Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozására

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza a GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj
adományozásának rendjét.

A rendelet 7. § (1) pontja szerint:

A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

A rendelet 7. § (2) pontja szerint:

A GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente két személy részesíthető.

A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit méltónak tartanak e díj odaítélésére 2021-ben.

Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu.

A javaslatok benyújtásának határideje:
2021. június 03. (csütörtök) 12:00 óra

Pelyhe József sk.
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
elnöke

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás