Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998. évi 12. számú rendelete értelmében a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
azoknak a személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek adományozható, akik:

– kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,

– magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,

– színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1
szervezet/közösség részesíthető.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, illetve szervezetre/ közösségre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére!
Kérem, hogy javaslataikat részletes indoklással szíveskedjenek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu

A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 08. (péntek) 12:00 óra.

Dr. Pappné Pintér Csilla
a Köznevelési és Közösségfejlesztési Bizottság
elnöke sk.

Molnár Gergely
a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke sk.

Megszakítás