Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Uncategorized @hu

Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

30 éves a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete

A Művészetek Házában ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete. Az 1989 szeptemberében létrejött szervezet jelenleg hat klubot fog össze (Általános Nyugdíjas Klub, Erdészeti Nyugdíjas Klub, Magyar Honvédség Gödöllői Nyugdíjas Klub, Őszikék Nyugdíjas Klub és Szent István Egyetemi Nyugdíjas Klub), és aktív résztvevője a városi civil életnek. Az évfordulót ünnepi megemlékezéssel és új kiadvány megjelentetésével tették emlékezetessé.

A rendezvényen elsőként Six Edit a Civil Kerekasztal Egyesület elnöke mondott személyes hangvételű köszöntőt, majd Gémesi György polgármester méltatta az egyesület tagjainak aktivitását. Mint mondta, egy város erejét az mutatja, hogy milyen közösségei vannak.  Jó látni, hogy a gödöllői nyugdíjasok nem azt érzik, hogy megfáradtak, hanem a jövőbe néznek, és tartalmas programokat szerveznek. Úgy fogalmazott: Lehet, hogy a test már kevesebbet bír, de a szív és a lélek nem kopik, és összetartja a közösséget.

Az egyesület tevékenységéről Pataki Pál elnök számolt be, aki elmondta, fontosnak tartják hogy programjaikon a nyugdíjasok közel kerüljenek egymáshoz, és a mindennapokban is elkerüljék a sokakat fenyegető elszigetelődést.
Szólt a számtalan sikeres programról, köztük a Nyugdíjasok Akadémiájáról, ahová a környező településekről is érkeznek érdeklődők, valamint a sokak által várt juniálisról és a szilveszteri mulatságról. Külön kiemelte a kirándulásokat, mint mondta, a múlt évben negyvenhét úton több mint kétezerhétszáz fő vett részt.
Pataki Pál úgy fogalmazott, ezt a közösséget a szeretet hozza össze. Elismerően szólt elődjéről, Vass Károlyné Babi néniről, az egyesület tiszteletbeli elnökéről, aki huszonöt éven át szolgálta az egyesületet. Kijelentette: továbbra is az ő nyomdokaiban kívánnak haladni.

Vass Károlyné, Babi néni – aki hamarosan 98. évébe lép – személyesen nem tudott jelen lenni a rendezvényen, de videóüzenetben köszöntötte az évfordulóra összegyűlteket.

Kecskés Judit, az önkormányzat civil referense is személyes emlékeivel kezdte köszöntőjét. Beszédében az egyesületet egy fához hasonlította, amihez a klubok és a tagság, mint az ágak és a levelek kapcsolódnak. Ez a fa pedig rendszeresen virágba borul, a gyümölcse pedig a szerető és egymásra odafigyelő közösség, ami élen jár és példát mutat Gödöllőn.

A Művészetek Háza részéről Tábikné Surmann Szilvia beszélt az intézmény és a nyugdíjas egyesület kapcsolatáról. Kiemelte, Pataki Pál példaértékű módon folytatja Vass Károlyné munkáját, s megtiszteltetésnek tekinti, hogy részt vehet ebben. A Művészetek Háza missziós feladatnak tartja, hogy hozzásegítse az időseket ahhoz, hogy boldog és teljes életet élhessenek.

A rendezvény ünnepi műsorában Bacsa Ferenc ének- és  gitárművész közreműködött, Hegedűs Ferenc Pataki Pál Nyugdíjas lettem, Gajder Józsefné pedig Reményik Sándor Öröktűz című versét mondta el, dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester pedig vidám mesével köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Felléptek az Általános Nyugdíjas Klub tagjai, valamint színes műsorral mutatkozott be a tápiószentmártoni és a turai nyugdíjas klub.

Uncategorized @hu

2016. március 16.

Meghívó a képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

1. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról

3. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

4. napirend melléklete – Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény  SZMSZ

4. napirend melléklete – Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai programja

4. napirend melléklete – Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ SZMSZ

4. napirend melléklete- Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szakmai programja

5. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum Kubinyi Ágoston Programra való jelentkezésére és önkormányzati II. ütem, önrész biztosítására

6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás 2016-2017. évi díjkalkulációjának elfogadására

7. Javaslat a közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 2016-2017. évi közszolgáltatási szerződés elfogadására

8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

 

 

 

 

 

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. december 14.

Meghívó a képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására

4. Javaslat Gödöllő Város Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elfogadására

5. Javaslat Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének áttekintésére

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására

7. Javaslat a helyiségbérleti és a földterületi-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására

8. Javaslat a Gödöllő Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett röplabda csarnok létesítésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadására

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan bérletére kötött szerződéshez kapcsolódó, az értéknövelő beruházások elszámolására vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

11. Javaslat a Gödöllő Önkormányzata által lefolytatandó, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások megindításához szükséges fedezet biztosításra

12. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetése során fizetendő közmű fejlesztési hozzájárulás ütemezett fizetési megállapodásáról

13. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója intézményvezetői kinevezésének visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírására

15. Javaslat a Gödöllői Cserkészetért Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

17. Javaslat a Gödöllő Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás használatba adására

18. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. november 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

2. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések megkötésére

5. Javaslat a városi piac bérleményeiben alkalmazott díjak 2018. évi meghatározására

6. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására

7. Javaslat az Alsóparkban elhelyezkedő 3 db mélyfúrású kút informatikai fejlesztésére

8. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. ingatlan bérletbe-üzemeltetésbe adására szóló pályázat kiírására

