Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hírek

Hírek

Átadták a Gödöllő Városért kitüntetéseket

Nemzeti ünnepünk délutánján, a Művészetek Háza színháztermében adták át a Gödöllő Városért kitüntetéseket Kája Sándor kántornak, Kiss Jánosnénak, a Kalória Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott vállalkozási igazgatójának és az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közösségének.

Az eseményen elsőként a Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismeréseket adta át Gémesi György Gödöllő hírnevének öregbítéséért Rácz Barnabás nagybőgőkészítő mesternek és Kardos Zoltán mozdonyvezetőnek az Erdészeti Arborétum területén az erdei kisvasút megálmodásáért és kivitelezéséért. A polgármester köszöntő beszéde után a díjátadással folytatódott a rendezvény.

Az ünnepi műsorban a Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei (Baji Boglárka, Juhász Enikő, Lukács Lilla Réka), a Premontrei Szent Norbert Gimnázium zongora szakos tanára, Szalai Gergő és a Bagi Muharay Elemér Népi Együttes működött közre.

Kája Sándor Akác János gödöllői gimnáziumi tanár, máriabesnyői kántor halála után, 13 évesen vette át a kántori feladatokat a Máriabesnyői Kegytemplomban, a mai Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában. Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett, ezt követően sikeresen elvégezte a kántorképzőt, majd a gimnázium egyházzenei tagozatát. Vezeti a bazilika énekkarát, szervezi és zeneileg kíséri az összes kis- és nagybúcsút, illetve az ott zajló „engesztelő napokat”, a Mária Rádióban havonta a Nagyboldogasszony Bazilikából közvetített „kiáltásnak” nevezett közösségi imaalkalmakat, melyek ifjúságunk és a nemzetünk megújulását szolgálják.

Közösségi ember, a városi, de elsősorban a máriabesnyői lakosok és a Nagyboldogasszony lakótelepen élők összefogója és szervezője. A városi ünnepségek rendszeres előadója, énekével nagy hírnevet szerzett a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika látogatói és a gödöllői rendezvények résztvevői között. Segítőkész, a nagy ismertsége révén sokan fordulnak hozzá az ügyes-bajos dolgaik ügyében, akiken a tőle telhető legjobb módon segít.

Kiss Jánosné 1983. március 1-jétől dolgozik Gödöllő város alkalmazásában. 1983 és1992 között a GAMESZ munkaügyi előadója volt, majd 1992-től 2000-ig a Kalória Városi Étkeztetés Biztosító szervezet intézményvezető-helyettese volt. Az átalakulást követően a Kalória Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kht., majd a Kalória Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási igazgatója volt.

Kiss Jánosné Ági 1992-től folyamatosan részt vett a Szabadság Napok, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozói, valamint több száz városi esemény és ünnepség bonyolításában. Érdemei elévülhetetlenek a „Kalória” felépítésében és működtetésében. Munkáját mindig is teljes szívvel, sokszor erején felül, páratlan tisztességgel és szakértelemmel végezte 35 éven át – Gödöllő városának szolgálatában –, nyugdíjba vonulásáig.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 1975-től a Grassalkovich kastélyban kezdte el a munkát, majd az 1980-as években költözött át jelenlegi székhelyére. Az intézmény által működtetett Idősek Otthonában 60 gondozott él, az ápolói tevékenység mellett a mentálhigiénés munkatársaknak, valamint a kisegítő személyzetnek is nagy szerepe van a teljes körű szociális ellátásban; az otthonban összesen 22 szakember biztosítja a folyamatos ellátást. A házi segítségnyújtásban jelenleg hatan dolgoznak, havonta 50 rászoruló embert gondoznak, szociális étkeztetést is biztosítanak számukra. Az intézmény telephelyeként működő Idősek Klubja 25 férőhelyes, 2 szakképzett munkatárs és egy kisegítő személyzet szervezi a szabadidős programokat, kikapcsolódási lehetőségeket, továbbá életvezetési tanácsokkal is ellátják a klubtagokat. A Fogyatékkal Élők nappali intézménye (Nefelejcs Napközi) 20 férőhelyes. Célja, hogy segítse a város azon családjainak az életét, melyekben sérült gyermekek, emberek élnek. Lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a fogyatékkal élők családtagjai mentesüljenek napi néhány órára az állandó gondozás alól, pihenjenek vagy akár munkát tudjanak vállalni. A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közössége a házi segítségnyújtás, idősek otthona, idősek klubja, továbbá a fogyatékkal élők nappali intézményében végzett tevékenységük során egymással együttműködve, szakmai tudásukat megosztva látják el napi feladataikat. A szakmai közösség teherbírása fizikailag is és lelkileg is példaértékű. Szorgalmas, kiváló felkészültségű szakemberek, akik szabadidejüket is megosztják az ellátottakért, a gondjaikra bízott emberekért. Az intézmény vezetője, valamint a kollégái bizalmon alapuló, segítő légkört alakítottak ki a napi munkavégzés során. A sérült fiatalok, valamint az idősek és hozzátartozóik az intézmény dolgozóihoz szorosan kötődnek, bizalommal fordulnak hozzájuk. Hivatástudattal, szorgalommal végzett tevékenységük a gondozottak, valamint a hozzátartozóik elismerését is kivívta. A szakmai közösség hivatástudattal végzett, példaértékű tevékenysége kiemelt elismerésre méltó.

Hirdetmények, Hírek

FELHÍVÁS KÖZTERÜLET – FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal

Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

A munkakörhöz tartozó feladatok:

  • a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése,
  • a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,
  • intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében.

Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss Árpád jegyző részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) e-mail cím: pmh@godollo.hu

Benyújtási határidő: 2019. 04.10.

A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-felügyeleti Csoport vezetője (28/529-196) ad felvilágosítást.

 

 

                                                                                     Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

 

Hírek

Elismerés Maczkó Mária népdalénekesnek

Március 15. alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozott Maczkó Mária népdalénekesnek.
Gratulálunk a rangos elismeréshez!

Hírek

Liszt-díjat kapott Szilasi Alex zongoraművész

Március 15-e alkalmából Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerdán Budapesten művészeti és egészségügyi díjakat adott át. A kitüntetettek között volt Szilasi Alex zongoraművész, a Gödöllői Királyi Kastély művészeti vezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára is, aki Liszt Ferenc -díjat vehetett át.
Gratulálunk a rangos elismeréshez!

Hírek

Alkotások azoktól, akik már viselik a „másként látó szemüveget”

Ide nekem a „Pöttyöst” címmel különleges kiállítás nyílt a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban. A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete által rendezett összművészeti tárlat célja, hogy felhívják a figyelmet az életigenlésre, hogy megmutassák, hogy létezik egy „másként látó szemüveg” amelyen keresztül megtalálhatjuk a pozitív dolgokat és megtölthetjük tartalommal a mindennapokat még a legnehezebb helyzetekben is. A kiállításon többnyire olyan alkotók munkái láthatók, akik valamilyen módon súlyos betegségben érintettek. A kiállításon festmények, fotók, kézműves munkák, verses- és novelláskötetek mutatják meg a „másként látó szemüveg” segítségével, hogy milyen csodálatos alkotások születhetnek.
A rendezvényen Gémesi György polgármester és Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke mondott köszöntőt, majd Vajek Andrea, a MRL Gödöllői Szervezetének elnöke egy különleges játék segítségével mutatta be azokat, akiknek a munkáit a nagyközönség láthatja.
A könyvtár olvasó- és konferenciatermében Babics Kornélia, Falus Katalin, Feketéné Bencsik Julianna, Hegedűs Gáborné, Joó Eszter, Klemens Ágnes, Koltay Zsuzsanna, Pap-Klára Márta, Somogyvári Zsóka, Tarján Teodora, Vörös Eszter Anna, az MRL-BP-Hegyvidék alkotóközösség és a Gödöllő Életmód Klub-Kreatív Nagyik „A közösség erejével” munkáit tekinthetik meg.
A megnyitón közreműködtek az IRKA tagjai: Feketén Bencsik Julianna, Pap-Klára Márta és Pataki Pál, valamint a Főnix tánccsoport.

Hírek

Dr. Krassay Lászlóé az idei Bárdy Péter-díj.

Ebben az évben dr. Krassay László erdőmérnök, Gödöllő város egykori alpolgármestere, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub alapító tagja kapta a Bárdy Péter-díjat. A Török Ignác Gimnázium egykori tanára, majd a Premontrei Szent Norbert Gimnázium igazgatója emlékére létrehozott díjat kedden este adták át az Erzsébet Királyné Szálloda dísztermében.
A díjat ifj. Bárdy Péter és édesanyja, Bárdy Péterné adta át Krassay Lászlónak, aki a tőle megszokott szerény szavakkal mondott köszönetet, amiért a díjat létrehozó Bárdy Péter Baráti Kör kuratóriumának ebben az évben rá esett választása. “Becsület, tehetség, szeretet” – ezekkel a szavakkal jellemezte Bárdy Péter pedagógusi és közösségteremtő munkásságát Krassay László.
Az ünnepségen Nádori Gergely, a Bárdy Péter Baráti Kör egyik alapító tagja mondott köszöntőt, Karasz Gyöngyi tanárnő, Bárdy Péter egykori törökös kollégája és jóbarátja pedig megható szavakkal emlékezett vissza a 2016 decemberében elhunyt iskolaigazgatóra.
A díjazottat ifj. Bárdy Péter méltatta, valamint Wisznovszky Tamás és Gémesi Márta, a Premontrei Gimnázium egykori diákjai szavaltak el egy-egy verset. Az ünnepség elején a Chopin Zenei AMI diákjai (Kristóf Kata, Kőműves Mária, Csuja Gellért, Kertész Mátyás) adtak elő egy vonósnégyest.
A tavaly alapított díjat első alkalommal dr. Fábri Mihály és Vancsó Imréné vehette át.
Hírek

Nőnapi Ajándékkosár – 27-edszer

Pénteken délután és este két teltházas előadással megkezdődött a hagyományos, sorrendben immár a 27. gödöllői nőnapi műsor a Művészetek Házában. A “Nőnapi ajándékkosár” címet viselő műsor, mint minden évben, ezúttal is jótékony célt szolgál: ebben az évben a Tormay Károly Egészségügyi Központ röntgengépe képalkotó rendszerének modernizálása a cél.
A szervezők azt ajánlják, hogy a gördülékenyebb parkolás érdekében a szombati és vasárnapi 16.30-as előadásra érkező nézők a városháza parkolóját vegyék igénybe a Petőfi Sándor utcában.
Hírek

Elektromosautó-töltőoszlopot avattak

Csütörtökön délután hivatalosan is átadták, és innentől egy mobilapplikáció segítségével minden villanyautós használhatja a Művészetek Háza parkolójában felállított töltőoszlopot, ahol két járműnek van hely. A Gödöllő Város Önkormányzata által – pályázat útján elnyert támogatással – megépített töltőállomást az ELMŰ Nyrt. részéről Bessenyei Tamás műszaki támogatás igazgató, valamint Gémesi György polgármester avatta fel.
A mobiltelefonos alkalmazással használható töltőoszlopról bárki – innentől egy éven keresztül – ingyen feltöltheti kocsija akkumulátorát. Egy átlagos autó feltöltése kb. 2000 Ft-ba kerül, amivel 200-300 kilométert lehet megtenni.

Hírek, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

Április 1-jétől változik a szelektív és zöldhulladék gyűjtési rendje

A Zöld Híd tájékoztatója:

Tisztelettel felhívjuk a figyelmet, hogy Gödöllő településen 2019. április 1-jétől változik a szelektív hulladék gyűjtési rendje.
2019. március 27-én még a szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 1 utcáiban.
A következő gyűjtési alkalom 2019. április 3-án lesz az egész településen, ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, minden páros héten lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 17-én, május 1-jén és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.

A Szelektív 1 utcái

A Szelektív 2 utcái

Hirdetmények, Hírek, Ingatlanok, Kiemelt hírek

Pályázati tájékoztató a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. április 10. napján 12.00 óráig.
Az ingatlan olyan fejlesztési terület, ahol új kertvárosi lakóterületi beépítés létesíthető.
Az ingatlan területe 6837 m2 melynél vevő/beruházó feladata eldönteni, hogy a területet egyben, vagy a GÉSZ-t figyelembe véve, több területre osztva kívánja hasznosítani.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról, vagy ide kattintva tölthető le. pályázati tájékoztató
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Városüzemeltető Iroda 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. számú iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt