Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Felhívás Ebösszeírásra

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021-2023. éveket felölelő 3 éves időszakra vonatkozó 2024. évi ebösszeírás céljából felhívom a Gödöllő város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, akik esetében az ebtartással kapcsolatosan a 2018-2020. éveket felölelő időszakra vonatkozó bejelentés óta változás történt (új, még be nem jelentett egyed szerzése, vétel, örökbefogadás, ajándék, saját szaporulat, egyéb vagy már bejelentett egyed elhullása kapcsán) és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek az aktuális időszakban nem tettek eleget, hogy az ,,Ebösszeíró adatlapot” vagy az ,,Eb elhullás adatlapot” (továbbiakban: bejelentő adatlapok) kitölteni és az alábbiakban megjelölt lehetőségek egyikére azt 2024. május 31-ig eljuttatni szíveskedjenek.

A bejelentő adatlapok a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhetőek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) munkaidőben, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben (H 8:00-18:00 és Sze 8:00-16:30), illetve letölthetőek a https://www.godollo.hu/ weblapról (elérési út: Városháza/Ügyintézés/Mérnöki Iroda/Formanyomtatványok).

A bejelentő adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton, postacím: Gödöllői Polgármesteri Hivatal – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.;
  • elektronikusan az ebnyilvantartas@godollo.hu címre, illetve a https://epapir.gov.hu/ felületen keresztül Gödöllő Város Önkormányzatának címzetten megküldve aláírt, szkennelt dokumentum formájában;
  • személyesen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben (H 8:00-18:00 és Sze 8:00-16:30);
  • Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) elhelyezett gyűjtőládába.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 100.000 Ft.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni. Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat (új, még be nem jelentett egyed szerzése, vétel, örökbefogadás, befogadás, ajándék, saját szaporulat, egyéb kapcsán vagy már bejelentett egyed elhullása) írásban bejelenteni.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Együttműködését előre is köszönöm!

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás