Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hirdetmények

Hirdetmények, Hírek, Kiemelt hírek
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE-Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye-a 2021/2022. tanévben
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye a 2021/2022. tanévben   Hirdetmény PMPSZ Gödöllői Tagintézmény – működési körzet
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Pályázati felhívás civil szervezetek és egyesületek számára
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására. 1.  Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására,...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztatás bérleti díjakról
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja földterület-bérlőit és haszonbérlőit, hogy a Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Kazinczy krt. 9. 1/4., Deák Ferenc tér 1. 1/3., Deák Ferenc tér 2. 3/13., szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről
Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 224/2020.(XI.19.) polgármesteri határozatával elrendelte a Gödöllő,...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Állomás u. 18/6., és a Harmat u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről
Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 225/2020.(XI.19.) polgármesteri határozatával elrendelte a Gödöllő,...
Read more
Hirdetmények
Felhívás
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal aljegyzőt keres a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítésére, a jegyző által meghatározott...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FELHÍVÁS- GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díjra jelölésre
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj adományozásának rendjét. A...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
F E L H Í V Á S- GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjra jelölésre
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozásának rendjét. GÖDÖLLŐ...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek, Koronavírus
Tájékoztatás fogadónapok elmaradásáról
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester, Bárdy Péter alpolgármester, Bajkó Norbert alpolgármester és dr. Kiss Árpád jegyző novemberi és decemberi fogadónapjai a járványügyi helyzetre...
Read more
Hirdetmények, Hírek, Ingatlanok, Ingatlanok
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2865/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 1. szám alatti, és a 2865/2 helyrajzi számú,...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás halottak napi koszorúzásra
Gödöllő Város Önkormányzata 2020. október 30-án, 17 órakor halottak napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás koszorúzásra
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából 2020. október 23-án, pénteken 15 órakor megemlékezést és koszorúzást tartunk a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarán. (2100 Gödöllő,...
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8126/1, és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére. A pályázat...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás ivóvíz-szolgáltatás korlátozásáról
A DMRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy közműhálózati hibajavítási munkák miatt 2020.október 8. 8-15 óráig nyomáscsökkenés és ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható az alábbi utcákban: – A Nagyvárad utcában az Arany...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás a Képviselő-testület ülésének nyilvánosságáról
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én tarja soron következő ülését. A járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Képviselő-testület a Gödöllői Művészetek Házában ülésezik. Kérem...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás jogi ügyintézői munkakör betöltésére
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres jogi ügyintéző munkakörre. Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség. Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, nyilatkozatok előkészítése, helyi...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztatás elérhetőség megváltozásáról
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az általa működtetett Békéltető Testület elérhetősége az alábbiakra változott: Pest Megyei Békéltető Testület cím:...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás polgármesteri fogadónapról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester augusztusi fogadónapja elmarad.
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás jegyzői fogadónapról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Kiss Árpád jegyző augusztusi fogadónapja elmarad.
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Gödöllő Város Képviselő-testületének 24/2020. (II. 13.) számú önkormányzati határozata alapján 2020. július 27-tól augusztus 07-ig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás adóhatósági ügyintézői munkakör betöltésére
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adó- és Ingatlangazdálkodási Irodájára adóhatósági ügyintézőt keres, végrehajtási feladatok elvégzésére. Képesítési előírás: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, pénzügyi vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés....
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztatás a kormányablakok ügyfélfogadási rendjéről
A Miniszterelnökség döntése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal és a Budapest Főváros Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok esetében továbbra is cél, hogy a két hivatal által működtetett kormányablakok egységes nyitvatartási...
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok
TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Kossuth L. u. 54.II/8., Szabadság út 167/1., Zombor u. 1. II/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről
Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 110/2020.(VI.12.) polgármesteri határozatával elrendelte a Gödöllő,...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Pályázat Csecsemő- és kisgyermeknevelő munkakör betöltésére
A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csecsemő- és kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztatás közterületen történő permetezésről
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő város közterületein – időjárás függvényében – 2020.06.25 – 2020.07.12 időintervallumban megtörténik a hárs, fenyő, platán, vadgesztenye és vegyes fák permetezése,...
Read more
Hirdetmények, Hírek, Nem lakás célú ingatlan
T Á J É K O Z T A T Ó a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséről
a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséhez Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete 252/2015. (XII.10.) sz. önkormányzati határozatával elrendelte az önkormányzat Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. és...
Read more
Hirdetmények, Hírek
FELHÍVÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adó- és Ingatlangazdálkodási Irodájára adóhatósági ügyintézőt keres, iparűzési adóigazgatással kapcsolatos feladatok elvégzésére. Képesítési előírás: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, pénzügyi vagy mérlegképes...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1998. évi 12. (V.28.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat kiemelkedő elismerését a GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozásának rendjét. A rendelet 4/A.§.(1) pontja szerint: GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek, Koronavírus
KÖZLEMÉNY ÓVODAI ÜGYELETET BIZTOSÍTÓ TOVÁBBI INTÉZMÉNY KIJELÖLÉSÉRŐL
A Kormány 45/2020. (III.14.) számú rendelete 2. § alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerint, mint a települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást...
Read more
Hirdetmények, Hírek
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
  PÁLYÁZAT I   H I R D E T M É N Y Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét. A kitüntető cím azoknak a magyar...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA
Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998. évi 12. számú rendelete értelmében a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak a személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek adományozható,...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ adományozására
Gödöllő Város Önkormányzata 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei és közösségei, akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak...
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok, Kiemelt hírek
TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8., Munkácsy Mihály u. 3/b. II/9., Szabadka u. 6/b. I/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2020.(III.12.) önkormányzati határozatával elrendelte a Gödöllő, – Deák Ferenc tér 3. I/8. (59 + 1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba, wc,...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás jegyzői fogadónap elmaradásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Kiss Árpád jegyző áprilisi fogadónapja elmarad. Megértésüket köszönjük!
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek, Koronavírus
Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatával kapcsolatos intézkedésekről
Tisztelt Ügyfelek! Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarországon. A járvány megelőzése és megakadályozása érdekében az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatával kapcsolatban....
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás polgármesteri fogadónap elmaradásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester jövő heti (2020. április.1.) fogadónapja elmarad.
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek, Koronavírus
Tájékoztatás a 70 éven felüli gödöllői lakosok ellátásáról
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
RENDKÍVÜLI SZÜNET ELRENDELÉS
  A Kormány 45/2020. (III.14.) számú rendelete 2. § alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
A Zöld Híd tájékoztatása a házhoz menő rendszerű lomtalanításról
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-ban folytatja a tavaly bevezetett, házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum...
Read more
Hirdetmények, Közlekedési Hirek
Tájékoztatás menetrend változásról
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget, hogy 2020. március 21-től 2020. április 13-ig Pécel – Isaszeg állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80a. sz. Budapest – Hatvan vasútvonalon...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. tájékoztatása szeizmikus mérési munkálatokról
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket, hogy az OGD Mogyoród Koncessziós Kft.  – mint bányavállalkozó – megbízásából a „Mogyoród” kutatási területen lévő bányatelkeken az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. (1139...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Felhívás koszorúzásra!
    Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!   Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2020. március 15-én 11.00 órakor a Főtéren. Az...
Read more
Hirdetmények, Kötelezően közzéteendő dokumentumok
Általános iskolai körzethatárok Gödöllőn a 2020/2021. tanévben
Hirdetmény körzethatárokról Felvételi körzetek köznevelési intézményenként
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok
Pályázati tájékoztató a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
PÁLYÁZAT I   H I R D E T M É N Y   Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2...
Read more
Hirdetmények, Nem lakás célú ingatlan
BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert 16. fsz. 3. szám (5884/16/A/3 hrsz.), valamint a Palota-kert 3. fszt. (5891/4/A/34 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiségeket. Gödöllő...
Read more
Hirdetmények
Parkgondozót keres a VÜSZI
VÜSZI Nonprofit Kft parkgondozó munkakörbe munkatársat keres   Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres parkgondozó munkatársat   leendő munkatárs feladatai: fűnyírás, kaszálás gallyazási, metszési munkák, növényültetés, növényápolás, gyommentesítés öntözés, lombgyűjtés...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Pályázati felhívás a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.   Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására,...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Pályázati felhívás testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre
Gödöllő Város Önkormányzata  pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére.  1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Tájékoztatás ügyfélfogadási időpont változásról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Petőfi téri épületében az ügyfélfogadás technikai okok – a teljes munkaidőt érintő vízhálózat karbantartás – miatt, február 19. helyett, február 20-án lesz....
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FIGYELEM! IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉS!
A DMRV Zrt.tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az ivóvíz közműhálózat karbantartási munkák miatt 2020. február 19-én 8 órától várhatóan 16 óráig nyomáscsökkenés, valamint ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható Gödöllőn, ami az alábbi...
