Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

2020

2020

2020. június 17.

1./Javaslat a Berente utcai 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2,8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására.  Berente utca

2./ Javaslat együttműködési szerződés elfogadására  Pilisi Parkerdő Zrt., az Erdei Vasútért Egyesület és Gödöllő Város Önkormányzata között.  egyuttmukodesi szerződés

3./Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Közművelődési Megállapodás módosításra. kozmuvelodesi megallapodas modositas

4./ Javaslat Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására. közter rendelet futókör

5./ Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítására. közterletek tisztantartasa

6./ Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére. muzeumi mutargyak

7./ Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei ( TSZT, GÉSZ ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására. településerendezési eszközök

8./ Javaslat a  “Gödöllői Zsidó Temető kerítésének és síremlékeinek részleges felújítása” című pályázat benyújtására. zsido temeto palyazat

2020, Testületi ülések

2020. június 12.

Előterjesztések:

1./ Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására

Könyvvizsgálói jelentés

2./ Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

3./ Javaslat a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

4./ Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

5./ Javaslat a helyi buszközlekedés fenntartásával kapcsolatos önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozatok kiadására és a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi tevékenységre vonatkozó beszámolójának elfogadására

6./ Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött, a helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló szerződés módosítására, valamint az alaptevékenység ellátása érdekében gépjárműbeszerzés megvalósítására

7./ A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

8./ Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

9./ Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

10./ Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet módosítására

11./ Javaslat városi díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12./ Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 3/10. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

13./ Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 2/12. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

14./ Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

15./ Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2020/2021-es nevelési évre

16./ Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

17./ Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítására

18./ Javaslat pályázat benyújtására a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium közös „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívására

 

2020, Testületi ülések

2020. május 26.

Előterjesztések:

1. Javaslat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására _ügyvezető

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester

3. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető

3. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására polgármester

4. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető

4. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester

5. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető

5. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására -polgármester

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására -polgármester

7. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető

7. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására- polgármester

8. Javaslat az Ady E, sétány 62. szám alatti 5396/2 hrsz, Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosítására

9. Javaslat Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat belső ellenőrzést végző cég megbízásának tudomásulvételére és a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

11. Beszámoló a Sport Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

12. Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. étterem szag, és páraelszívó felújítására

13. Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. és a K&K Monarchia Kft. között kötött 10 éves bérleti szerződés jóváhagyása

14. Javaslat a kiemelt egyéni és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására

15. Javaslat a nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatására

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzatának 2019-2024 évekre szóló gazdasági programjának elfogadására

17. Javaslat a Lelesz utca 12. szám ingatlan tulajdonjogának rendezésére

18. Javaslat intézményvezetők vezetői megbízásának meghosszabbítására

19. Javaslat a Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására

20. Javaslat államháztartáson kívüli visszatérítendő támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

21. / A Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8., a Munkácsy Mihály u. 3/b. II/9., a Szabadka u. 6/b. I/5., szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

 

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt