Gödöllői polgármesteri hivatal

Gazdaság

Gödöllő Város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése

Projekt címe: „Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése. Az ellátottak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával.”

Pályázati felhívás neve: Bentlakásos intézmények korszerűsítése (KMOP-2008-4.4.1/B)

Pályázati azonosító: KMOP-4.4.1/B-2008-0019

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Az elnyert támogatás összege: 53.989.303 Ft

1. sz hírlevél eszi

2. sz. hírlevél eszi

A projekt átfogó célja: Gödöllő Város egyesített Szociális Intézmény Idősek otthona átalakításán, akadálymentesítésén és eszközbeszerzési programja végrehajtásán keresztül hozzájárulni a társadalmi befogadás erősítéséhez szükséges szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztéséhez, amelynek révén humanizált, személyes gondoskodást nyújtó intézményi környezet jön létre. A projekthez kapcsolódó szakmai (képzési) programmal javítani az intézményi környezetben dolgozók feladat ellátásának minőségét.

A projekt konkrét céljai:

korszerű, fizikai és infokommunikációs szempontból akadálymentes, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő intézményi környezet kialakítása. A jelenleginél kulturáltabb körülmények között lévő, korszerű, kis létszámú lakószobákkal működtetett gondozóházi részlegen az ellátás magasabb színvonalú és minden szükségletet kielégítő lehet.

a teljes körű akadálymentesítéssel elérhetjük, hogy az új környezetben az idősek mások segítsége nélkül jobban el tudják látni magukat. Szükségleteiket nagyobb mértékben tudják majd önállóan vagy kevés segítséggel kielégíteni.

eszközbeszerzési programmal erősíteni az intézmény által nyújtott szolgáltatási kör színvonalát,

képzési programmal (dementálódás, informatika) segíteni a munkavállalók kulcskompetencia erősítését,

a terápiás szoba kialakítása hozzájárul az ellátottak életminőségének javításához, az egészség megőrzéshez, a rehabilitációhoz, közvetett úton a társas kapcsolatok javulásához, a konfliktusok csökkentéséhez és azok kezeléséhez,

az új lakszobák kialakításával biztosítható az egy főre jutó 6 m2. A nagy létszámú lakószobák megszüntetésével kialakított új lakóterek, jelentős életminőség javulást eredményeznének. A jogszabály által előírt és az uniós normáknak is megfelelő csoportbontás is megvalósítható.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.

A Támogató elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet honlapja: www.esza.hu

 

Letölthető dokumentumok
Megszakítás