Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Kiemelt hírek

Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek

Tudnivalók a súlykorlátozásról és az úthasználati díjról

A képviselő-testület februári ülésén fogadta el azt a helyi rendeletet, aminek értelmében 2019. április 1-jétől az súlykorlátozással érintett városi kezelésben lévő utakra a megengedettnél nagyobb súlyú gépjárművek csak engedéllyel, úthasználati hozzájárulás megfizetése ellenében hajthatnak be.
Gödöllő területén több olyan út, útszakasz van, aminek teherbírását átlagos lakossági használatra tervezték, azonban – elsősorban építkezéssel összefüggő fuvarozási tevékenység során – gyakran használják nagy, 20 vagy akár 30 tonnát meghaladó megengedett össztömegű gépjárművek is.
A rendeletalkotók célja az volt, hogy ezeknek az utaknak az állapota lehetőség szerint ne romoljon olyan ütemben, mint ahogyan az az elmúlt években megfigyelhető volt, ugyanakkor figyelembe vették a lakosság építkezési igényeit is. Az út használatának engedélyéért rendeletben meghatározott mértékű hozzájárulást kell fizetni, amit a város a rendszeres útfelújításokra kíván fordítani.
Az Antalhegyen a földutak, a javított, illetve az úgynevezett stabilizált utak a tavaszi, olvadásos időszakban fokozott védelemben részesülnek, ezekre az utakra február 1-jétől április 30-ig nem lehet behajtani még engedéllyel sem a súlyhatárt meghaladó össztömegű gépjárművekkel, ez alól csak az éves engedéllyel rendelkezők kivételek.
A korlátozással érintett utak felülvizsgálatát a rendelet hatályba lépését követően folyamatosan fogják elvégezni, és döntenek további útszakaszok hasonló módon történő védelméről.
Április 1-jétől az Antalhegyen és Blahán vezetik be az úthasználati díjat a mellékelt térképeken pirossal jelölt területeken.
Az úthasználatra engedélyt a jegyző adhat, ami 1 naptári napra, 1 hétre (7 egymást követő naptári napra), 1 hónapra vagy 1 évre szólhat. A díj bevezetésével, annak sávos kialakításának célja, hogy a szállítások kisebb, az utakat kevésbé igénybe vevő járművekkel történjen.
A rendelet az úthasználati hozzájárulás összegét is szabályozza. E szerint a:
3,5t–4,99t súlyú gépjárműveknek 1 napra 3000 Ft-ot, egy hétre ennek ötszörösét, egy hónapra 15-szörösét kell fizetniük, az éves engedély 160-as szorzóval számol;
5t–7,49t között egy napra 5000 Ft-ot, 1 hétre ennek 5, egy hónapra 18, egy évre pedig 180-szorosát kell fizetni;
7,5t–15,99t között a napi díj 10.000 Ft, a heti ennek 5, a havi 20, az éves díj pedig a 180-szorosa;
16t–19,99t súlyú gépjárművek egy napra 25.000 forintért használhatják az utat, egy hétre ennek 6, egy hónapra 23, egy évre pedig 200-szorosát kell fizetni.
20t–31,99t között egy napra 35.000 Ft, egy hétre ennek 6, egy hónapra 24, egy évre pedig 220-szorosa a behajtási engedély díja.
32t– és afölötti tömegű gépjárművek esetén a rendelet egy napra 35.000 Ft+32t feletti megkezdett tonnánként 1000 Ft-ot, egy hétre ennek 6, egy hónapra 25, egy évre pedig 240-szeresét állapítja meg.
Az engedélykérelmet a cégek az ügyfélkapun keresztül, a magánszemélyek ügyfélkapun keresztül és a személyesen kérelmezhetik a Polgármesteri Hivatal hatósági irodáján (Petőfi téri épület).
A kérelmet a tervezett behajtás előtt legalább nyolc nappal korábban kell beadni.
Az engedély a teljes a súlykorlátozással érintett területre való behajtásra jogosít.
A gépjármű vezetőjének az engedélyről szóló határozatot magánál kell tartania, mivel azt a rendőrség és a közterület felügyelet munkatársai ellenőrizhetik.
Az egy hónapra vagy egy évre szóló engedély mellé az igénylő matricát kap, amit a gépjármű első szélvédőjére, jól látható helyre kell kiragasztani.
Bővebb információt a +36/28/529-214-es telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

Kiemelt hírek

Figyelem! Újabb csalási forma szedi áldozatait a térségben!

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya felhívja a figyelmet arra, hogy elszaporodtak az Önkormányzati, illetve egyházmegyei sértettek sérelmére elkövetett úgynevezett “business e-mail compromise” (kisiklatásos csalás) bűncselekmények, melynek a lényege a következő:

A sértettek részére, egyébként gazdasági kapcsolatban álló cég nevében, de megtévesztő hasonlóságot mutató, vagy gmail.com-os tartományból érkező e-mail-t küldenek, melyben a gazdasági partner bejelenti, hogy bankszámlaszáma megváltozott.
Volt rá példa, hogy egy ilyen e-mail-t megelőzött egy megerősítő telefonhívás is, melyben megtévesztőleg, magát a gazdasági partner pénzügyi előadójának kiadó ismeretlen személy szóban is közölte a fenti információt a bankszámlaváltozásról.

A rendőrség kéri, fokozottabb figyelemmel kísérjék az ilyen jellegű megkereséseket! Célszerű személyesen és/vagy telefonon az adatokat visszaellenőrizni azon a telefonszámon, ami az adott szervezettel eredetileg kapcsolattartóként lett feltüntetve.

A rendőrség kéri, hogy akinek a részére hasonló tartalmú megtévesztő e-mail érkezik, úgy azt jelentsék a Gödöllői Rendőkapitányságon a godollork@pest.police.hu e-mail címen!

Kiemelt hírek

Elhunyt Iglói Éva

Életének 73. évében, hosszan tartó súlyos betegség után 2019. március 17-én elhunyt Iglói Éva, a Gödöllő Táncegyüttes alapítója, aki hosszú éveken át vezette hazai és a nemzetközi néptáncéletben is kiemelkedő eredményeket elért művészeti csoportot. Temetéséről később intézkednek.

Kiemelt hírek

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján

Hagyományosan Gödöllő főterén kezdődött és a Petőfi szobornál koszorúzással, valamint a lovasok felvonulásával zárult a gödöllői március 15-ei megemlékezés délelőtti része.
A Szabadság téren, Gödöllői Városi Fúvószenekara köszöntötte az ünnepségre érkezőket Ella Attila vezényletével, majd Czelleng Réka előadásában csendült fel az „1848-ban” kezdetű népdal.
A megemlékezésen Gémesi György polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a „Köztük élek!” című ünnepi műsorával tisztelgett Gödöllő nemzeti büszkeségeink, a hősök és névtelen forradalmárok dicső emléke előtt. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján.
A műsorban Mészáros Beáta, Tarján Péter színművész, Rehorovszky Gábor, a „Márciusiak” zenekar – Lukács Csilla, Benkő Zsolt, Csanaki György, Hoffer György, Szász Ferenc – és a Damjanich János Általános Iskola tanári- és gyermekkórusa közreműködött.
A rendezvény második része Petőfi Sándor szobránál zajlott le, ahol az önkormányzat és intézményei, a pártok és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. A délelőtti rendezvények sorát hagyományosan a Tarsolyos Lovas Egylet által szervezett lovas felvonulás zárta.
Az ünnepi program délután 16 órakor a Művészetek Házában a „Gödöllő Városért” kitüntetés átadó ünnepséggel folytatódik. Az elismerést idén Kis Jánosné (Kalória Közhasznú Kft.), Kája Sándor (a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika kántora) és a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közössége veheti át. Polgármesteri Ezüstérem kitüntetésben részesül Rácz Barnabás és Kardos Zoltán.

Dr.Gémesi György polgármester ünnepi beszéde:

“Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm önöket az 1848. március 15-ei forradalom 171. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt ünnepelünk, mint mindig, itt, Gödöllőn. Ünnepeljünk és emlékezzünk a hősökre, akik egzisztenciájukat, életüket áldozták a haza függetlenségéért és szabadságáért.

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.” – írja Petőfi Sándor.

Igen, egy ilyen “egekbe nyúló kősziklát” emeltek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei, példát mutatva, mint oly sokan a magyar történelem során: bátorságból, hazaszeretetből, hazafiságból. Büszkén mondhatjuk, hogy a több, mint ezeréves történelmünk egyik legszebb része az 1848-as márciusi forradalom, amit egy maroknyi értelmiségi fiatal a Bécsben kitört forradalom hírére döntött el március 14-én a Pilvax kávéházban és indított el március 15-én hajnalban.
Nyomdafoglalás, 12 pont, Nemzeti dal, Táncsics kiszabadítása, és este a Nemzeti Színházban a Bánk Bán díszelőadása, amivel ünnepelték a győztes forradalmat. Nem volt tv, rádió, internet, mobiltelefon és Facebook sem, ahol élőben lehetett volna közvetíteni az eseményeket. Mégis 24 óra alatt győzött a forradalom, és rá egy évre – itt néhány kilométerre tőlünk – Isaszegen, a Tavaszi Hadjárat során fényes győzelmet arattak a magyar katonák egy hatalmas birodalom hadserege ellen. A szabadságharcot pedig csak a hihetetlen túlerővel bíró, az országba behívott orosz hadsereg tudta leverni. 171 év távlatából is büszkén emlékezünk rájuk itthon és a nagyvilágban, és hirdetjük, hogy nekik akkor, ott, márciusban sikerült.
De miért sikerülhetett? Mi volt a titka annak, hogy egy maroknyi értelmiségi által indított forradalom a félelmetes túlerőt meghátrálásra kényszerítette?
„A vár ereje nem a falakban rejtezik, hanem a védők lelkében” – mondta Dobó István több száz évvel korábban. Igen, 1848-ban is a magyar katonák szívéből és lelkéből áradó hazaszeretet adta azt az erőt, ami a kisebb létszám és a rosszabb katonai technika ellenére is sikerre vitte őket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mit jelent a mai ember számára a hazaszeretet? Ma az ország sok pontján az ünnepi beszédekben elhangzik ez a szó. Hazaszeretet. Egy szó, ami hatalmas jelentéssel bír. Mert szereti-e a hazáját az, aki úgy érzi, el kell hagynia azt, mert itt már nincs maradása?
Szereti-e a hazáját az, aki már elhagyta, de ott a távolban, messze a szülőföldtől összeszorul a szíve, amikor meghallja a Himnuszt? Ki tudja megmondani, hogy mit jelent a haza szeretete? Egyáltalán megmondhatja-e valaki a másik embernek? A haza szeretete mindannyiunkban ott van bent: A szívünkben, a lelkünkben, a vérünkben. Éljünk itt, az országban, a határon túl vagy a világ más pontján. A haza szeretetét nem tudja senki sem elvenni, sem kiirtani.
A hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, történelméhez, kultúrájához, hagyományaihoz való ragaszkodás, ami tettekben is megnyilatkozik: a haza iránt érzett kötelességek teljesítésében, saját érdekeink mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfeláldozásban mutatkozik meg.
Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, kap lábra az önzés, az egyén elszigetelődése, elzárkózása a közösség elől, a magánérdek kielégítésének hajhászása, a hazaszeretetnek csak szóval vallása, tettel való megtagadása.
A mindenkori jelen politikája mindig is úgy érezte, őket csak a hazaszeretet vezérli. A haza és a nemzet védelme miatt teszik azt, amit. És ha mások nem úgy gondolkodnak, mint ők, azok a haza ellenségei.
De a jövő generációja az, amely erről ítéletet alkot.
És bizony legtöbbször a jövő máshogy látja a múltat. Bizony, nem olyan fényesen, mint azt korábban a nagy politikacsinálók leírták vagy gondolták.
Rólunk és tetteinkről is majd a jövő generációja fog egyszer véleményt alkotni. Ők lesznek azok, akik utólag értékelni fogják cselekedeteinket.
Abban biztos vagyok, hogy a 48-as forradalmárok sikerére nemcsak így, 171 év távlatából, de majd 100 év múlva is büszkék lesznek leszármazottaink. Mert ezt a sikert az igazi hazaszeretet alapozta meg.
171 évvel ezelőtt azok a fiatalok nem törődtek bele a sorsukba, nem dőltek hátra a fotelben és mondták: ez van, úgysem tudunk változtatni, felesleges itt bármit csinálni. Nem. Ők bátran ki mertek állni a szabadságukért és a függetlenségükért. Mertek cselekedni. Jövőt akartak építeni.

