Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y – az Állomás út és a Szent-Györgyi Albert út között elhelyezkedő, 5905 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

PÁLYÁZAT I H I R D E T M É N Y – az Állomás út és a Szent-Györgyi Albert út között elhelyezkedő, 5905 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet az Állomás út és a Szent-Györgyi Albert út között elhelyezkedő,

5905 helyrajzi számú, belterületi telephely megnevezésű telek ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlan minimum irányára bruttó 61.800.000 Ft,

azaz hatvanegymilló-nyolcszázezez forint.

Az ajánlatok benyújthatók: 2022. október 31. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató az alábbi mellékletből tölthető le:
https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2022/10/5905_Allomas-u.-Szentgyorgyi-Albert-u-kozott_palyazat.honlapra-10.17.pdf

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI Kft. épülete) I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Bajdikné dr. Nagy Ilona jogi ügyintéző munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 70/886-8740, e-mail: nagy.ilona@godollo.hu). Az ingatlan Bajdikné dr. Nagy Ilona ügyintézővel a fenti e-mail címen egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

Megszakítás