Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Testületi ülések

2020, Testületi ülések

2020. november 19.

1. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződés módosítására

3. Javaslat földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás megkötésére a Gödöllői Sport Klubbal

4. Javaslat Táncsics út 3. szám alatt található Sportközpont elnevezésére

5. Javaslat garázsbérleti szerződések meghosszabbítására

6. Javaslat a gödöllői 4427/33 helyrajzi számú közterület elnevezésének elfogadására

7. Javaslat a Gödöllő, 4662/4. helyrajzi számú közút megnevezésű terület 118 m2 nagyságú részének értékesítésére

8. Javaslat Gödöllő, 1497 helyrajzi számú, Gödöllő Város Önkormányzata 2/4-ed arányú tulajdonában lévő ingatlanrész értékesítésére

9. Javaslat a Gödöllő, Munkácsy M . u. 7. 3/1 önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

10. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási pályázat feltételeinek meghatározására

11. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások szociális bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

12. Javaslat a helyiségbérleti és földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2021. évi díjak megállapítására

13. Parkolóház mélygarázs komplett kapucsere

14. Javaslat, a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi bérleti díjainak megállapítására

15. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

16. Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására

17. Javaslat az 5. számú házi gyermekorvosi körzetre helyettesítésére vonatkozó szerződés megkötésére

18. Javaslat a fogorvosi körzetekre vonatkozó szerződés megkötésére

19. Javaslat Gödöllő város 2019. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására

20. Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 12/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítására

21. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ alapító okiratának módosítására

 

2020, Testületi ülések

2020. október 22.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.október 22-én tarja soron következő ülését.

A járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Képviselő-testület a Gödöllői Művészetek Házában ülésezik.

Kérem megértésüket, de a képviselő-testület ülésén az érdeklődő lakosság számára nem tudunk helyet biztosítani. A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságát telekommunikációs eszközökön keresztül biztosítjuk, így mód nyílik az ülés élőközvetítésen való követésére a facebookon, valamint a teljes ülés kép – és hangfelvétele  levetítésre kerül a GödöllőNet Tv adásában.

Gödöllő, 2020. október 16.

                                                                                                              Tisztelettel és köszönettel:

                                                                                                                                              Dr. Gémesi György

Meghívó a Képviselő-testület 2020. október 22-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

2. Javaslat ügyvezetői munkaviszony megszüntetésére és új ügyvezető személyének megválasztására

3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, valamint Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde szakmai programja

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde szakmai programja

5. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközfejlesztéséhez adott hozzájárulás módosítására

6. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ iskola-egészségügyi ellátásának felülvizsgálatára

7. Javaslat feltételes közbeszerzési eljárás megindítására a Gödöllő, Sík S. u. – Isaszegi úti kerékpárút tárgyú építési beruházás kapcsán

8. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

9. Javaslat a Gödöllő, Szent János u. 26. 2/23. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

10. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 1/4. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

11. Javaslat a városi bölcsődék és óvodák alapító okiratainak módosítására

12. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztására

13. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratórium tagjának megválasztására

2020, Testületi ülések

2020. szeptember 24.

Képviselő-testületi ülés helyszínének megváltozása

Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

3. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

4. Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására az uszoda beruházás kapcsán az Ady Endre sétány és az Isaszegi út csomópont kiépítésének érdekében

5. Beszámoló Gödöllő Város 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

5. napirendhez 1. melléklet a VÜSZI Kft. beszámolója

5. napirendhez 2. melléklet Kalória Kft. beszámolója

5. napirendhez 3. melléklet Távhő Kft. beszámolója

5. napirendhez 4. melléklet a Művészetek Háza Kft. beszámolója

5. napirendhez 5. melléklet Piac Kft. beszámolója

5. napirendhez 6. melléklet Erzsébet Szálloda Kft. beszámolója

6. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020 (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

8. Javaslat a Gödöllő Dózsa György úti köztemető Temető Szabályzatának elfogadására

9. Javaslat a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadására

10. Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott döntésekről

11. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

12. Javaslat a gödöllői 0136/17 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlan belterületbe vonására

13. Javaslat a gödöllői 0124/1 és 0124/2 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonására

14. Javaslat a Berente utcában lévő 8102/3, 8126/1, 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

15. Javaslat az Arany János utca – Gomba utca között fekvő 2865/2 és 2865/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére és államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

17. Javaslat államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

18. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és dr. Tácsik Mihály közötti, gödöllői. 4157/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földterület-bérleti szerződés meghosszabbítására

20. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

21. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 2/18. önkormányzati lakás szerződésének meghosszabbítására

22. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 3/13. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

23. Javaslat a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

24. Javaslat Szent Jakab Park II. projekt beruházójának a szennyvíz befogadói kérelmének elbírálására

25. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére

26. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) Csa26. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) Csanak és egyéb területek módosításának elfogadására

GÉSZ rendelettervezet

26. napirendhez 1. melléklet

26. napirendhez 2. melléklet

26. napirendhez 2/b mellékelt

26. napirendhez 3. mellékletek:

Godollo_SZT_1_szelv

Godollo_SZT_2_szelv

Godollo_SZT_3_szelv

Godollo_SZT_4_szelv

Godollo_SZT_5_szelv

Godollo_SZT_6_szelv

Godollo_SZT_7_szelv

Godollo_SZT_8_szelv

Godollo_SZT_9_szelv

Godollo_SZT_10_szelv

Godollo_SZT_11_szelv

Godollo_SZT_12_szelv

Godollo_SZT_13_szelv

Godollo_SZT_14_szelv

Godollo_SZT_15_szelv

Godollo_SZT_16_szelv

Godollo_SZT_17_szelv

Godollo_SZT_18_szelv

27. Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

28. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által bérbe adott bérlemény bérlője székhelyhasználati kérelmének elbírálására

29. A Gödöllői Városi Múzeum, valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos intézkedések

30. Intézményvezetői megbízatásokról szóló döntések módosítása

31. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítására

32. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

33. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére

34. Javaslat a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom által indított „babazászló” kezdeményezéshez történő csatlakozásra

35. Javaslat a Martinovics Ignác utca, Lovarda és a Honvéd utca közötti szakaszon a forgalom lassítására/csillapítására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

2020

2020. június 17.

1./Javaslat a Berente utcai 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2,8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására.  Berente utca

2./ Javaslat együttműködési szerződés elfogadására  Pilisi Parkerdő Zrt., az Erdei Vasútért Egyesület és Gödöllő Város Önkormányzata között.  egyuttmukodesi szerződés

3./Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Közművelődési Megállapodás módosításra. kozmuvelodesi megallapodas modositas

4./ Javaslat Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására. közter rendelet futókör

5./ Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítására. közterletek tisztantartasa

6./ Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére. muzeumi mutargyak

7./ Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei ( TSZT, GÉSZ ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására. településerendezési eszközök

8./ Javaslat a  “Gödöllői Zsidó Temető kerítésének és síremlékeinek részleges felújítása” című pályázat benyújtására. zsido temeto palyazat

2020, Testületi ülések

2020. június 12.

Előterjesztések:

1./ Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására

Könyvvizsgálói jelentés

2./ Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

3./ Javaslat a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

4./ Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

5./ Javaslat a helyi buszközlekedés fenntartásával kapcsolatos önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozatok kiadására és a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi tevékenységre vonatkozó beszámolójának elfogadására

6./ Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött, a helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló szerződés módosítására, valamint az alaptevékenység ellátása érdekében gépjárműbeszerzés megvalósítására

7./ A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

8./ Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

9./ Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

10./ Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet módosítására

11./ Javaslat városi díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12./ Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 3/10. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

13./ Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 2/12. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

14./ Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

15./ Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2020/2021-es nevelési évre

16./ Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

17./ Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítására

18./ Javaslat pályázat benyújtására a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium közös „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívására

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt