Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ adományozására

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ adományozására

Gödöllő Város Önkormányzata 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei és közösségei, akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó hírnevünk növeléséhez.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban,
azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő nyilvános ünnepségen kerül sor.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év közötti fiatalra, akit méltónak tartanak e díj elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni e-mailben: simon.edina@godollo.hu
A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. május 08. (péntek) 12:00 óra

Dr. Pappné Pintér Csilla
a Köznevelési és
Közösségfejlesztési Bizottság
elnöke sk.

Molnár Gergely
a Kulturális, Ifjúsági és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának
elnöke sk.

Megszakítás