Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hírek

Hírek, Kiemelt hírek

Módosult a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet

TÁJÉKOZTATÁS

településképi rendelet módosításáról

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet, mely 2019. január 12-én lép hatályba.

A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket állapít meg. A rendelet tartalmazza továbbá az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés) szabályait is.

A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását a hatályos településrendezési eszközöknek a módosítása, a településképi rendelet és a településrendezési eszközök közötti összhang biztosítása tette szükségessé. A módosítás során technikai jellegű javításokra is sor került.

A Településképi rendelet módosított anyaga megtekinthető a www.godollo.hu honlapon, továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben.

Dr. Gémesi György

Hírek

Elismerés a Margitának

Elismerést kapott a ” Margita 344,2″ Turisztikai és Sport Egyesület az Ötpróba szabadidősport sorozat színvonalas versenyek rendezéséért és a program népszerűsítéséért. Az oklevelet és a hozzá tartozó kisplasztikát a Parlament Vadász termében Pálffy Tibor, az egyesület vezetője vette át.
Az ötpróba hazánk egyik legrégibb versenysorozata. 2018-ban országosan százhúsz eseményt bonyolítottak le, ebből négyet a ” Margita 344,2″ Turisztikai és Sport Egyesület rendezésében, melyeken közel háromezer fő részvételével.

Hírek, Kiemelt hírek

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetési eljárása bírság nélküli kérelmezési határidejének meghosszabbításáról

 

TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetési eljárása bírság nélküli kérelmezési határidejének meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az Országgyűlés a december 12.-i ülésén elfogadta az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvényt, mely módosítja a vízgazdálkodásról szóló törvény engedély nélkül vagy attól eltérően fúrt vagy ásott kutakra a fennmaradási (és üzemeltetési) engedély kérelmek vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül történő benyújthatóságának határidejét is:

2018. december 31-ről, 2020. december 31-re.

Az elfogadott módosítás, 2019. január 1.-jén lépett hatályba.

Hírek, Kiemelt hírek

Módosult Gödöllő Településszerkezeti terve és új helyi építési szabályzat lép életbe

TÁJÉKOZTATÁS

Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosításáról

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2018. (XII.13.) határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját, védelmek és korlátozások tervlapját, valamint a településszerkezeti terv leírását, továbbá megalkotta Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét, mely 2019. január 12-én lép hatályba.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek – 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv (TSZT), Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ) és 2001. évi 16. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet (SZIE GÉSZ) – felülvizsgálatára, módosítására elsősorban a magasabb rendű jogszabályok változásai miatt volt szükség.

A felülvizsgálat koncepcionális szempontjai:
– TSZT:
– a területfelhasználási egységek hatályos jogszabályok szerinti korrekciója (technikai jellegű módosítás),
– esetlegesen felmerülő kisebb önkormányzati, illetve a partnerségi egyeztetés során felmerült módosítási igények átvezetése.
– GÉSZ
– aktualizálás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően,
– esetlegesen felmerülő kisebb önkormányzati, illetve a partnerségi egyeztetés során felmerült módosítási igények átvezetése,
– az Egyetem területére vonatkozó szabályzat (SZIE GÉSZ) aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és a GÉSZ-szel egységes szerkezetbe foglalása (az Egyetem aktuális fejlesztési szándékainak figyelembe vételével).

A módosított településszerkezeti terv és a GÉSZ (helyi építési szabályzat) megtekinthető a www.godollo.hu honlapon, továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben.

Dr. Gémesi György

Hírek

Az önkormányzati cégek ezentúl is a legrövidebb időn belül kifizetik a túlórákat

Egymást érik a „Rabszolgatörvény” ellen szervezett tüntetések. Január 3-án este Gödöllőn is zajlott demonstráció.  A rendkívüli  képviselő- testületi ülésen Gémesi György polgármester és Kovács Barnabás (MSZP) képviselő is ebben a témában szólaltak fel.
Kovács Barnabás úgy fogalmazott,  nem hivatalos hírek szerint az önkormányzati cégek nem fogják alkalmazni a törvény lehetőségeit, s javasolta, hogy a képviselő-testület a következő  ülésén fogadjon el olyan határozatott, amely erre utasítja azok vezetőit.

Gémesi György ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a testületet, hogy január 9-én a polgármesteri hivatal központi e-mail címére Penz András (Demokratikus Koalíció) küldött egy levelet, amelyben a polgármestert és a képviselőket a törvény elutasítására szólítja fel , és  mellékelt egy erről  szóló határozati javaslatot is. Személyes megkeresés nem történt.
Leszögezte,  Penz Andrásnak – mivel nem tagja a képviselő-testületnek, nincs lehetősége javaslat benyújtására.
Gémesi Görgy kijelentette nem ért egyet a „Rabszolgatörvénnyel”, mivel azonban az abban foglaltak nem tartoznak a képviselő-testület hatáskörébe, így ezzel a kérdéssel nem kíván foglalkozni.
Leszögezte, a városi intézményeknél eddig is volt túlóra, és szükség szerint ezután is lesz – mint például most a VÜSZI-nél a hóhelyzet miatt.  Ezeket eddig is kifizették és ezentúl is a munkavégzést követő legrövidebb időn belül ki fogják fizetni.

Hirdetmények, Hírek

Felhívás közterület-felügyelő munkakör betöltésére

FELHÍVÁS

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal

Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
– a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése,
– a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,
– intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében.

Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) e-mail cím: pmh@godollo.hu

Benyújtási határidő: 2019. 01.31.

A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-felügyeleti Csoport vezetője (28/529-196) ad felvilágosítást.

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Hirdetmények, Hírek

Felhívás főkönyvelői munkakör betöltésére

FELHÍVÁS

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres főkönyvelő munkakörre, a Költségvetési Irodára.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség, gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, mérlegképes könyvelői végzettség.
Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, megegyezés szerint
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) e-mail cím: pmh@godollo.hu

A munkakörrel kapcsolatosan Szilárdi Lászlóné Költségvetési Iroda vezetője (28/529-193) nyújt felvilágosítást.

Jelentkezési határidő: 2019. 01. 21.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

Hírek

Gödöllőn is tüntetés zajlott pénteken este.

“Több vidéki település mellett Gödöllőn is tüntetés zajlott pénteken este, melyen közel száz fő vett részt. Beszédek hangzottak el az Alsóparkban a rendezvény nyitó és záró helyszínén, valamint az “uszoda” mellett és a járásbíróságnál.
A rendezvény a rendőrség biztosítása mellett zajlott le, a közlekedésben nem okozott jelentősebb fennakadást.”
Hírek, Kiemelt hírek

Demonstráció – Fokozott figyelemmel közlekedjenek!

A 2019. január 4-én, pénteken 17 órától, várhatóan 21 óráig tartó demonstráció miatt mind a gyalogosok, mind a gépjárművel közlekedők az alább útvonalon fokozott figyelemmel közlekedjenek: Világfa – Palotakert lakótelep – Állomás út – Ady Endre sétány – Török Ignác u.- Honvéd u.- Tessedik Sámuel u. – Szabadság út – Táncsics Mihály út – Kossuth Lajos u.- Dózsa György út – Szabadság tér – aluljáró – Alsópark Világfa.

Az esetleges forgalmi rendet érintő intézkedésekről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi tájékoztatást adta: „A rendezvényt a rendőrség a hatályos jogszabályoknak megfelelően fogja biztosítani. Ideiglenes forgalomkorlátozások a rendezvénnyel kapcsolatban várhatóan eseti jelleggel kerülnek bevezetésre, a szükséges mértékben és ideig.”

Betűk visszaállítása
Kontraszt