Read more
Hirdetmények
Pályázat teniszpályák bérbeadására
  A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (VÜSZI Nonprofit Kft, székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) pályázatot hirdet a Gödöllő, Táncsics Mihály út 5. szám alatti...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztató a baromfik zárt tartásának elrendeléséről
A magas patogenitású madárinfluenza Magyarországon történő megjelenése miatt, a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való fennmaradásában és a házimadár-állományokban való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által játszott...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu
Tájékoztatás polgármesteri fogadónapról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester januári fogadónapját az alábbi időpontban tartja: 2020. január 8.szerda, 11-től 13 óráig és 14-től 16 óráig.
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztatás igazgatási szünetről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Képviselő-testület 22/2019.(I.31.) sz. önkormányzati határozata alapján 2019. december 23-tól 2019. december 31. közötti időtartamban a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet...
Read more
Hirdetmények
TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterület-bérlőit és haszonbérlőit, hogy a Képviselő-testület a 228/2017. (XII.14.), 229/2017. (XII.14.), valamint a 210/2017. (XI.23.) határozata szerint 2020. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.  
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tájékoztatás a hamu kihelyezésének szabályos módjáról
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a fűtési szezon beindulásával jelentősen megnövekedett a gyűjtőedénybe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége. Mivel a gyűjtőedénybe illesztett hamu veszélyezteti a hulladékgyűjtést végző munkatársaik...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
FELHÍVÁS- szakértők jelölésére az önkormányzati képviselő-testület munkáját támogató szakbizottsági munkára
Gödöllő Város Képviselő-testületének munkáját nyolc szakbizottság segíti, melyekben az önkormányzati képviselők mellett a döntések társadalmasítása érdekében szakértők, illetve a helyi társadalom képviselői is részt vesznek külsős tagként. A Fidesz-KDNP pártszövetség...
Read more
Hirdetmények, Uncategorized @hu
Meghívó a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
Meghívó a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
Read more
Hirdetmények, Uncategorized @hu
Meghívó a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
Meghívó a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
Read more
Hirdetmények
Meghívó a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
Meghívó a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásra
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Meghívó Gödöllő Város képviselő-testületének alakuló ülésére
testületi meghívó
Read more
Hirdetmények
Tájákoztatás az afrikai sertéspestisről
Az Aszódi- és a Gödöllői Járás teljes közigazgatási területe (vadászterületek szerint) az afrikai sertéspestist tekintve a magas kockázatú területek közé tartozik. Erről a héten tette közzé tájékoztatását a Pest Megyei...
Read more
Hirdetmények
Tájékoztatás üzemképtelen gépjárművek elszállításáról
A Gödöllői Közterület-felügyelet a Város közterületeiről rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen járműveket. Az elmúlt héten a Gödöllő, Deák tér 2. mellől egy frsz nélküli, VW Polo típusú, fekete színű személygépkocsit, a...
Read more
Hirdetmények
Felhívás - jogi ügyintéző munkakörre
FELHÍVÁS   A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres jogi ügyintéző munkakörre. Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség. Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, nyilatkozatok...
Read more
Hirdetmények, Önkormányzati választások, Választások
Tájékoztató a nemzetiségi képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról
Tájékoztató
Read more
Hirdetmények, Hírek, Uncategorized @hu
Az országos főállatorvos tájékoztatója a sertéspestisről
Az Aszódi- és a Gödöllői Járás területe (vadászterületek szerint) továbbra is a magas és közepes kockázatú területek közé tartozik. Magas kockázatú területek: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad,...
Read more
Hirdetmények, Önkormányzati választások
Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye
A jelölt állításához szükséges ajánlások számáról
Read more
Egészségügy, Hirdetmények, Kiemelt hírek
Felhívás véradásra
Kedves Véradó! Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon! Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
F E L H Í V Á S Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére
Tisztelt Gödöllői Polgárok! Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendjét. A kitüntető cím...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
F e l h í v á s Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására
Tisztelt Gödöllői Polgárok!   Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve...
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok
Pályázati hirdetmény a gödöllői 424/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 424/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Pályázati hirdetmény Pályázati tájékoztató
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok
Pályázati hirdetmény a gödöllői 5396/2 és 5396/1 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre sétány 62. szám alatt található, gödöllői 5396/2 helyrajzi számú, egészségház, udvar megnevezésű, tehermentes ingatlan, valamint...
Read more
Hirdetmények
Tájékoztatás bölcsődei felvételről
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben: május 06-10-ig,...
