Gödöllői polgármesteri hivatal

Hirdetmények

-
-
Tájékoztatás üzemképtelen gépjárművek elszállításáról

Tájékoztatás üzemképtelen gépjárművek elszállításáról

A Gödöllői Közterület-felügyelet a Város közterületeiről rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen
járműveket.
Az elmúlt héten a Gödöllő, Deák tér 2. mellől egy frsz nélküli, VW Polo típusú, fekete színű személygépkocsit,
a Szőlő u. 18. sz. elől egy frsz nélküli, Citroén ZX típusú, ezüst színű személygépkocsit,
a Páter K. u. 1. sz. „E” kollégium mögül egy frsz nélküli, Citroen Saxo típusú,
arany színű személygépkocsit, valamint
a Páter K. u. 1. sz. „0” kollégium mögül egy frsz nélküli, Ford Escort típusú, ezüst színű személygépkocsit szállíttatak el.
A gépkocsi a tárolóhelyen a jogszabályban meghatározott ideig (6 hónap) tárolható. A
határidőben ki nem váltott járművet a közreműködő szervezet értékesítheti, vagy más
módon hasznosíthatja. A vételárnak, vagy a hasznosításból származó bevételnek a jármű
szállítása és tárolása miatt felszámított költségek levonása után fennmaradó részére a
tárolás első napjától számított 1 éves időtartamon belül a tulajdonos igényt tarthat.
Az elszállított jármű tulajdonosával/üzemben tartójával szemben közigazgatási hatósági
eljárás indul, az elszállításra okot adó szabályszegés elkövetése miatt.
A gépjárművekről további tájékoztatás a 0628/529-169-es telefonszámon kapható.

Megszakítás