Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a

Gödöllő, Palota-kert 16. fsz. 3. szám (5884/16/A/3 hrsz.), valamint a

Palota-kert 3. fszt. (5891/4/A/34 hrsz.) alatt található,

tulajdonát képező nem lakás célú helyiségeket.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyiség üzleti célú bérbeadását 19/2020. (II. 13.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiség:

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. fsz. 3. (5884/16/A/3 hrsz.)

Alapterület: 38 m2  egy szoba, előtér, mosdó + wc helyiségekből áll

Közmű ellátottság: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás

Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó + ÁFA

 

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 3. fsz.(5891/4/A/34 hrsz.)

Alapterület: 14 m2 egy szoba helyiségből áll

Közmű ellátottság: elektromos áram

Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 27.560 Ft/hó + ÁFA

Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös wc-mosdó helyiség használóihoz történő csatlakozás lehetséges.

A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 5 év + 5 év előbérleti jog.

  • A helyiségek megtekintésére a (28) 529-171-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

 Az ajánlattétel módja, helye, határideje:

  • Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
  • helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
  • határideje: 2020. március 25. 16.30 óra

A pályázat benyújtásának feltételei:

  • A helyiség bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat. A jelentkezéskor a természetes személy pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
  • A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára alapján megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:

–     Bérbeadó és a nyertes pályázó mint bérlő helyiségbérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

–     Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket.

–     A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

–     A helyiség nem adható bérbe bár, borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.

A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a (28) 529-171-as telefonszámon kérhető.

 

Gödöllő, 2020. február  „  26   „

dr. Kiss Árpád
jegyző sk.

 

 

Megszakítás