Read more
Hirdetmények, Választások
Tájékoztatás szavazókör helyszín és cím változásról
Tisztelt Választópolgárok!   A Nemzeti Választási Iroda a 2019. május 26-ra kitűzött Európai Parlamenti képviselők választása kapcsán megküldte Önöknek a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítőket. Amennyiben nem kapott értesítőt, kérem...
Read more
Választások
Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019.(IV.1.) határozata
2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására az egyéni választókerületek területi beosztásáról és a választásra jogosultak számáról
Read more
Hirdetmények
Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai...
Read more
Hirdetmények, Hírek
FELHÍVÁS KÖZTERÜLET - FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A munkakörhöz tartozó feladatok: a város közterületi...
Read more
Hirdetmények, Hírek, Ingatlanok, Kiemelt hírek
Pályázati tájékoztató a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú, beépítetlen terület...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Pályázati felhívás Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján). A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás - költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakörre, a Költségvetési Irodára. Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, gazdasági agrármérnöki...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Tűzgyújtási tilalom - A Katasztrófavédelem tájékoztatása
A megszaporodott szabadtéri tűzesetek miatt 2019. február 25-től tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe, Pest megyében. Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási...
Read more
Hirdetmények, Hírek
A KSH tájékoztatása lakossági adatfelvételről
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Gödöllő településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint....
Read more
Hirdetmények, Hírek
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL HIRDETMÉNYE az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.9 (7) bekezdése, valamint a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról...
Read more
Hirdetmények, Hírek, Kiemelt hírek
Felhívás költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakörre
FELHÍVÁS   A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző, könyvelő munkakörre, a Költségvetési Irodára. Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati,...
Read more
Hirdetmények, Kiemelt hírek
Pályázati felhívás Gödöllő Város Önkormányzata   pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére
  Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérvárosaihoz kötődnek. Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és...
Read more
Hirdetmények
Lakosságnál képződött veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőedények biztosítása a Tormay Károly Egészségügyi Központban
Lakosságnál képződött veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőedények biztosítása a Tormay Károly Egészségügyi Központban
Read more
Hirdetmények
Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről
hirdetmeny
Read more
Hirdetmények, Kötelezően közzéteendő dokumentumok
1/2019.(II.13.) sz. HVI vezetői határozat
1/2019.(II.13.) sz. HVI vezetői határozat
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás közterület-felügyelő munkakör betöltésére
FELHÍVÁS KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A munkakörhöz tartozó...
Read more
Hirdetmények, Hírek
Felhívás főkönyvelői munkakör betöltésére
FELHÍVÁS A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres főkönyvelő munkakörre, a Költségvetési Irodára. Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett...
Read more
Hirdetmények, Ingatlanok
Tájékoztató Deák Ferenc téri önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről
Tájékoztató Formanyomtatvány
Read more
Ingatlanok
Pályázati hirdetmény – Volt Pedagógus szálló Tanító köz 7. sz. Pályázati dokumentáció
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 5313 helyrajzi számú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Az ingatlan irányára: 65.000.000 Ft. Az ajánlatok...
Read more
Ingatlanok
Bérbevételi felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert 4. szám (5891/5/A/36 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiséget A bérbevételi felhívás innen tölthető le
Read more
Közbeszerzések
Pályázati felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
  A letölthető dokumentumok: Pályázati felhívás Hivatalos Értesítő Pályázati dokumentáció Közszolgáltatási szerződés tervezet Feljegyzés ajánlattételi határidő pontos időpontjáról
Read more
Kötelezően közzéteendő dokumentumok
Közzététel Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B.§(1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről - 2012. év
A dokumentum innen tölthető le: 2012_5M_szerződés
Read more
Kötelezően közzéteendő dokumentumok
Közzététel Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B.§(1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről - 2011. év
A dokumentum innen tölthető le: 2011_5M_szerződés
Read more
Kötelezően közzéteendő dokumentumok
Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B. § (1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről - 2010. év
A dokumentum innen tölthető le: 2010_5M_szerződés
Read more
Kötelezően közzéteendő dokumentumok
Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B. § (1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről - 2009. év
A dokumentum innen tölthető le: 2009_5M_szerződés  
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Pályázati felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
A dokumentumok innen tölthetők le: 2017_busz_palyazati_dokumentacio-2017 he-2017-980-godollo
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - "Gödöllő, közvilágítás karbantartására vonatkozó szolgáltatás megrendelés" tárgyú közbeszerzés- vállalkozási szerződés
A dokumentum innen tölthető le: 2013_szerzodes1001
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Táncsics Mihály úti műfüves sportpálya megvalósítása - pályavilágítás
A dokumentum innen tölthető le: tajekoztato_teljesitesrol_palyavilagitas
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Táncsics Mihály úti műfüves sportpálya megvalósítása - pályaépítés
A dokumentumok innen tölthetők le: tajekoztato_teljesitesrol_palyaepites
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Szerződés teljesítésére vonatkozó információk: Gödöllő, Szabadság tér - Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének - tájépítészeti munkáinak kivitelezésére történő építési beruházás
A dokumentum innen tölthető le: rezgombos
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Tervezői szerződés a Gödöllő, közlekedéssel kapcsolatos építési engedélyezési tervek elkészítésére II. Rész
A dokumentum innen tölthető le: tervezesi_szerzodes_ii._resz
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Tervezői szerződés a Gödöllő, közlekedéssel kapcsolatos építési engedélyezési tervek elkészítésére I. Rész
A dokumentum innen tölthető le: tervezesi_szerzodes_i._resz
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Vállalkozási szerződés a Gödöllő, Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem felújítása - II. ütem kivitelezési feladataira
A dokumentum innen tölthető le: vallalkozasi_szerzodes_modositasa_petofi
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Emlékeztető a „Közszolgáltatási szerződés Gödöllő város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére ”című közszolgáltatási szerződés
A dokumentum innen tölthető le: busz_emlekezteto
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Vállalkozási szerződés a Gödöllő, Szabadság tér - Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének - tájépítészeti munkáinak kivitelezésére
A dokumentum innen tölthető le: szerzodes_alairt_maria_oszlop
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - „Gödöllő, Szabadság tér – Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének tájépítészeti munkáinak kivitelezése ” - előzetes vitarendezési kérelem
elozetes_vitarendezesi_kerelem_1_2 elozetes_vitarendezesi_kerelem_2_2
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési terve
A dokumentum innen tölthető le: 2013_kozbeszerzesi_terv
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Takarítási szolgáltatás ellátása a Gödöllő Város Önkormányzata működtetési körébe tartozó oktatási célú intézményeknél
Ajánlati felhívás: 2013_ajanlati_felhivas_ted_takaritas Dokumentáció: 2013_dokumentacio_takaritas  
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Pályázati Dokumentáció (pályázati kiírás) Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
A dokumentum innen tölthető le: busz_palyazati_dokumentacio-2012
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Pályázati Felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
felhivas-busz-2012
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Vállalkozási szerződés Gödöllő város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére - közbeszerzés
kozvilagitasi_szerzodes
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – "Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése" tárgyú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása - közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
szerzodes_projektm_tisztitotelep
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – "Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése" tárgyú projekt jogi szolgáltatási/tanácsadói feladatainak ellátása - közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
szerzodes_jogi_tisztitotelep
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzése
statisztika_2011
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek nyári általános javítási munkáinak kivitelezése (vízvezeték rendszerek, intézményi terek általános javítási munkái, nyílászáró cserék) - a szerződés teljesítésére vonatkozó
kmbt28220120402103503_nyari_2012
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Gödöllő Városi Filmszínház digitális korszerűsítése - szerződés
kmbt28220120328150000_mozi_2012
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési terve
kozbesz_terv_2012_3._modositas
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonában lévő Testőrlaktanya állagmegóvási munkáiból a haladéktalanul szükséges megerősítések kivitelezése - információk a szerződés teljesítéséről
kmbt28220120306105026_testor2012_1
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város szennyvíztisztító telepe korszerűsítésének megvalósításához szükséges hitel felvétele - ajánlati dokumentáció
keop_hitelfe
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllői Városi Filmszínház digitális korszerűsítése céljából DCI rendszerű digitális kivetítő és az annak működtetéséhez szükséges korszerű szerver beszerzés - ajánlattételi felhívás
af_mozi
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő "Testőrlaktanya" állagmegóvási munkáiból a haladéktalanul szükséges megerősítések kivitelezése - ajánlattételi felhívás
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – A "Gödöllő, Városi Könyvtár és Információs Központ felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás során kötött szerződés módosítása
kmbt28220110927141219__1_konyvtar_modosit
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek nyári általános javítási munkáinak kivitelezése - vízvezeték rendszerek, intézményi terek általános javítási és nyílászáró csere feladatokra
ligetsor_szerzod_s
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés
varosi_konyvtar_szerzodes
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - "Erkel Ferenc Általános Iskola nyílászáróinak teljes cseréje" tárgyú közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés
erkel_szerzod_s
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
af_v_gleges_konyvtar
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Az Erkel Ferenc Általános Iskola nyílászáróinak teljes cseréje" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
erkel_ajanlatteteli
Read more
Hírek, Közbeszerzések
2010. évi statisztikai összegzés
2010._evi_statisztikai__sszegzes
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Kiegészítő tájékoztatás a "Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel" tárgyú eljárás kapcsán. 4. kérdéscsoport
kerdesek_es_valaszok4_1_
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Tájékoztatás határidő módosításáról
hatarido_mod
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Kiegészítő tájékoztatás a "Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel" tárgyú eljárás kapcsán. 3. kérdéscsoport
kerdesek_es_valaszok3
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Kiegészítő tájékoztatás a "Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel" tárgyú eljárás kapcsán
kerdesek_es_valaszok2
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Kérdések és válaszok a "Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel" tárgyú eljárás kapcsán
kerdesek_es_valaszok1
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve
kozbeszerzesi-terv-2011_11_03
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Ajánlati dokumentáció közterületi térfelügyeleti rendszer I. fázisának kialakítása Gödöllő városa számára
t_rfigyelo_110223-adv
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
af_feladott_-_terfigyelo-11_03_04(1)
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések -2010/S 2-001347 Vállalkozási szerződés keretében Gödöllő Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitáció
Ajánlattételi/részvételi felhívás letöltése ajanlati_felhivas-_foter-_weblapra-1
Read more
Hirdetmények, Közbeszerzések
Közbeszerzések - „Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és környezetrendezés (Főtér II. ütem)”
A dokumentumok innen tölthetők le: godollo_foter_felujitasa_osszefoglalo_tajekoztatas godollo_foter_felujitasa_af_ellenjegyzett godollo_foter_felujitasa_kd godollo_foter_felujitasa_kd_ellenjegyzett
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Rönkvár játszótér felújítása közbeszerzés
A dokumentumok innen tölthetők le: szerzodestervezet_ronkvar_jatszoter eljarast_megindito_felhivas_ronkvar_jatszoter dokumentacio_ronkvar_jatszoter  Műszaki dokumentáció RONKVAR_KIIRAS_GENERAL  RONKVAR_KIIRAS_GENERAL tajepiteszet_iratok TERVEK_ronkvar VÍZGÉPÉSZET
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Blaháné útja felújítása műszaki dokumentáció
A dokumentumok innen tölthetők le: Müszaki leiras Blaha Módosított árazatlan költségvetési kiírás Kiegészítő tájékoztatás és határidő hosszabbítás Közműegyeztetési jegyzőkönyv Geodéziai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Mintakeresztszelvény Hossz-szelvény2 Hossz-szelvény Építési helyszínrajz Átnézeti helyszínrajz...
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Várkapitányi lak felújítása IV. ütem.
A dokumentumok innen tölthetők le: szerzodestervezet_varkapitanyi_lak_iv kozbeszerzesi_dokumentacio_varkapitanyi_lak_iv. eljarast_megindito_felhivas_varkapitanyi_lak_iv arazatlan_koltsegvetes_varkapitanyi_lak_iv. Elektromos Építészet Gépészet Környezet
Read more
Közbeszerzések
Gödöllő Város Önkormányzat közigazgatási területén 2 részben kerékpárút és gyalogút építése és felújítása Dózsa György út külső és belső szakaszon, illetve térrendezés
A közbeszerzés dokumentumai itt tekinthetők meg: http://web.godollo.hu/polgarok/hirdetmenyek/kozbeszerzesek/?newswf2_id=53344&newswf2_action=        
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Központi orvosi ügyelet ellátása Gödöllő, Isaszeg, Szada és Mogyoród területén tárgyú közbeszerzési eljárás
A dokumentumok innen tölthetők le: ugyelet_megbizasi_szerzodes_tervezete_2017 ugyelet_dokumentacio_2017 reszletes_arajanlat__minta_ eljarast_megindito_felhivas_orvosi_ugyelet_vegl
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Épületépítés, tereprendezés, közösségi tér kialakítása
A dokumentumok innen tölthetők le: elso fejezet masodik fejezet harmadik fejezet negyedik fejezet negyedik fejezet: Tűzvédelem Tartószerkezet Tájépítészet Munkavédelem Közmű és közlekedés Épületvillamosítás Épületgépészet Építészet Akadálymentesítés hatodik fejezet Tájékoztató az...