Én azok közé tartozom, akik hisznek a cselekvő hazaszeretetben és mindig keresem ennek a cselekvésnek a lehetőségét. Mert ezernyi lehetősége van a cselekvésnek itt, Gödöllőn is.
És ezt nemcsak a város fejlesztéseire értem.
Nyilván fontos, hogy egy hosszútávú fejlesztési stratégia mentén tudjuk biztosítani a minél komfortosabb, biztonságosabb feltételeit a mindennapi életünknek; hogy legyen helyi gazdaság, ami bevételeivel nagyban segíti a város magas színvonalú működését.
Fontos, hogy megvalósíthassuk a terveinket, hogy építészeti, kulturális, természeti értékeinket megtartva megfeleljünk a kor kihívásainak és gyermekeink fejlődését lehetőségeinkhez képest a leginkább segíteni tudjuk, de ami döntő: hogy mindenkinek legyen kenyér az asztalán!
Ez a helyi hazaszeret: Az a közösség, ahova leginkább tartozunk, közösség, ami az otthonunk;
Közösség, ahol ismerjük egymást és figyelemmel vagyunk mások dolgaira is,
Közösség, ahol generációk együtt tudják eltölteni a szabadidejüket úgy, hogy nem zavarják, hanem elfogadják egymást;
Közösség, ahol mindannyiunknak fontos a szép, tiszta környezet;
Közösség, ahol meg tudjuk vitatni a dolgainkat és ha valakinek más a véleménye, nem kell félnie attól, hogy kimondja azt;
Közösség, ahol nem a különbségeket keressük, hanem a hasonlóságokat;
Közösség, ahol együtt tudunk örülni, nevetni és szükség esetén osztozni más fájdalmában;
Közösség, ahol örülni tudunk más sikerének, sőt, ha kell, dolgozni is azért;
Közösség, ahol együtt tudunk ünnepelni különbségektől függetlenül, mint most is.
Ebbe az építkezésbe mindenki be tud kapcsolódni, mint ahogyan egyre többen teszik, és ha vannak, akik a kákán is csomót keresve távol tartják magukat, az legyen az ő dolguk.
Én hiszek azok munkájában, szolgálatában, akik a maguk területén rengeteget tesznek a városért, hiszek Önökben, hiszek a közösség erejében – mindezt hazaszeretettel, helyi hazafiként.
Higgyék el! Együtt erősebbek vagyunk értékeink megtartásában, céljaink elérésében!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A múlt tisztelete mellett fontos a jövő építése is.
Aki fát ültet, jövőt épít!
A közösségépítés egy újabb kis köveként örömmel jelentem be önöknek, hogy a következő öt esztendőben ezer fa ültetését határoztuk el, ezzel is demonstrálva azt, hogy a jövőben gondolkodunk.
Ezeket a fákat generációk együtt ültetik majd el, együtt óvjuk, és védjük őket.
Ez csak egy lépés, amit tehetünk itt, a jelenben a jövőért.
De ez a kis lépés nagy hatással lehet majd unokáink és az ő unokáik életére.
Mert mindannyian azt szeretnénk, hogy ők is büszkék legyenek majd ránk, az ősökre.
Amint látják, rengeteg a lehetőség arra, hogy az 1848-49-es hősök cselekvő hazaszeretete itt, Gödöllőn is, napjainkban is valóság legyen. És ha ezt közösen tesszük, akkor nem félek attól, hogy unokáink unokái száz év múlva, Petőfi Sándor szavaival: büszkén tekintenek át a múltnak tengerén, ahol szemük egy másik egekbe nyúló kősziklát is lát – nagy tetteidért bajnok Gödöllő.
Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Gödöllőt, Isten áldja Önöket!
Köszönöm, hogy meghallgattak.”

Kiemelt hírek

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása a zöldhulladék gyűjtésről, a hulladékgyűjtő edények ellenőrzéséről és a lomtalanításról

A lomtalanítás megújítása mellett a zöldhulladék elszállítását is megkezdik, valamint az ügyfelek hulladékgyűjtőinek méreteit is összevetik az adatbázisukban szereplő adatokkal.

(Bővebb tájékoztatót találnak a mellékletekben.)

Zöldhulladék:
A cég idén március 23-án megkezdi a november 30-ig tartó zöldhulladékgyűjtést. Ennek érdekében a Zöld Híd a héten megkezdi a lebomló, zöld színű zsákok kiszállítását az ismert és megszokott értékesítési pontokra. A részletes menetrendet a www.zoldhid.huoldalon lehet megtalálni.

Hulladékgyűjtők ellenőrzése:
A Zöld Híd megkezdi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő ügyfelek teljes körű ellenőrzését. Ennek alapját az adatbázisban szereplő ügyféladatok képezik. Kérik, hogy vizsgálat előtt az ügyfelek is ellenőrizzék az ingatlanuk elé kihelyezett edényzet méretét és darabszámát az NKHV Zrt. által kiállított számlán feltüntetett adatokkal.

Lomtalanítás:
A Zöld Híd idén nem előre bejelentett időpont(ok)ban tarja meg a lomtalanítást, hanem 2019-től bevezeti a házhoz menő begyűjtést. Ez azt jelenti, hogy május 1. és június 30. között lehet leadni egy igénybejelentő lapot személyesen (ügyfélszolgálati irodákban), azonosítás után telefonon (+36-28-561-200) vagy emailben (lomtalanitas@zoldhid.hu). A lomtalanításra Gödöllőn ezek után június 1. és július 31. között kerül sor a leegyeztetett és a Zöld Híd által visszaigazolt időpontban.

Kiemelt hírek, Közművelődés

Új kiállítás a GIM-házban

GEO MET RIA címmel Kántor József képzőművész és Zakar József keramikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás a GIm-házban. A megnyitón Pelyhe József alpolgármester mondott köszöntőt, majd Keppel Márton művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. Mindketten kiemelték az alkotásokban rejlő harmóniát és rendezettséget.

Kiemelt hírek

Emlékfa a 100 éves Wageningeni Egyetemnek

A Szent István Egyetem botanikus kertjében emlékfát ültettek abból az alkalomból, hogy a Wageningeni Egyetem fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. A Universitree ültetésén részt vettek a városunkba érkezett wageningeni küldöttség tagjai, a rendezvényt René van Hell, Hollandia nagykövete is megtisztelte jelenlétével.
A fa két egyetem, és a két város barátságát, valamint a jövőben való gondolkodást szimbolizálja. Mellé különleges holland tulipánok kerültek. A Szabadság tulipánja nevet viselő virágok hagymáit – amit két holland asszony nemesített és nevezett el – Geert van Rumund Wageningen polgármestere adta át dr. Palkovics László rektornak.
– Remélem ez a fa olyan szép és hosszú életű lesz, mint a vele szemben álló, már több, mint 300 éves vackor – mondta a rendezvényen dr. Gémesi György polgármester. Kiemelte, az Universitree elültetése Gödöllő számára azért is szimbolikus, mert a város a következő öt évben 1000 fát fog ültetni, üzenetképpen a jövőnek.
A fát – egy házi berkenyét – és a tulipánokat René van Hell, Geert van Rumund, a Wageningeni Egyetem részéről Denis Spiekerman, dr. Palkovics László és dr. Gémesi György közösen ültették el.

Hírek, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

Április 1-jétől változik a szelektív és zöldhulladék gyűjtési rendje

A Zöld Híd tájékoztatója:

Tisztelettel felhívjuk a figyelmet, hogy Gödöllő településen 2019. április 1-jétől változik a szelektív hulladék gyűjtési rendje.
2019. március 27-én még a szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 1 utcáiban.
A következő gyűjtési alkalom 2019. április 3-án lesz az egész településen, ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, minden páros héten lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 17-én, május 1-jén és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.

A Szelektív 1 utcái

A Szelektív 2 utcái

Hirdetmények, Hírek, Ingatlanok, Kiemelt hírek

Pályázati tájékoztató a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. április 10. napján 12.00 óráig.
Az ingatlan olyan fejlesztési terület, ahol új kertvárosi lakóterületi beépítés létesíthető.
Az ingatlan területe 6837 m2 melynél vevő/beruházó feladata eldönteni, hogy a területet egyben, vagy a GÉSZ-t figyelembe véve, több területre osztva kívánja hasznosítani.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról, vagy ide kattintva tölthető le. pályázati tájékoztató
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Városüzemeltető Iroda 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. számú iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

 

Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek

Március 4 -től a vasút felújítási munkák miatt módosul a forgalmi rend Máriabesnyőn!

A Gárdonyi u. a Besnyő utca felől egyirányusításra kerül az Aranyos patak hídjától a Mikes Kelemen utcáig. A Mikes Kelemen utca kétirányú lesz, a gépjárművek a P+R parkolónál tudnak megfordulni, a Gárdonyi Géza utcába azonban nem lehet róla behajtani.
A Besnyő utcai aluljáró bontása megkezdődik és a Klapka utcát a Nyár utcánál lezárják.
A Klapka utca forgalma az Ősz utcával szemben a vasúti pálya átvágásában az első ütemben épített ideiglenes terelő úton keresztül éri el a Gárdonyi utcát. A Klapka u. gyalogos forgalma is itt kerül átvezetésre. A volán helyi járatú autóbuszok Tél u. megállóját a terelés nem érinti.
Az autóbuszforgalom a Szabadság útról a Besnyő u. felől egyirányú Gárdonyi G. utcán fog haladni a Klapka u. buszforduló felé illetve vissza a Gárdonyi u.- Mikes Kelemen utcán keresztül éri el a Szabadság utat.
A Besnyő utcai Reál élelmiszerboltnál lévő – bolt felőli – autóbusz megálló áthelyezésre kerül a Szabadság úton lévő megállóba a városközpont felé, a másik oldali megálló helye nem változik.
A városközpont felől érkezők, a Szabadság úti jelzőlámpás csomópontban jobbra lehajtanak a Besnyő utcára. A Besnyő utcáról az egyirányú Gárdonyi utcára hajtanak, majd az ideiglenes összekötő úton át érik el az Ősz utcánál a Klapka utcát.
Az Aszód felől érkezők a Szabadság úti jelzőlámpás csomópontban balra kanyarodva érik el a Besnyő utcát, s onnan – az előbbiek szerint – az egyirányú Gárdonyi utcán, majd az ideiglenes összekötő úton át érik el az Ősz utcánál a Klapka utcát.
A Klapka utca felől érkezők az ideiglenes összekötő úton át a Gárdonyi utcára hajtanak, ahol csak jobbra lehet tovább haladni, majd a Mikes K. utcán keresztül jutnak el a Szabadság útra.
Az autóbuszok is ezen a vonalon közlekednek.
Ez a forgalmirend marad várhatóan Július15. napjáig, a vasúti műtárgy, az új közművek kiváltásáig, az új aluljáró alatti közúti szakaszok megépítéséig.
Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük. Észrevételt, panasz bejelentést a godollohatvan@ vasuttechnika.hu e-mail címen tehetnek.

Betűk visszaállítása
Kontraszt