Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
FELHÍVÁS- GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díjra jelölésre

FELHÍVÁS- GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díjra jelölésre

Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj adományozásának rendjét.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett
munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű
formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető.
A díj átadására 2021. január 22-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e díj odaítélésére 2021-ben.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a simon.edina@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2020. november 27. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk.
a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság
elnöke
Megszakítás