Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Gödöllő Város Önkormányzata (2100. Gödöllő, Szabadság tér 6.) bérbe adja a

 Deák Ferenc tér 1. Fszt. 1., (hrsz 212/3/A/1)

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 2., (hrsz 212/3/A/2)

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 6., (hrsz 212/3/A/8)

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 7., (hrsz 212/3/A/7)

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 8., (hrsz 212/3/A/6)

Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1., (hrsz 212/3/B/1)

Deák Ferenc tér 2. Fszt. 2., (hrsz 212/3/B/2)

Deák Ferenc tér 2. Fszt. 3., (hrsz 212/3/B/3)

alatt található,

tulajdonát képező garázsokat

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a garázsok üzleti célú bérbeadását 239/2023. (XII. 14.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.

 

A bérbe vehető helyiségek:

 

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 1., (hrsz 212/3/A/1)

Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 14.583 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 2., (hrsz 212/3/A/2)

Alapterület: 15 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 15.625 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 6., (hrsz 212/3/A/8)

Alapterület: 15 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 15.625 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 7., (hrsz 212/3/A/7)

Alapterület: 15 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 15.625 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 1. Fszt. 8., (hrsz 212/3/A/6)

Alapterület: 19 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 19.792 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1., (hrsz 212/3/B/1)

Alapterület: 19 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 19.792 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 2. Fszt. 2., (hrsz 212/3/B/2)

Alapterület: 15 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 15.625 Ft/hó + ÁFA

 

Deák Ferenc tér 2. Fszt. 3., (hrsz 212/3/B/3)

Alapterület: 15 m2

Közmű ellátottsága: elektromos áram

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányára: 15.625 Ft/hó + ÁFA

 

A bérleti jogviszony időtartama: határozott 5 év

 

 Az ajánlattétel módja, helye, határideje:

 

  • Az ajánlat benyújtásának módja: Az ügyfélszolgálaton átvett „Ajánlattételi lapot”, zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Pozmán Edina bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30)
  • helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
  • határideje: 2024. február 26. (hétfő) 17.30
  • A pályázati határidő lejártakor a zárt borítékban leadott ajánlatok nyilvánosan az ügyfélszolgálaton felbontásra kerülnek. A borítékbontástól számított 15 napos határidőben, azaz 2024. március 12. 16:30-ig az ajánlat egy ízben, írásban módosítható, kizárólag a garázsbérleti díj összegének vonatkozásában, a kiíró javára kedvezőbb feltételekkel.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

 

  • A garázs bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat, kizárólag gépjármű tárolására, miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van a tulajdonában vagy üzemben tartásában.
  • Gödöllői állandó lakos magánszemélynek, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozásnak a szerződéskötés feltételeként be kell mutatnia a Polgármesteri Hivatal Adó- és Ingatlangazdálkodási Irodájának igazolását arról, hogy helyi adótartozása nincs.
  • A pályázó pályázatában köteles a helyiségbérleti díj irányára alapján megtenni garázsbérleti díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.

 

A bérbevétel feltételei:

 

–     Bérbeadó és a nyertes pályázó, mint bérlő garázsbérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

–     A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

–     A garázs nem adható tovább bérbe, továbbá a garázsbérleti jogot nem lehet elcserélni, átruházni

–     A garázs kizárólag csak gépjármű tárolására használható

A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a +36 70 886 86 96-os telefonszámon kérhető.

 

Gödöllő, 2024. január 8.

dr. Kiss Árpád
jegyző s.k.

Megszakítás