Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hírek

Hírek

Erzsébet királynéra emlékeztünk

Erzsébet királyné szobránál gyűltek össze a gödöllőiek és az ország más pontjairól érkező tisztelői, hogy a hagyományokat folytatva megemlékezzenek a magyarok szeretett királynéjáról Erzsébet nap alkalmából.
A rendezvényen Kiss Erzsébet, a Sisi Baráti Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Bányai Júlia, a Sisi Baráti Kör titkára a Vasárnapi Újságban megjelent beszámolók alapján elevenítette fel, hogyan tisztelegtek egykor a királyné előtt a gödöllőiek népnapja alkalmából, valamint, hogyan ünnepelt a királyi család a kastély falai között. A beszámolókból kiderült, mivel lepték meg gyermekei és unokái a királynét.
A rendezvény végén a résztvevő szervezetek képviselői és sok magánszemély helyezte el az emlékezés virágait a királyné Erzsébet -parkban lévő szobrának lábánál. Gödöllő város önkormányzata nevében dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester koszorúzott.

Hírek

“Együtt a Pörkeföldre” – Remsey Dáviddal

Csütörtök délután a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ folyóirat-olvasójában megnyílt Remsey Dávid grafikusművész-illusztrátor kiállítása, aminek alapjául a Borbáth Péter író és Remsey Dávid alkotópáros „Sündör és Niru, Együtt a Pörkeföldre” című meseregényének bemutatója szolgált.
A kötetet Guba Anna művészettörténész – aki egyszerre édesanya és óvodapedagógus is – mutatta be a szép számú érdeklődő közönségnek. A megszokott bemutatóktól eltérően, ezúttal a közönség bevonásával interaktívvá tették az estét. A zenét Nagy Márton (Panda) „szolgáltatta”.
Hírek

Halottak Napi megemlékezés

A világháborúk áldozatairól emlékeztek meg október 30-án este az I. és a II. világháborús emlékműveknél Gödöllő város önkormányzata szervezésében.
A program a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Bucsyné Prém Katalin, Szabó Arnold és Rehorovszky Gábor adott zenés irodalmi műsort. A világégések hőseire és áldozataira Gémesi György polgármester emlékezett, majd a jelenlévők koszorúzással tisztelegtek a két világháborúban elesett áldozatok emléke előtt.

2019, Hírek, Kiemelt hírek, Testületi ülések

Megalakult Gödöllő új képviselő-testülete

Október 23-án délelőtt megalakult Gödöllő város új képviselő-testülete. A Művészetek Házában megrendezett ünnepi ülésen a képviselők után letette esküjét dr. Gémesi György, aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben. Alpolgármesternek Bárdy Pétert és Bajkó Norbertet választotta meg a képviselő-testület.

Az alakuló ülésen a testületbe Fidesz-KNDP színekben bejutott képviselők már a napirendi pontok elfogadásánál sem vettek részt a szavazásban, pedig a napirendet úgy is el lehetett volna utasítani, hogy nemmel szavaznak vagy tartózkodnak.
Ennek ellenére a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, aminek első pontjaként dr. Szőke Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményeit.
Elsőként a polgármester-választás során a jelöltekre leadott szavazatok hangzottak el. A hivatalos végeredmény szerint dr. Henkei Viktória (Hely az Érték Városvédő Egyesület) 528, Kovács Barnabás (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt) 746, Kolozs Csaba (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt) 6577, dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 7126 szavazatot kapott.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12§ (2) bekezdés alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
A hivatalos adatok ismertetését követően dr. Szőke Pál átadta a megbízólevelet dr. Gémesi Györgynek, aki immár nyolcadik ciklusát kezdheti meg polgármesterként.

Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:
1. sz. egyéni választókerületben: Klement Péter (Fidesz-KNDP) 745 szavazattal
2. sz. egyéni választókerületben: Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) 715
3. sz. egyéni választókerületben: Máthé László (Fidesz-KDNP) 770
4. sz. egyéni választókerületben: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP) 649
5. sz. egyéni választókerületben: dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 646
6. sz. egyéni választókerületben: Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 527
7. sz. egyéni választókerületben: dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 571
8. sz. egyéni választókerületben: Epres György (Fidesz-KDNP) 607
9. sz. egyéni választókerületben: Török Sándor (Fidesz-KDNP) 833
10.sz. egyéni választókerületben: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 545
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), dr. Jeney László, Molnár Gergely (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Bajkó Norbert (Hely az Érték Városvédő Egyesület.
A települési nemzetiségi önkormányzatok választásának eredményeként Gödöllőn roma, lengyel és német nemzetiségi önkormányzat alakulhat:

Lengyel: Szabó László 22 szavazat, Mezővári Ottóné 20, Szabó Márk 16

Német: Scherczinger Mária 66 szavazat, Meizner Sándor 65, Kaiser Péter 56, Benedekné Juhász Katalin 50, Zsiborás József  39

Roma: Balogh Gyula 36 szavazat, Balog Gyula 36, Kubatov János 25, Kolonics Nikolett 22, Baloghné Varga Orsolya Ildikó 20

Dr. Szőke Pál elsőként dr. Gémesi György polgármesternek, majd valamennyi képviselőnek átadta a megbízólevelét. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak eskütételére és a megbízólevelek átadására október 24-én kerül sor. Ezután következett a polgármester és a képviselő-testület tagjainak eskütételére, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte azok munkáját, akik részt vettek az önkormányzati választások lebonyolításában.

Gémesi György Reményik Sándor Imádság című versével kezdte köszöntő beszédét, amelyben kijelentette, mind a harmincnégyezer gödöllői lakos polgármestere kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki hogyan voksolt. Leszögezte, a képviselő-testület valamennyi tagjával együtt kíván működni Gödöllő további fejlődése érdekében.
„Továbbra is az a hitvallásom, hogy ez egy város, ahol nem a politikai pártok csatározását kell előtérbe helyezni a hatalom megszerzéséért vagy adott esetben meggyengítéséért, hanem azért a harmincnégyezer emberért dolgozni aki itt él és most azt várja, hogy közöttünk párbeszéd legyen; együttműködés annak érdekében, hogy a dolgok menjenek tovább. Én természetesen – mint azt többször elmondtam – erre a párbeszédre, erre az együttműködésre nyitott vagyok” – mondta Gödöllő polgármestere.

Ezt követően került sor a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására.
Gémesi György tájékoztatta a testületet, hogy kérte Kolozs Csabát és az általa összefogott Fidesz-KDNP képviselőket, hogy delegáljanak tagokat a bizottságba.
A választási eredmények figyelembevételével arra tett javaslatot, hogy a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Fidesz-KDNP 4-4, a Hely az Érték Városvédő Egyesület pedig 1 tagot delegáljon, tehát mind a három szervezet képviseltesse magát. Mint mondta, a Fidesz-KDNP ezt nem tette meg. Gémesi György ezt követően a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Győrfi Beáta képviselőt (GLK), tagjainak dr. Pappné Pintér Csilla képviselőt (GLK), Pelyhe József képviselőt (GLK), nem képviselő tagjainak pedig Varga Gyöngyit és dr. Járási Éva Zsuzsannát javasolta.
Gémesi György elmondta, az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására az alpolgármesterek megválasztásához szükséges. A beterjesztett módosítás mást nem érintett.
A Fidesz-KDNP tagjai (Kolozs Csaba, Török Sándor, Klement Péter, Kocsi Tamás és Péterfi Gábor) azonban arra való hivatkozással, hogy ez a javaslat, valamint az SZMSZ – mindössze néhány soros – módosítása a helyszínen került kiosztásra, és azt nem volt lehetőségük áttanulmányozni, a két napirendi pont tárgyalásának elnapolását kérték.

Pelyhe József (GLK) felhívta a figyelmet arra, több alkalommal történt egyeztetés a kérdésben, a beterjesztett SZMSZ-módosítására a jövőben is lesz lehetőség. A most beterjesztett módosítás azért szükséges, hogy az alpolgármester-választásra lehetőség legyen – ezt minden képviselő-testület az alakuló ülésen teszi meg. Felhívta a figyelmet arra, a bizottsági helyek elosztása azt az arányt tükrözi, ahogy a szervezetek jelen vannak a képviselő-testületben.
Bárdy Péter (GLK) megjegyezte, a fideszes képviselők az alakuló ülést megelőző tárgyalások során jelezhették volna, ha fenntartásaik vannak ebben a kérdésben.
Gémesi György polgármester megerősítette, sem a tárgyalásokon, sem a testületi ülésre szóló meghívó kézbesítése után nem jelezték a fideszes képviselők, hogy problémájuk lenne a napirenddel, holott erre lett volna lehetőségük. Kiemelte, a módosítás a Fidesz-KDNP által hangoztatott költséghatékonyság jegyében terjesztette elő: a jövőben nem három, hanem csak két alpolgármesterre tesz javaslatot. Ehhez azonban szükséges az SZMSZ módosítása. Ennek tükrében értelmetlen a Fidesz-KDNP álláspontja.

A képviselő-testület végül 8 igen szavazattal elfogadta a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot. A Fidesz-KDNP tagjai nem vettek részt a szavazáson. A bizottság nem képviselő tagjai Varga Györgyi és dr. Járási Éva Zsuzsanna letették esküjüket. Az SZMSZ módosítását végül 8 szavazattal fogadta el a képviselő-testület, a Fidesz-KDNP tagjai ez alkalommal sem szavaztak.

Ezt követően került sor az alpolgármesterek megválasztására. A szavazószámláló bizottság tagjainak a polgármester Kolozs Csabát (Fidesz-KDNP), Máthé Lászlót (Fidesz-KDNP) és dr. Pappné Pintér Csillát (GLK) kérte fel, akik elvállalták a feladatot.
I. alpolgármesternek Gémesi György Bárdy Pétert jelölte, akit a testület 15 igen szavazattal támogatott. II. alpolgármesternek Bajkó Norbertet jelölte a polgármester. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 7 nem ellenében választotta meg. Az alpolgármesterek letették esküjüket.
Bárdy Péter megköszönte mindenkinek a támogatást. Kiemelte, több mint gesztusértékűnek tartja, hogy a képviselő-testület konszenzussal választotta meg, ebben a közös munka iránti nyitottságot és az együttműködés szándékát látja. Azon lesz, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Bárdy Péter az önkormányzatiságot hazánk egyik alappillérének nevezte. 

Bajkó Norbert kiemelte, tudja, hogy nehéz feladatra vállalkozik, hiszen a mérleg nyelvének lenni a képviselő-testületben és a folytonosság, a működés fenntartása nem egyszerű. Ezért döntött úgy, hogy elvállalja a megbízást. Együttműködésük egy határozott program mentén jött létre, amin jelenleg is dolgoznak. Ehhez számít a Fidesz segítségére is.

A képviselő-testület megállapította a polgármester és az alpolgármesterek illetményét. 

Dr. Gémesi György polgármester részére a jogszabályban meghatározottak szerint 797.736 Ft/hó összeget állapított meg, valamint illetménye 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést, hivatali mobiltelefon és gépjárműhasználatot. A testület 8 igen szavazattal fogadta el a Fidesz-KDNP képviselői nem szavaztak.

Bárdy Péter alpolgármester illetményét 700.000 Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Emellett felhatalmazást adott saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A javaslatot a képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el.

A testület Bajkó Norbert illetményét is 700 000 Ft/hó összegben állapította meg, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Szintén megadta a felhatalmazást saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A képviselő-testület a 8 igen és 7 nem szavazattal fogadta el a javaslatot.

 

 

Hírek, Kiemelt hírek

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (munkaközi tájékoztatás) Gödöllő Város településképi rendeletének módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.

A tervezet megtekinthető ide kattintva, valamint nyomtatásban a Gödöllő, Petőfi Sándor tér 4-6. szám alatt található ügyfélszolgálaton a Főépítészi Iroda ügyfélfogadási idejében (szerdánként 8.00-16.30-ig).

A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2019. november 4-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve

  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. vagy
  • e-mailen: foepitesz@godollo.hu.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő

lakossági fórumon

is, amely

2019. október 30-án (szerdán) 16:30 órakor

 kerül megtartásra

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján

(2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)

 

Dr. Gémesi György

polgármester

Hírek, Kiemelt hírek

Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Wageningen polgármesterét

A magyar-holland kapcsolatok fejlesztéséért, a Gödöllő és Wageningen közötti testvérvárosi kötelékek erősítésével szolgáló évtizedes tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Geert van Rumund Wageningen polgármesterének részére. Az elismerést dr. Kocsis András hágai magyar nagykövet adta át.
Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere levélben és telefonon is gratulált testvérvárosunk vezetőjének a magas rangú kitüntetéshez.