9. Javaslat a gödöllői 297/4 hrsz.-ú, a Szabadság tér 6. szám alatti társasházi ingatlanban egyes közös tulajdonú ingatlanrészek tulajdoni illetőségeinek megvételére és az új városháza beruházás előkészítése érdekében tulajdonosi döntések meghozatalára

9. napirend melléklete

10. Javaslat az Ady Endre sétány 22. szám alatti, 5834/1/A/5 helyrajzi számú garázs, társasházi külön tulajdonú ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.:8110) asztalitenisz csarnok elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására

12. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

13. Javaslat Gödöllő Sportkoncepciójának megvitatására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának megvitatására

15. Javaslat a Gödöllő- Incső Lakoközösség Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat a Frédérich ChopinAlapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének vezetői megbízásával kapcsolatos véleményezésre

17. Javaslat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére műemlék épület felújítására szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

18. Javaslat előirányzat átcsoportosítására és az intézmények bérmegtakarításának kiegészítésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

Uncategorized @hu

2017. szeptember 21.

Meghívó a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére

Javaslat Pénzügyi Bizottsági tag megválasztására

2. a.)Javaslat Vilhelm Ferenc Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszüntetésére 2. b.) Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

2. napirendhez módosító javaslat

3. Beszámoló Gödöllő város 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

4. Beszámoló Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról a 8/2012. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. § – a alapján

5. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti vagyonkezelési keretszerződés kijavítására

8. Javaslat az 5125/6 helyrajzi számú a Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között található ingatlan 5126/10 helyrajzi számú ingatlanra eső részeinek értékesítésére

9. Javaslat a 2447/1 helyrajzi számú földrészlet használatba adásának hosszabbítására

10. Javaslat a Gödöllői uszoda beruházás I. ütem, közúti kapcsolatok és vízelvezetési

11. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata éves összesített közbeszerzési tervének módosítására

12. Javaslat a Gödöllő Isaszegi út 6-8. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 5556) vívócsarnok elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására

13. Javaslat a Városi Filmszínház bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és Varga Izabella hallásterapeuta közötti helyiségbérleti szerződés megkötésére a Gödöllő, Palotakert 2. szám alatti ingatlan meghatározott helyiségei vonatkozásában

15. Javaslat Gödöllő város 2016. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására

16. Javaslat „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton történő részvételre

17. Javaslat a képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervére

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

Hirdetmények, Hírek, Uncategorized @hu

Az országos főállatorvos tájékoztatója a sertéspestisről

Az Aszódi- és a Gödöllői Járás területe (vadászterületek szerint) továbbra is a magas és közepes kockázatú területek közé tartozik.

Magas kockázatú területek:
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Verseg, Zsámbok, Dány, Erdőkertes, Kerepes, Mogyoród, Pécel, Szada, Veresegyház;

Közepes kockázatú területek:
Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa

kivonat_of_2_2019
2_2019_OFhatározat2_2019_OFhatározat
Hasznostanácsokazaspmegelőzéséhez_NÉBIHkiadvány

 

Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek, Uncategorized @hu

Figyelem! Forgalmirend-változás!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Röges utca – Szőlő utca – Szent János utca csomópontban épülő körforgalom kivitelezési munkálatai miatt, az építkezés időtartama alatt 2019.augusztus.8-tól az alábbi forgalmi változások lépnek életbe:

– A Szőlő utca a Dózsa György út irányába a Szent János utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca között egyirányúsításra kerül.
– A Szilhát utca irányából érkezők a Bajcsy-Zslinszky Endre utca – Lumniczer Sándor utca – Bethlen Gábor utca terelőúton érhetik el a Szőlő utcát.
– A Röges utca és a Szent János utca a Szőlő utcánál teljes szélességében lezárásra kerül, ezért a kivitelezés ideje alatt zsákutcák lesznek.

Tekintettel arra, hogy a beruházásnak köszönhetően jelentősen javulnak a kereszteződés közlekedésbiztonsági feltételei, a munkálatok időtartama alatt kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

Uncategorized @hu

Kiadó lakásokat keres a Szent István Egyetem nemzetközi hallgatói számára

A város lakói jártukban-keltükben többször találkozhattak már a városunkban élő és itt tanuló külföldi diákokkal. Jelenleg közel 1300 külföldi tanul a Szent István Egyetemen.
Szeptembertől a felsőbb éves hallgatók egy része Gödöllőn szeretne lakást bérelni. Az angolul jól beszélő, az Egyetem által garantáltan megbízható háttérrel érkező hallgatókkal való kapcsolat hasznos lehet többek között a nyelvtanulás szempontjából is. A Szent István Egyetem ezúton is keres hosszabb távra kiadó szobákat és lakásokat nemzetközi diákjai számára általában 1-3 évre.

Kiadó lakás ajánlatokkal jelentkezni lehet a következő email címen: international@szie.hu

Uncategorized @hu

Solier Cafe

Telefon: 06 (20) 396-5512, 06 (20) 322-0372
Fax: 06 (28) 417-464
E-mail: solier@invitel.hu
Honlap: www.solier.hu
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

 

Cukrászda, étterem és kávéház együtt a csupa-üveg, háromszintes vendéglátóhely Gödöllő központjában, a Dózsa György út és a Kossuth utca sarkán. A helyben készült, szemgyönyörködtető és ínycsiklandó cukrászati termékek, a nagymama házi süteményei, a reggelire, ebédre és vacsorára menüként vagy a la carte fogyasztható ételsorok „ízélményt” ígérnek. Az étterem gyakran rendez borvacsorákat, tematikus esteket és az ínyenceket gourmet-ajánlatokkal invitálja.

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8h – 22h , péntek-szombat: 8h – 23 h, vasárnap: 10h – 22h
Bővebb információ:  www.solier.hu

Betűk visszaállítása
Kontraszt