Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hírek

Egészségügy, Hírek, Kiemelt hírek

Tájékoztató- Országos Orvosi Ügyelet lakossági tájékoztatója a 2020. július 01. napján biztosított ügyeleti ellátásról

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy 2020. július 01. napján (Semmelweis nap- egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja) a Gödöllői Orvosi Ügyeleten 24 órás, folyamatos ügyeleti ellátást biztosítunk az Önök részére.

Sürgős szükség esetén keressék bizalommal kollégáinkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Személyesen: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.- Tormay Károly Egészségügyi Központ

Telefonon: 06-70-370-3104

 

 

Gasztronómia, Hírek, Programok

Augusztus 20.: Keressük Gödöllő kenyerét!

Kezdődik a nevezés!
Nevezni kizárólag házi sütésű kenyérrel lehet, amit otthonról egészben kell elhozni és a piacon kihelyezett asztalokon mutathatják be a versenyzők, és a helyszínen kell felvágni.
Azt, hogy sajátkezűleg, otthon készítette a versenyző, fotóval kell bizonyítani. A kenyér formája és alapanyaga bármilyen típusú lehet, a tradicionális veknik mellett várják azokat is, amik napjaink különböző ízesítésű és változatos alapanyagaiból készülnek.
A kenyereket augusztus 20-án, 12 órától várja a piacon a szakértő zsűri. Nevezési díj itt sincs.
Jelentkezni július 1-jétől augusztus 15-ig lehet az alábbi emailcímen: kenyersutesgodollo@gmail.com.

Hírek

TÁJÉKOZTATÁS településképi rendelet módosításáról

A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet 2020. június 13-án lépett hatályba.

 A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az Ady Endre sétány 9. sz. alatti (5880 hrsz.-ú) ingatlanon található, építészeti és helytörténeti értéket képviselő barokk pince megóvása, illetve egy védett érték telekalakítás miatti helyrajzi szám módosítása tette szükségessé.

A hosszadalmas műemléki védelem alá helyezés eljárása alatt lévő barokk pince a módosító rendelet megalkotásával addig is helyi védelem alá került.

A településképi rendelet módosítása megtekinthető ide kattintva.

Gödöllő, 2020. június 25.

Dr. Gémesi György sk.

 

Egészségügy, Hírek, Kiemelt hírek, Koronavírus

Semmelweis-napi megemlékezés a Tormayban

Pénteken délután rendezték meg a Tormay Károly Egészségügyi Központ hagyományos Semmelweis-napi ünnepségét, amin a gödöllői orvostársadalom szokta elismerni az egészségügyi dolgozók teljesítményét.
Dr. Dunai György igazgató-főorvostól ebben az évben Bangó Ernőné, Halász Zsuzsanna és dr. Fodor Erika vehetett át oklevelet. Dr. Dunai György beszédében hangsúlyozta, hogy az egészségügyi központ stabil működése csak úgy biztosítható, ha a karbantartóktól a szakorvosokig mindenki becsülettel végzi a dolgát. Dr. Fodor Erika úgy fogalmazott, hogy július 1-je a Semmelweis Nap, és az elmúlt hónapok koronavírus-járványa is megmutatta, a Semmelweis Ignác által felismert alapvető higiénia fontossága talán sosem volt aktuálisabb…
Az igazgató-főorvos ezúton is köszönetet mondott a kollégáknak és hozzátartozóiknak, amiért az elmúlt hétvégén közös erővel kifestették a Tormay földszintjét. És ha már a köszönetmondásoknál tartottunk: Dunai György elismerését fejezte ki dr. Gémesi György polgármesternek a veszélyhelyzet idején végzett tevékenységéért, ugyanis a polgármester dolga az operatív csoport munkáját összefogni.
Az ünnepségen a várost Gémesi György polgármester és Bajkó Norbert alpolgármester képviselte.

Hirdetmények, Hírek

Pályázat Csecsemő- és kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Kossuth L út 5-7
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
csecsemő- és kisgyermeknevelői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
 csecsemő- és kisgyermeknevelő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betöltésének időpontja: 2020.09.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Sándorné nyújt a 06 28 410-566
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Pálfi Sándorné intézményvezetőnél, vagy a
mesevilag.bolcsode@gmail.com email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08.10.

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás közterületen történő permetezésről

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő város közterületein – időjárás függvényében – 2020.06.25 – 2020.07.12 időintervallumban megtörténik a hárs, fenyő, platán, vadgesztenye és vegyes fák permetezése, melyet napnyugta után végez a szakcég.

Felhasználásra kerülő szerek: Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ ha, Coragen 20 SC (rovarölő) 0,2 l/ha, Topas 100 EC (gombaölő) 0,5 l/ha, Mospilan 20 SG (rovarölő) 0,3 kg/ha, Csöppmix (tápoldat) 3 l/ha, Vektafid A (rovarölő) 1 l/ha;

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0
Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes
A méhészek értesítése megtörtént.

Hírek, Kiemelt hírek

Magyar Szabadság Napi „piknik” a Főtéren, június 27-én, zenével

Június 27-én, délután 17 órától Magyar Szabadság Napi „piknik” lesz a Főtéren. Akik szeretnének eltölteni egy kellemes szombat délutánt és estét, azok nyugodtan látogassanak ki a Főtérre. Aki szeretne, az hozzon magával pokrócot, széket, elemózsiát. A jó hangulatról 17 órától a Vitrin Beat zenekar gondoskodik, majd 18 órától Potvorszki Anita és Tömpe Gábor zenél, majd 20 órai kezdettel a Magyar Szabadság Napján a Rokkka együttes muzsikál.

 

Hirdetmények, Hírek, Nem lakás célú ingatlan

T Á J É K O Z T A T Ó a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséről

a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséhez
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete 252/2015. (XII.10.) sz.
önkormányzati határozatával elrendelte az önkormányzat Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. és 2.
számú lakóépületekben található üres, illetve év közben megüresedő garázsok bérbeadását.
A bérbe vehető üres garázs:
Cím Alapterület Bérleti díj

Deák F. tér 1. fsz. 4. 15 m2  11.250 Ft/hó + ÁFA

Deák F. tér 2. fsz. 4. 14 m2  10.500 Ft/hó + ÁFA
*
750 Ft/m 2 /hó + ÁFA figyelembevételével
A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2020. augusztus 01 2023. december 31. napjáig szóló.
A bérbevétel feltételei:
– Garázst természetes személy vagy jogi személy vehet bérbe, kizárólag gépjármű tárolására, miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van
a tulajdonában vagy üzemben tartásában és befizette az első kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget.
– Gödöllői állandó lakos magánszemélynek, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozásnak a szerződéskötés feltételeként be kell mutatnia a Polgármesteri Hivatal Adó és Ingatlangazdálkodási Irodájának igazolását arról, hogy helyi adótartozása nincs.
– Egy egy garázs bérbeadására a bérbeadó azzal köt szerződést, aki a meghirdetett bérleti díjnál magasabb havi bérleti díjat ajánl meg és teljesíti a bérbevételi feltételeket . Egy magánszemély vagy társaság több garázst is bérelhet.
– A garázs kizárólag gépjármű tárolására használható, az ettől eltérő használat, valamint a garázs albérletbe adása tilos. A bérleti jog el nem cserélhető, át nem ruházható. Valamennyi eset a bérleti jogviszony felmondását vonja maga után.
A pályázatok benyújtásának módja:
Jelentkezési lap kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@godollo.hu címezve, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4 6., ügyfélfogadási idő: hétfő,
8:00 18:00, szerda 8.00 16.30)
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 15.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap átvehető az ügyfélszolgálaton, ill. letölthető a honlapról:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/06/jelentk.-lap-es-atvet.-elism.pdf
Érdeklődni lehet a 06 28 529 171 as telefonszámon Nagy Noéminél.

dr. Kiss Árpád
jegyző

Betűk visszaállítása
Kontraszt