Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Felhívás – Gödöllő Városért kitüntetés

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 21/2003.(VI.19.), az 5/2012. (II.8.), a 17/2013.(V.21.), a 9/2014. (V.19.), valamint a 9/2014. (V.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2018. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2018-ban.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2018. január 05. (péntek) 12 óra
Szűcs Józsefné sk.
Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás