Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1998. évi 12. (V.28.) számú önkormányzati rendeletében, szabályozza az önkormányzat kiemelkedő elismerését a
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj
adományozásának rendjét.
A rendelet 4/A.§.(1) pontja szerint:
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj adományozható azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

A rendelet 4/A.§.(2) pontja szerint:
GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díjban évente két személy részesíthető.

A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját!

Kérem, hogy javaslatukat részletes indoklással szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet munkatársának Simon Edinának elküldeni a simon.edina@godollo.hu e-mail címre.

A javaslatok benyújtásának határideje: 2020. június. 10. (szerda) 12:00 óra

Pelyhe József sk.
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
elnöke

Megszakítás