Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
Tájékoztatás óvodába történő jelentkezésről

Tájékoztatás óvodába történő jelentkezésről

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja

  1. május 6-10 -ig, 8.00 – 17.00 óráig. 

A 2019/2020-as nevelési évre való jelentkezés feltétele a 2019-es évben betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely. 

Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.

Az óvodák elérhetőségei és a módosított óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján találhatók a Polgárok/Intézmények/Oktatás/Óvodák és Óvodai körzethatárok elérhetőségen illetve a Hírek menüpont fejlécében.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:

A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája, az utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata, a szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, kötelező az óvodába járás.

Tájékoztatom, hogy a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki a fentiekben részletezett okok miatt felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a gödöllői védőnőknél vagy a körzet szerinti óvoda vezetőjénél megtalálható nyomtatvány kitöltésével 2019. április 20-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

Gödöllő, 2019. április 5.

                                                                                                                                    Dr. Gémesi György sk.

Megszakítás