Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hirdetmények

Hirdetmények, Hírek, Uncategorized @hu

Az országos főállatorvos tájékoztatója a sertéspestisről

Az Aszódi- és a Gödöllői Járás területe (vadászterületek szerint) továbbra is a magas és közepes kockázatú területek közé tartozik.

Magas kockázatú területek:
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok, Dány, Erdőkertes, Kerepes, Mogyoród, Pécel, Szada, Veresegyház;

Közepes kockázatú területek:
Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa

kivonat_of_2_2019
2_2019_OFhatározat2_2019_OFhatározat
Hasznostanácsokazaspmegelőzéséhez_NÉBIHkiadvány

 

Egészségügy, Hirdetmények, Kiemelt hírek

Felhívás véradásra

Kedves Véradó!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon!

Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér!

Véradás helye:        MŰVÉSZETEK HÁZA                            

Véradás ideje :         2019. JÚNIUS 05.  SZERDA 

JELENTKEZÉS:    9:00-18:00 óra között 

 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

Hirdetmények, Kiemelt hírek

F E L H Í V Á S Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét.

  1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
  • a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
  • egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
  1. „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
  2. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható, posztumusz nem adományozható.

 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját!

Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre a sandorzsuzsanna.godollo@gmail.com e-mail címre eljuttatni!

 

HATÁRIDŐ: 2019. június 7. (péntek) 12.00 óra

                                                                           

Tisztelettel

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Hirdetmények, Kiemelt hírek

F e l h í v á s Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

 

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

 

Gödöllő Vállalkozója Díj évente két személynek adományozható.

 

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat!

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre kisszsuzsanna.godollo@gmail.com e-mail címre eljuttatni

HATÁRIDŐ: 2019. június 7. (péntek) 12.00 óra

 

Tisztelettel:
Halász Levente sk.
Gazdasági Bizottság elnöke

Hirdetmények, Ingatlanok

Pályázati hirdetmény a gödöllői 5396/2 és 5396/1 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre sétány 62. szám alatt található, gödöllői 5396/2 helyrajzi számú, egészségház, udvar megnevezésű, tehermentes ingatlan, valamint a Gödöllő, Légszesz utca 1/A. szám alatti, gödöllői 5396/1 helyrajzi számú, beépített terület megnevezésű az INVITEL Zrt. földhasználati jogával terhelt ingatlan tulajdonjogának együttes megszerzésére.

Pályázati hirdetmény

Pályázati tájékoztató

Hirdetmények

Tájékoztatás bölcsődei felvételről

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:

  1. május 06-10-ig, 8.00 – 17.00 óráig.

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde   Gödöllő, Palota-kert 17. (Tel :410-906)
Intézményvezető: Varga Gyöngyi
Telephelye: Mézeskalács Ház                    Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel :422-072)
Bölcsődevezető:  Virágh Anita

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                  Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel :410-566)
Intézményvezető: Pálfi Sándorné 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.

A szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

 

Gödöllő, 2019. április 5.

                                                                               Dr. Gémesi György

                                                                                           sk.

Hirdetmények, Választások

Tájékoztatás szavazókör helyszín és cím változásról

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. május 26-ra kitűzött Európai Parlamenti képviselők választása kapcsán megküldte Önöknek a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítőket. Amennyiben nem kapott értesítőt, kérem keresse a Helyi Választási Iroda névjegyzékkel foglalkozó munkatársát, Csapainé Kiss Edinát (telefon: 06/28/529-215; e-mail: kiss.edina@godollo.hu; személyesen: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata 2100 Gödöllő Petőfi tér 4-6.).

Felhívom figyelmüket, hogy a Máriabesnyői területen a korábbi 1-es szavazókör (Boróka Egészségház), 2-es szavazókör (MÁV Állomás) és 3-as szavazókör (Református Óvoda) helyszíne és címe megváltozott.

Az érintett lakosság az alábbi szavazókörökben adhatja le szavazatát.

 

  1. szavazókör Gödöllő Csemete-kert 13.    Pilisi Parkerdő Erdészet
  2. szavazókör Gödöllő Szabadság út 251. Szent Ferenc Közösségi Ház
  3. szavazókör Gödöllő Szabadság út 251. Szent Ferenc Közösségi Ház

 

Kérem Önöket, hogy a szavazási értesítőt nézzék meg és az ott megjelölt szavazókörbe menjenek szavazatukat leadni a választás napján.

 

Gödöllő, 2019. április 5.

Dr. Kiss Árpád

HVI vezető

Betűk visszaállítása
Kontraszt