Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ adományozására

 

A városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020.(VI.12.) sz. és az ezt módosító 21/2021.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj adományozásának rendjét.

 

A rendelet értelmében a díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségnek, szervezetnek, akik (amelyek):

  • kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
  • magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
  • színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

A rendelet alapján GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb három személy részesíthető.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, illetve szervezetre/ közösségre, akiket méltónak tartanak e díj odaítélésére 2022-ben.

Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu.

A javaslatok benyújtásának határideje:
2022. április 29. (péntek) 12:00 óra

 

 

 

                  Molnár Gergely                                                             Dr. Pappné Pintér Csilla
             a Kulturális, Ifjúsági és                                                            a Köznevelési és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának                                  Közösségfejlesztési Bizottság
elnöke sk.                                                                              elnöke sk.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás