Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
T Á J É K O Z T A T Ó a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséről

T Á J É K O Z T A T Ó a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséről

a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséhez
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete 252/2015. (XII.10.) sz.
önkormányzati határozatával elrendelte az önkormányzat Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. és 2.
számú lakóépületekben található üres, illetve év közben megüresedő garázsok bérbeadását.
A bérbe vehető üres garázs:
Cím Alapterület Bérleti díj

Deák F. tér 1. fsz. 4. 15 m2  11.250 Ft/hó + ÁFA

Deák F. tér 2. fsz. 4. 14 m2  10.500 Ft/hó + ÁFA
*
750 Ft/m 2 /hó + ÁFA figyelembevételével
A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2020. augusztus 01 2023. december 31. napjáig szóló.
A bérbevétel feltételei:
– Garázst természetes személy vagy jogi személy vehet bérbe, kizárólag gépjármű tárolására, miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van
a tulajdonában vagy üzemben tartásában és befizette az első kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget.
– Gödöllői állandó lakos magánszemélynek, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozásnak a szerződéskötés feltételeként be kell mutatnia a Polgármesteri Hivatal Adó és Ingatlangazdálkodási Irodájának igazolását arról, hogy helyi adótartozása nincs.
– Egy egy garázs bérbeadására a bérbeadó azzal köt szerződést, aki a meghirdetett bérleti díjnál magasabb havi bérleti díjat ajánl meg és teljesíti a bérbevételi feltételeket . Egy magánszemély vagy társaság több garázst is bérelhet.
– A garázs kizárólag gépjármű tárolására használható, az ettől eltérő használat, valamint a garázs albérletbe adása tilos. A bérleti jog el nem cserélhető, át nem ruházható. Valamennyi eset a bérleti jogviszony felmondását vonja maga után.
A pályázatok benyújtásának módja:
Jelentkezési lap kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@godollo.hu címezve, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4 6., ügyfélfogadási idő: hétfő,
8:00 18:00, szerda 8.00 16.30)
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 15.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap átvehető az ügyfélszolgálaton, ill. letölthető a honlapról:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/06/jelentk.-lap-es-atvet.-elism.pdf
Érdeklődni lehet a 06 28 529 171 as telefonszámon Nagy Noéminél.

dr. Kiss Árpád
jegyző

Megszakítás