Gödöllői polgármesteri hivatal

Európai Uniós pályázatok

Zywiec lengyel testvérvárosi kirándulás

Gödöllő Város Önkormányzata a Wacław Felczak Alapítvány Dwa Bratanki című pályázati kiírása keretében WFA/15/21/3/FE/2023 azonosító számmal támogatást nyert lengyel testvárvárosi kapcsolatok álpoására. Az 1,5 millió Ft-os támogatásból a Damjanich János Általános Iskola diákjai és tanárai 4 napot töltenek a lengyelországi Zywiec testvérvárosunkban 2023. június 4. és 7. között, hogy nyelvet tanuljanak és megismerjék a város

Zywiec lengyel testvérvárosi kirándulás Read More »

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 kódszámú „Gödöllői Városi Piac fejlesztése” című pályázatával támogatást nyert a Gödöllői Városi Piac korszerűsítésére és bővítésére. A megvalósításra 267 148 783 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A projekt keretében új árusítóhelyek kerülnek kialakításra, a meglévők pedig fel lesznek újítva. Meg fog újulni a terület vízelvezetése, burkolatai, térvilágítása. Kialakításra kerül egy

Gödöllői Városi Piac fejlesztése Read More »

Energetikai fejlesztések

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-2.1.1-PT1 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra beadott pályázata keretében valósulhat meg a palotakerti óvoda energetikai korszerűsítése. A pályázat eredményeként napelemrendszer kerülhet a Művészetek Háza tetejére. A megvalósításra 195 698 078 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A palotakerti óvoda épületei eredeti funkciójukat tekintve ideiglenes jellegű szolgáltató épület voltak, ahol

Energetikai fejlesztések Read More »

Blaháné úti csapadékvíz-elvezetés

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 kódszámú, „Élhető települések” című pályázati kiíráson 299 671 305 Ft támogatást nyert TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számmal, „Gödöllő kék-infrastrultúrájának fejlesztése” címmel a Blaháné út csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítésére. A fejlesztésben a Blaháné út 47-153. közötti szakasza érintett kb. 700 folyóméter hosszan, valamint a Hegy utcai buszforduló, ahol szikkasztó- és tározórendszer kiépítésére is kerül sor.

Blaháné úti csapadékvíz-elvezetés Read More »

Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése

Gödöllő Város Önkormányzata 495.101.870 forint támogatást nyert a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében kiírásra került a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése” nevű pályázati felhívásra beadott VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 kódszámú, „Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése” című pályázatával. Ennek eredményeként új épületet kap a jelenlegi Mézeskalács-ház bölcsőde (Premontrei utca 6-8.). A jelenlegi épület 42 gyermek ellátását tudja biztosítani

Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Read More »

Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése

Gödöllő Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című, VEKOP-5.3.2-15 kódszámú felhívására beadott sikeres pályázatának köszönhetően megépült a városközpontot a Gödöllői Üzleti Parkkal összekötő kerékpáros útvonal. A 100 %-os, 415.482.168 Ft-os támogatást a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 azonosító számú pályázaton nyerte el az önkormányzat. A projekt nem csak az üzleti park, hanem a Madách Imre Szakgimnázium és

Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése Read More »

Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú Kerékpáros Fő hálózat II. ütem

Gödöllő Város Önkormányzata PM_KEREKPARUT_2018/20 azonosító számmal a Pénzügyminisztériumtól 157 209 662 forintos pályázati támogatást nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Program 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében. A támogatás célja a korábban a Dózsa György úton megkezdett észak-déli kerékpáros tengely kiépítésének folytatása. Ennek köszönhetően kerékpárút kerül kiépítésre az Alsó-parktól

Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú Kerékpáros Fő hálózat II. ütem Read More »

Szárítópuszta szemétmentesítése

Gödöllő Város Önkormányzata KIEFO/12921     /2019-ITM azonosító számmal 2.889.520 Ft támogatást nyert az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében a szárítópusztai illegális hulladéklerakó felszámolására az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével. A projekt keretében az önkormányzat megbíz egy megfelelő képesítéssel és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozást, hogy a szárítópusztai 0200/1 helyrajzi számú területen összegyűlt illegális hulladékot begyűjtse, elszállítsa

Szárítópuszta szemétmentesítése Read More »

Széchenyi 2020 Megszakítás