Gödöllői polgármesteri hivatal

Gazdaság

Gödöllő Város Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése

Projekt címe: Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Közreműködő szervezet neve: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, „D” porta

Az elnyert támogatás összege: 49.640.000 Ft

1. sz. hírlevél

Esélyegyenlőségi terv

Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése – leporello

Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése – sajtótájékoztató

Gödöllő Város Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése

 

Projektinformáció

Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt előkészítő szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Gödöllő Város Önkormányzata) a Projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Az előkészítő munkák nettó költsége: 58.400.000 Ft.
A támogatás mértéke a projekt előkészítő munkák elszámolható költségének 85 %-a.
A teljes beruházás becsült nettó költsége: 1,5 milliárd forint.

A Projekt előkészítési munkák tervezett befejezési határideje: 2010. augusztus hó.

A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2010. május hó.

Jelenlegi helyzet, a fejlesztés szükségszerűsége

A városi csatornahálózat kiépítettsége a 2000. év óta történt csatornaépítések miatt elérte a 95%-ot, a csatornahálózatra rákötött belterületi lakóövezeti lakosok aránya mintegy 90%. A városban keletkező szennyvizet a meglévő szennyvíztisztító fogadja. A tisztítótelep a jelenlegi érvényben lévő előírások szerinti II/2 vízminőség-védelmi kategória jelenleg hatályos határértékeit nem minden paraméter esetében teljesíti, mivel az eredetileg nem is ezekre volt méretezve, ezért a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége miatt rendszeresen bírságot kell fizetni. Az elmúlt 6 évben a bírságok összege közel 70 millió forint volt.

A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadó Rákos-patak tavainak feliszapolódását és elöregedését is sietteti. A Rákos-patakon további nyolc horgász és pihenő tó található, melyeknek szükségük lenne a megtisztított szennyvízre, mint vízutánpótlásra, azonban annak minősége miatt ez nem biztosítható.

A folyamatos határértéket meghaladó káros szennyezőanyag kibocsátás miatt a Váci Városi Bíróság 2007. évben hozott ítéletében 2010. december 31. napjától eltiltotta a szennyvíztisztító telepet használatba adási szerződéssel üzemeltető Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t (DMRV Zrt.) a környezetvédelmi törvényben és egyedi hatósági határozatban megállapított határérték feletti szennyezőanyag kibocsátásától, valamint egyéb módon megvalósított környezetszennyező tevékenységtől.

Jelenleg tehát a telep, illetve a tisztított szennyvíz minősége nem felelnek meg a vonatkozó határértéki és eljárásjogi előírásoknak. A fentiek alapján a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója elengedhetetlen.

A projekt célja, várható eredmények

A tervezett beruházás eredményeképpen nem csupán teljesülnek a bírósági ítéletben előírtak, de a határértékek teljesítésével megszűnnek a bírságok, ezáltal felszabadul, és más közérdekű célra válik fordíthatóvá az önkormányzat által eddig a bírságok kifizetésére fordított összeg. A projekt hatására a korszerű és energiatakarékos megoldásokkal történő korszerűsítéssel a most csak nitrifikációra képes szennyvíztisztító telep nitrifikálni és denitrifikálni egyaránt tud majd, az elfolyó víz határértékeit pedig egy új utóülepítő és egy korszerű szűrő is garantálja.

A beruházás eredményeképpen javul a tisztított szennyvíz minősége, ezáltal javul a lakosság életminősége, javulnak a jelenlegi telep szaghatásai, teljesülnek a hatósági előírások, valamint megvalósul a tisztított szennyvíz közvetlen bevezetésének lehetősége a horgásztavakba, mely egyrészt növeli a tavak vízmennyiségét, másrészt javítja a Rákos-patak és tavak vízminőségét és védi a lejjebb telepített vízbázisokat az elszennyeződéstől.

A megvalósuló fejlesztések eredményeképpen tehát megszűnik a környezetszennyező tevékenység, javul a környező vizek minősége és a lakosság életminősége, hozzájárulva a környezeti fenntarthatóság erősítéséhez.

A szennyvíztisztító telep korszerűsítése eredményeképpen tovább nő majd a csatornahálózatra rákötött háztartások száma, megközelítve a 100%-os csatornázottsági arányt Gödöllőn.

A Támogató elérhetőségei:

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja:

Közreműködő szervezet honlapja:

Letölthető dokumentumok
Megszakítás