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Mesék Háza Óvoda II. számú épület felújítása, ismételt eljárás
A dokumentumok innen tölthetők le: elektromos gepeszet mesek_haza_ovoda_arazatlan_koltsegvetesek epiteszet_tervek muszaki_leiras_kiegeszitese tuzvedelem statika
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Palotakerti Bölcsőde külső udvar felújítása (csökkentett műszaki tartalom)
A dokumentumok innen tölthetők le: wetransfer-5684ae(1) wetransfer-6357cb wetransfer-fca8e1
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzés - Gödöllő, Mesék Háza Óvoda II. számú épület felújítása
A dokumentumok innen tölthetők le: wetransfer-dee2df fotok2 fotok3 fotok1 wetransfer-9565a4 mesek_haza_ovoda_vegleges_ajanlatok_bontasa tuzvedelmi_dokumentacio wetransfer-5b6000 wetransfer-91a369 wetransfer-984c1c wetransfer-3e6a9c
Read more
Hírek, Közbeszerzések
közbeszerzés - Gödöllő, Meggyes terület szennyvízcsatorna-hálózat bővítési kivitelezési munkái
A dokumentumok innen tölthetők le: m-szoveges meggyeskzbeszerzstovbbianyagokii_ honlaprakzbeszerzsmeggyes
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Antalhegy II. ütem szennyvízcsatorna-hálózat bővítési kivitelezési munkái
A dokumentumok innen tölthetők le: antalhegyii_tovbbianyagok kozmuegyeztetes_2015 hidrokultura_-_muszaki_leiras arazatlan_koltsegvetes 3.2modositott.rajz muszaki_dokumentacio_antalhegy_ii. ajanlatteteli_felhivas
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő, Palotakerti Bölcsőde udvarának kialakítása
A dokumentumok innen tölthetők le: bontasi_jkv ajanlattetelre_felhivott_gazdasagi_szereplok vallalkozasi_szerzodes_tervezete_palotakerti_bolcsode_modositas_04.18 koltegvetes_arazatlan__godollo__palotakert_bolcsode__modositott eljarast_megindito_felhivas_bolcsi_modositas_04.18 bolcsode_dokumentacio_modositott_04.18. v_illalkoz_isi_szerz__d__s_tervezete_palotakerti_b__lcs__de GÖDÖLLŐ, PALOTAKERT BÖLCSŐDE KERTJÉNEK KIVITELI TERVE ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS „Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde külső udvarának felújítása” tárgyban AJÁNLATTÉTELI...
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő Városháza bontása építési beruházás feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében
A dokumentumok innen tölthetők le: elkesett_ajanlat_jkv bontasi_jkv_2017.03.22.rn9.00 pince_falak_bontasa-_megmarado_falak kiegeszites_az_uj_kozbeszerzeshez_2017 43-bon-god-bej-160613-00-r002_terulet-helyreallitasi_terv_vegleges godollo_varoshaza_bontas_koltsegvetes_arazatlan_uj_2017 43-bon-god-bej-160613-00-r001_meglevo_allapot_helyszinrajz_vegleges godollo_varoshaza_bontas_koltsegvetes_arazatlan_uj_2017 43-bon-god-bej-160613-00-i003_kornyezetvedelmi_munkaresz_vegleges     43-bon-god-bej-160613-00-i001_muszaki_leiras_vegleges ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS...
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - "Közbeszerzési dokumentum - Gödöllő Várkapitányi lak részleges helyreállítása III. ütem"
A dokumentumok innen tölthetők le: koltsegvetes_arazatlan_iii_utem varkapitanyi_iii_utem_kd_161128 jogeros_epengkiviteli_terv_iii_utem_2016_11_29
Read more
Hírek, Közbeszerzések
A Gödöllő, Petőfi S. tér - Lumniczer S. utca vízelvezetése I.-II. ütem kivitelezése" tárgyú közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete
A dokumentum innen tölthető le: kozbeszerzes_lumniczerucsapadek(1)
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Közbeszerzési dokumentum "Gödöllő, Várkapitányi lak részleges helyreállítása"
jogeros_epeng_2014_05_13 testorlaktanya_af_160712 testorlaktanya_ad_160712 Várkapitányi Tervdokumentáció villamvedelem_2015_03_26 tartoszerkezeti_muleiras_2016-1_jav s-7x1_loggia_alapozasi_terve s-6x_tetocsere__tetoalaprajz___bb s-5x_tetocsere__kotog._szint_aa_es_cc s-4x_em._feletti_fodemcsere_es_megerosites s-3x_fsz._feletti_fodemcsere restauratori_terv_2016 faanyagv_delem_2014 elektromos_leiras_2015_03_26 12_epitesz_muszaki_leiras 11_epitesz_reszletrajzok 10.4_loggia_oldal_nezetek 10.3_loggia_fo_nezet 10.2_loggia_metszetek 10.1_loggia_alaprajzok 09_delnyugati_homlokzat_-_tervezett 08_delkeleti_homlokzat_-_tervezett 07_eszaknyugati_homlokzat_-_tervezett 06_eszakkeleti_homlokzat_-_tervezett 05_tetonezet_-_tervezett 04_padlas_-_tervezett 03_emelet_-_tervezett 02_foldszint_-_tervezett 01_pince_-_tervezett...
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Gödöllő, Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezése (Széchenyi István utca - Körösfői K. Aladár utca közötti szakasz)
A dokumentumok innen tölthetők le: muszaki_leiras_kput_szechenyi_korosfoi_kozott(1) organizacios_terv_dgy_kput(1) tigaz_dso t-com invitel godollo_dozsa_gy_ut_toldi_cspm_reszletrajz godollo_dozsa_gy_szechenyi_toldi_kozott_meret_menny_koltsegvetesi_kiiras_i_valtozat godollo_dozsa_gy_toldi_korosfoi_kozott_meret_menny_koltsegvetesi_kiiras_i_valtozat elmu_halozat_i dmrv digi bp_fovaros 816_i_u-5.5_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_ksz 816_i_u-5.4_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_ksz 816_i_u-5.3_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_ksz 816_i_u-4.2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_mksz 816_i_u-4.1_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_mksz 816_i_u-3.2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_utepites_hszel 816_i_u-2.2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_utepites_hszr_mod 816_i_k-2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_kozmu_hszr 816_i_fk-6_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_forgkorl_hszr 816_i_fk-5_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_forgkorl_hszr 816_i_f-2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_forgtech_hszr
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Gödöllő Város Önkormányzatának 2016. évi éves összesített közbeszerzési terve
A dokumentum innen tölthető le: 2016_kozbesz_terv0616
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - „Antalhegy szennyvízcsatornázás I. Ütem”
A dokumentumok innen tölthetők le: muszaki_mell(1) antalhegy_szennyviz_i_utem_ajanlati_felhivas_final antalhegy_szennyviz_i
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Új közúti híd építése a meglévő áteresz helyén a Gödöllő, Szilhát u. Rákos-patak Szilháti mellékága 0+375 km szelvényben
A dokumentum innen tölthető le: muszaki_mellekletek_es_az_arazatlan_koltsegvetesi_kiiras(1)
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Közbeszerzési dokumentum "Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése"
A dokumentumok innen tölthetők le: muza_klima_kozbeszerzesi_dokumentum_160428 legtechnika-klima_leiras_es_koltsegvetes(3)
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Közbeszerzési dokumentum "Művészetek Háza épület villamos berendezések felújítása"
A dokumentumok innen tölthetők le: szcenika_tervek_leiras_koltsegvetes(3) gyengearam_dokumentacio_koltsegvetes(3) gyengearamu_tervek__pdf_(3) erosaramu_dokumentacio_koltsegvetes(3) erosaramu_tervek__pdf_(3) muza_elektromos_kozbeszerzesi_dokumentum_160428
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM "Művészetek Háza (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 1., 2. és 3. emeletét érintő épület villamos berendezések felújítása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron" hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásához
A dokumentumok innen tölthetők le: szcenika_tervek_leiras_koltsegvetes(2) erosaramu_tervek__pdf_(2) gyengearamu_tervek__pdf_(2) gyengearam_dokumentacio_koltsegvetes(2) erosaramu_dokumentacio_koltsegvetes(2) muza_elektromos
Read more
Hírek, Közbeszerzések
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM "Művészetek Háza (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron" hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásához
A dokumentumok innen tölthetők le: legtechnika-klima_leiras_es_koltsegvetes(2) muza_klima
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - Ajánlattételi Dokumentáció "Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátása" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásához
A dokumentum innen tölthető le: orvosiugyelet__ajanlatidokumentacio_ke-21173_2015
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések – Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti "Rézgombos Szolgáltatóház" alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges hitel felvétele - ajánlati dokumentáció
hitelfelvet_rezgombos_dokumentacio
Read more
Hírek, Közbeszerzések
Közbeszerzések - 28399/2009 Építészeti, mérnöki szolgáltatások
Ajánlattételi felhívás: ajanlati_felhivas-_muszaki_ellenor-_weblapra
Read more
Betűk visszaállítása
Kontraszt