Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
F e l h í v á s Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására

F e l h í v á s Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

 

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

 

Gödöllő Vállalkozója Díj évente két személynek adományozható.

 

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat!

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre kisszsuzsanna.godollo@gmail.com e-mail címre eljuttatni

HATÁRIDŐ: 2019. június 7. (péntek) 12.00 óra

 

Tisztelettel:
Halász Levente sk.
Gazdasági Bizottság elnöke

Megszakítás