Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
F E L H Í V Á S- GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjra jelölésre

F E L H Í V Á S- GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjra jelölésre

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozható azoknak a magyar vagy nem magyar személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A díj átadására 2021. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen e-mailben a simon.edina@godollo.hu e-mail címre eljuttatni!
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2020. november 27. (péntek) 12 óra

Molnár Gergely sk.
a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság
elnöke
Megszakítás