Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

 

PÁLYÁZAT I   H I R D E T M É N Y

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra mind együtt, mind ingatlanonként (kivéve a 8126/1 és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt) nyújtható be.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlan együttes megvételére tesznek ajánlatot.

Az ingatlanok irányára:

Sorszám Helyrajzi szám Terület Ingatlan- nyilvántartási megnevezés Az ingatlan minimum irányára   mindösszesen
1. 8102/3 800 m2 beépítetlen terület 18.800.000 Ft
2. 8102/4 800 m2 beépítetlen terület 18.800.000 Ft
3. 8126/1 1231 m2 beépítetlen terület 29.000.000 Ft
4. 8126/3 140 m2 beépítetlen terület 2.000.000 Ft
5. 8126/2 906 m2 beépítetlen terület 21.400.000 Ft
Összesen: 3877m2   90.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. június 15. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról, vagy ide kattintva tölthető le.

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

    A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Megszakítás