére a facebookon, valamint a teljes ülés kép – és hangfelvétele levetítésre kerül a GödöllőNet Tv adásában.

Gödöllő, 2020. szeptember 23.

Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Gémesi György
polgármester
Hirdetmények, Hírek

Felhívás jogi ügyintézői munkakör betöltésére

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres jogi ügyintéző munkakörre.
Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.
Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifikálása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés és képviselet.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, illetve megegyezés szerint.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2020. 09. 18.

Dr. Kiss Árpád
jegyző sk.

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás elérhetőség megváltozásáról

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az általa működtetett Békéltető Testület elérhetősége az alábbiakra változott:

Pest Megyei Békéltető Testület
cím: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. IV/2.
levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest Pl. 81.
honlap: www.panaszrendezes.hu
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
telefon: +36 -1-792-7881

Betűk visszaállítása
Kontraszt