 

Hírek

A Magyar Festészet Napja Gödöllőn

Három kiállítással ünnepelte Gödöllő a Magyar Festészet Napját. A rendezvénysorozat a Művészetek Házában kezdődött, ahol Vadász Endrére emlékeznek a munkásságát bemutató kiállítással.
A szegedi származású művész a két világháború közötti festészet figyelemre méltó alakja, akinek fájdalmasan rövid élete itt, Gödöllőn ért véget. 1944. június 3-án zsidó származása
miatt az itt kialakított munkatárborba szállították, ahol másnap véget vetett életének. Felesége egy nappal később követte őt a halálba. A tárlat festményeit, különlegességnek számító ex libriseit és mesekönyv illusztrációit egyaránt bemutatja. A megnyitón L. Péterfi Csaba, a kiállítás rendezője elmondta, bár a kiállítás kapcsolódik a holokauszt 75. évfordulójához, mégsem a tragédiára helyezték a hangsúlyt, hanem Vadász Endre színes egyéniségére és életszeretetére, ami alkotásain is tükröződik. A kiállított művekről a kiállítást megnyitó Guba Anna művészettörténész beszélt.
Közreműködött a Swing Mystic zenekar és a Benedek Krisztina, akik zenével és dalokkal a idézték meg azt az életszeretetet, ami Vadász Endrét is jellemezte.

 

A rendezvénysorozat második állomása a Levendula Galéria volt, ahol Bajkó Dániel alkotásait mutatták be. A fiatal művész alkotásain fontos szerephez jutnak a vonalak, a foltok, s az apró darabokból álló tér megbontása teszi feszülté a képeket. Megnyitó beszédében Posztobányi Péter festőművész kiemelte Bajkó Dániel érdekes színhasználatát térhatású képein. melyeken érdekes ellentéteket képeznek a hideg és meleg színek a nyírfa motívumokkal. A megnyitón Vörös Attila közreműködött, aki szaxofon játékával tette teljessé a kiállítást.

A rendezvénysorozat utolsó állomása Máriabesnyőn volt, ahol Boda Anikó festőművész erre az estére megnyitotta az Arady villában berendezett műtermét a látogatók előtt.

A találkozón nem csupán alkotásait csodálhatták meg, hanem a művész különleges előadása keretében az alkotás folyamatába is bepillantást nyerhettek.

Magyar Festészet Napjáról 2002 óta emlékeznek meg hazánkban. A szervezők október 18-át, a festők védőszentjének, Szent Lukácsnak a névnapját választották ki az ünnepre. A helyszínek között retro busz segítette a közlekedést.

Hírek

1 éves a KamaszHíd

Színes rendezvénysorozattal ünnepelte átadásának első évfordulóját a KamaszHíd. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ fiatal olvasóinak kedvenc létesítményét egy évvel ezelőtt adták át, a korábbi – már funkcióját vesztett – Infohíd átalakításával.

Az évfordulón színes programok várták az ifjú olvasókat. Az udvaron a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai tartotta bemutatót, a KamaszHídon többek között Kolozs Kitti könyvborítóiból nyílt kiállítás. A nap “sztárvendége” Vecsei H. Miklós színművész volt, akivel az IRKA- vagyis könyvtár íróköre – kamaszok számára indított kurzusainak tagjai beszélgettek. A kora délutántól estig tartó születésnapi programhoz természetesen a torta is hozzátartozott.

Hírek, Kiemelt hírek

Elhunyt dr. Fábri Mihály

A köztiszteletben álló pedagógus tevékenységét 2009-ben Gödöllő Város Önkormányzata díszpolgári címmel ismerte el, generációkon átívelő példaértékű pedagógiai tevékenységéért, kiemelkedő közéleti munkájáért,a történelmi-helytörténeti hagyományok ápolásában megnyilvánuló aktvitása elismeréséért kapta meg a kitüntető címet.

Dr. Fábri Mihályt ezt megelőzően 2000-ben a Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért-díjjal, 2006-ban pedig a Gödöllő Városáért Díjjal tüntették ki. A Török Ignác Gimnáziumban és a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban generációkkal szerettette meg tantárgyait, a történelmet és a földrajzot. Alapító tagja volt a Teleki Pál Egyesületnek, amelynek húsz éven át, haláláig ellátta elnöki feladatait. 2018-ban elsőként kapta meg a Bárdy Péter díjat.
Dr. Fábri Mihályt Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Betűk visszaállítása
Kontraszt